Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Benigní hyperplazie prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Aktualizovaný pohled na kombinační terapii LUTS

Specializace: urologie
Téma: Benigní hyperplazie prostaty

Vydáno: 5.9.2015

Aktualizovaný pohled na kombinační terapii LUTS

Konzervativní léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) se soustředí na potíže spojené s mikcí a retencí moči u pacientů s benigní hyperplazií prostaty (BHP), která je nebo není doprovázena hyperaktivním močovým měchýřem (OAB). Individuální přístup k pacientovi přitom díky četným možnostem farmakoterapie představuje klíč k optimální kontrole symptomů.

Úvod

Symptomy dolních močových cest (LUTS) je možné rozdělit na dvě základní skupiny, a to na jímací a mikční symptomy. Mikční symptomy je dále možné rozdělit na mikční a postmikční. Mezi jímací symptomy patří polakisurie, nykturie, urgence a urgentní, stresová či smíšená inkontinence. Mikční symptomy zahrnují slabý a přerušovaný proud moči, rozstřikování moči, obtížné spuštění močení či nutnost tlačit při močení. Mezi postmikční symptomy patří pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře a únik malého množství moči bezprostředně po vymočení (postmikční dribbling). Prevalence a závažnost LUTS stoupá s rostoucím věkem a často má negativní dopad na kvalitu života. V etiologii LUTS se nejčastěji uplatňuje BHP a OAB. Právě tyto obtíže lze zmírnit farmakoterapií. Aktuální možnosti konzervativní léčby BHP zahrnují α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy a inhibitory fosfodiesterázy 5. V konzervativní terapii OAB se naopak uplatňují antimuskarinika, β3-adrenergní agonista mirabegron a desmopressin.

Terapie LUTS při benigní hyperplazii prostaty

Terapie LUTS se řídí podle závažnosti příznaků a pacientových preferencí. Lékem volby jsou α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy nebo jejich kombinace. S dostupností inhibitorů fosfodiesterázy 5 a léků pro terapii OAB se však zlepšují možnosti kombinované terapie. Α-blokátory jsou vyhrazeny pro terapii středně těžkých až těžkých případů LUTS při BHP. Vhodnou volbou jsou především alfuzosin, doxazosin, tamsulosin, terazosin a silodosin. Všechny látky mají podobný lékový profil, výběr konkrétního přípravku je tak řízen komorbiditami, vedlejšími nežádoucími účinky a tolerancí terapie. Inhibitory 5α-reduktázy dutasterid a finasterid jsou efektivní u pacientů s prokazatelným zvětšením prostaty v prevenci progrese LUTS. Tyto léky tedy nepůsobí pouze proti symptomům, ale také snižují riziko akutní retence moči a potřebu chirurgického zákroku kvůli progresi BHP. Inhibitory fosfodiesterázy 5, mezi něž se řadí například sildenafil, vardenafil a tadalafil, také prokázaly zlepšení symptomů a kvality života u nemocných s LUTS.

Terapie LUTS při hyperaktivním močovém měchýři

V terapii OAB se užívají antimuskarinika samostatně nebo v kombinaci s α-blokátory. Monoterapie je obzvláště účinná v případě, že převažují jímací symptomy. Kombinace antimuskarinik a α-blokátorů působí efektivněji proti jímacím symptomům než monoterapie α-blokátory. Mirabegron je selektivní agonista β3-adrenoreceptorů. Aktivací těchto receptorů dochází k relaxaci hladkého svalstva močového měchýře, čímž dojde ke zvýšení jeho kapacity, ale také k prodloužení intervalu mezi močením. Desmopressin je syntetické antidiuretikem využívané v terapii nykturie. Jeho působením dochází ke zvýšení zpětného vstřebávání moči během nočních hodin.

Závěr

S rozvojem kombinované terapie LUTS je výběr vhodných farmak klíčem k optimální kontrole symptomů u konkrétního pacienta. Preference určité terapie se odvíjí i od spektra možných nežádoucích účinků. Pacienti podstupující kombinovanou terapii LUTS tak v počáteční fázi terapie vyžadují pravidelné sledování ošetřujícím lékařem za účelem zhodnocení účinnosti terapie a možného rozvoje vedlejších efektů léčby.

(holi)

Zdroj: Radomski B. S. Update on medical therapy for male LUTS. Can Urol Assoc J. 2014 Jul–Aug; 8 (7–8 Suppl 5): S148–S150. Published online 2014 Aug 11; doi: 10.5489/cuaj.2310

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace alfa-blokátoru a inhibitoru 5-alfa reduktázy je vhodnou léčbou pro pacienty s LUTS souvisejícími se zvětšenou prostatou

Benigní prostatická hyperplazie (BPH) přispívá ke vzniku komplexu symptomů dolních cest močových (LUTS), které zhoršují kvalitu života nemocného. Vedle aktivního sledování existuje ještě možnost intervenční a farmakologické terapie, kterou lze zpomalit progresi onemocnění. Ve kterých případech je doporučována takzvaná kombinovaná léčba?

Zhodnocení rizik BHP na základě guidelines

Vědci stále zkoumají, jaké faktory mohou predikovat riziko prevalence BHP/LUTS mezi mužskou populaci ve věku nad 40 let a jaké klinické příznaky mohou signalizovat vyšší pravděpodobnost operativního řešení. Na rozdíl od jiných chronických nemocí je etiologie benigní hyperplazie prostaty stále nedostatečně definována.

Hodnocení dodržování guidelines AUA ve zdravotní péči o pacienty s BHP na Northwestern Medical Faculty v městě Linthicum, Maryland

Na urologické klinice Northwestern Medical Faculty ve městě Linthicum (Maryland, USA) probíhalo v období mezi 1. 1. 2008 a 31. 12. 2012 hodnocení amerických urologů týkající se dodržování guidelines AUA (American Urology Association) o pacienty s benigní hyperplazií prostaty (BHP) vykazující symptomy dolních močových cest (LUTS symptomy).Všechny novinky