Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Topická imunosupresiva jako alternativa kortikosteroidů

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 21.3.2016

Topická imunosupresiva jako alternativa kortikosteroidů

Topické kortikosteroidy jsou základem léčby atopické dermatitidy. Nová studie ovšem naznačuje možnost využití topicky podaného imunosupresiva azathioprinu.

Atopická dermatitida (AD) dnes v rozvinutých zemích postihuje 1−3 % dospělých a více než 10 % dětí. Samotné kožní příznaky a k nim přidružené infekce zhoršují kvalitu života všech věkových skupin, zejména dětí. Současná léčba nabízí několik možností. Topické kortikosteroidy jsou klasickou volbou u mírných forem AD. Pokud jsou užívány delší dobu, roste riziko nežádoucích účinků, jako jsou atrofie kůže a výskyt teleangiektázií. U závažných forem AD se užívají perorální kortikosteroidy, u kterých z nežádoucích účinků dominují suprese nadledvin, glaukom, metabolické poruchy a u dětí také zástava růstu. Alternativou pro závažné stavy jsou imunosupresiva, např. cyklosporin.

Azathioprin (AZT) je imunosupresivum užívané obvykle systémově. Po perorálním podání je dobře účinný v terapii závažných atopických ekzémů u dospívajících a dospělých. Mezi jeho nežádoucí účinky patří myelosuprese, hepatotoxicita a náchylnost k infekcím. Nedávno však bylo prokázáno, že AZT může být aplikován i topicky. Díky nižší systémové absorpci při kožním podání by tak mohl být využitelný i v léčbě dětí s AD.

Azathioprin v kombinaci s betamethasonem

Cílem klinické studie bylo porovnání topicky podaného AZT v kombinaci se standardním kortikosteroidem betamethasonem (4 % AZT a 0,05 % BM) oproti samotnému BM (0,05 %). 70 pacientů věku 2–18 let se střední až závažnou formou AD bylo rozděleno do dvou skupin. Randomizace byla zaslepena pouze pro pacienta. Pacienti užívali léčbu ve formě krému 2× denně po 8 týdnů.

Hodnocení závažnosti AD (SCORAD – Scoring Atopic Dermatitis) před studií a po jejím skončení shrnulo objektivně i subjektivně postup nemoci. Průměrné snížení SCORAD ve skupině AZT + BM činilo –9,54 ± 5,40 a ve skupině BM –7,32 ± 3,53. Rozdíl mezi skupinami byl statisticky signifikantní (p = 0,024). Naopak ve výskytu rekurencí a nežádoucích účinků nebyl mezi skupinami rozdíl.

Závěr

Pilotní klinická studie naznačila možnost využití topického AZT v léčbě AD. Bude však třeba provést další hodnocení na větších kohortách pacientů, aby bylo možné ověřit efektivitu a bezpečnost této léčby a případně ji porovnat s dalšími terapeutickými možnostmi, které jsou pro dětské pacienty se závažnými formami AD k dispozici.

(mtn)

Zdroj: Iraji D., Farhadi S., Faghihi G. et al. Efficacy of topical azathioprine and betamethasone versus betamethasone-only emollient cream in 2−18 years old patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a randomized controlled trial. Adv Biomed Res 2015; 4: 228; doi: 10.4103/2277-9175.166651.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atopická dermatitida – průřezová deskriptivní studie 100 případů onemocnění

Atopická dermatitida je onemocnění, jehož etiopatogeneze je stále velmi nejasná. Dosud je známo, že jde o nemoc vázanou na věk pacienta, existuje však i řada dalších faktorů, které mohou mít na výskyt onemocnění vliv, například genetická výbava matky a souhrn vnějších faktorů působících na matku v průběhu těhotenství. Kromě toho mají svůj význam i poruchy imunity a užívání doplňků stravy.

Účinnost inovativní aerosolové pěny kombinující kalcipotriol a betametazon-dipropionát u pacientů s psoriázou

Ve srovnání se základní terapií psoriázy prokázalo vyšší účinnost a méně vedlejších účinků spojení kalcipotriolu a betametazon-dipropionátu. Jeho použití ve formě masti či gelu je vhodné pro pacienty s mírnou až středně těžkou formou nemoci. Inovativní lékovou formou je pak aerosolová pěna kombinující právě tato dvě léčiva.

Atopie a astma u migrantů

Environmentální faktory v rozvinutých zemích mají významný vliv na rozvoj atopie a astmatu u imigrantů. Helmintózy jsou zřejmě asociovány s nižší prevalencí klinicky významných atopií.Všechny novinky