Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vývoj masti s betamethason-dipropionátem v nanočásticích

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 28.11.2016

Vývoj masti s betamethason-dipropionátem v nanočásticích

Preklinické studie s inovativním topickým podáním betamethason-dipropionátu (BD) v nanočásticích lipidového nosiče přinesly slibné výsledky. Ukázaly, že BD, který se používá v léčbě atopické dermatitidy a ložiskové psoriázy, vykazuje při tomto způsobu podání vyšší retenci v kůži, což je žádoucí z hlediska prevence systémové expozice.

Přesné zacílení léčiva

V terapii akutní exacerbace atopické dermatitidy se běžně používají glukokortikoidy, jako BD, jejichž aplikace může být spojena s nežádoucími vedlejšími účinky. V klinické praxi se doporučuje krátkodobá léčba a snížená dávka. Z tohoto důvodu je třeba podpořit retenci léčiva v kůži a omezit jeho průnik do systémové cirkulace. V poslední době se pro lepší topické podání léčiva do kůže začíná využívat nanočástic. Nová generace lipidových nanočástic je tvořená tuhými i tekutými tuky, které zlepšují penetraci do kůže. 

Studie s lipidovou nanočásticí

Preklinické studie zkoumaly lipidovou nanočástici (NLC) jako potenciální systém podávání BD. Lipidové nanočástice naplněné BD (BD-NLC) byly připraveny emulgační metodou. Dále byly částice BD-NLC vpraveny do v/o masti (s obsahem stearylalkoholu, tekutého parafínu, bílé vazelíny a Span 80) nebo do emulgelu Carbopol. 

Výsledky

Výsledky studií in vitro ukázaly homogenní velikost částic 169,1 nm, sférický tvar částic, negativní náboj povrchu −23,4 mV (zeta-potenciál) a vysokou enkapsulaci (85 %). Obecně platí, že menší částice (< 200 nm) vykazují vyšší schopnost retence v kůži. Zeta-potenciál odpovídá stabilitě koloidního systému BD-NLC. V in vitro experimentu penetrace do kůže vykazovala v/o mast s BD-NLC vyšší retenci v kůži (35,43 mg/g) a nižší pronikání do cirkulace (0,87 g/ml) než mast obsahující Carbopol. Rovněž uvolňování léčiva z nanočástic bylo lepší u v/o masti s BD-NLC. Experimenty in vivo u myší ukázaly účinnost a bezpečnost topicky podané v/o masti s BD-NLC. Testy tkáňové distribuce naznačily největší zastoupení v kůži, následně ve svalech a poté v krvi.

Závěr

Větší využití BD-NLC v klinické praxi by mohlo pomoci zlepšit terapii atopické dermatitidy díky zvýšené retenci BD v kůži a omezení nežádoucích účinků vyvolaných absorpcí glukokortikoidů do systémové cirkulace nebo podráždění pokožky.

(ave)

Zdroj: Kong X. et al. Development of a topical ointment of betamethasone dipropionate loaded nanostructured lipid carrier. Asian J Pharm Sci 2016; 11 (2): 248–254, doi: 10.1016/j.ajps.2015.07.005.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Experimentální práce naznačují, že by mikroflóru z lidské kůže zdravých jedinců obsahující gramnegativní bakterie bylo možné použít v léčbě atopické dermatitidy.

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Mezi časté nežádoucí účinky léků patří rozmanité kožní reakce, jejichž léčba může být stejně tak různorodá. Vysazení původní terapie určitě patří k prvně zvažovaným volbám, nicméně ne ve všech případech je to možné či žádoucí. Následující kazuistika popisuje léčbu nežádoucích kožních reakcí na podávání tyrosinkinázového inhibitoru pomocí lokálních kortikoidů.

Zvýšená hladina eozinofilů v časném dětství predikuje u dětí s rizikem atopie onemocnění atopickou dermatitidou

Atopická dermatitida je multifaktoriální neinfekční zánětlivé onemocnění kůže, které se typicky vyznačuje chronickými recidivami. Jedná se převážně o nemoc dětského věku, postihuje však i dospělé pacienty. Studie provedená týmem německých a kanadských vědců potvrdila prediktivní hodnotu zvýšené hladiny eozinofilů pro pozdější rozvoj atopické dermatitidy.Všechny novinky