Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Použití antagonistů histaminových receptorů v prevenci a léčbě atopické dermatitidy

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 10.11.2015

Použití antagonistů histaminových receptorů v prevenci a léčbě atopické dermatitidy

Atopická dermatitida (AD) je neinfekční zánětlivé onemocnění kůže, které postihuje hlavně pacienty dětského věku, ale může se objevit i u dospělých. Etiologie je multifaktoriální, uplatňují se faktory genetické i získané. Bylo zjištěno, že významnou roli v patogenezi AD hraje zvýšená tvorba histaminu. Ten se váže na 4 typy receptorů a stimulace každého z nich má specifický efekt. Práce amerických autorů z Rochesterské univerzity shrnuje základní účinky histaminu na stratum corneum kůže a prezentuje výsledky studie, která hodnotila účinky histaminu na integritu kožní bariéry. Na základě toho autoři diskutují také využití antagonistů histaminových receptorů v léčbě AD.  

Typickým symptomem AD je nepříjemné svědění (pruritus), objevují se lokální příznaky, jako je erytém, suchá a odlupující se kůže, vznik svědivých vezikul a papul, zhrubění a olupování kůže v ohybových místech (např. v oblasti lokte, zápěstí či zákolenní jamky). Vzhledem ke genetickému podílu je třeba pečlivě pátrat po onemocnění u dalších členů rodiny. 

Základem léčby AD je lokální terapie. Doporučuje se dlouhodobá aplikace emoliencií (masti, krémy, lotia), které pomáhají obnovit narušenou kožní bariéru. V akutní a subakutní fázi onemocnění se aplikují protizánětlivě působící kortikosteroidy, při přítomnosti hlubších erozí či ragád se doporučují lokální antiseptika k prevenci vstupu infekce. Po zhojení a k doléčení se dále využívají protizánětlivé ichtamolové, dehtové a antiseptické zinkové pasty či masti. U pacientů s pruritem se využívají rovněž H1-antihistaminika.

Histamin je biogenní amin a neurotransmiter, který vyvolává pruritus, hraje roli v patogenezi zánětu nebo syndromu kapilárního úniku (CLS – capillary leak syndrome). U pacientů s AD byla pozorována jeho zvýšená produkce v kůži. Studie prokázaly, že histamin inhibuje terminální diferenciaci keratinocytů a zvyšuje jejich proliferaci. Rovněž se podílí na poškozování kožní bariéry, neboť způsobuje poruchy tight junctions (TJ) snížením syntézy proteinů specifických pro TJ (claudin 1, 4, 8 a 23) a narušuje také desmosomální struktury. V lidském organismu jsou zdrojem histaminu mastocyty, bazofily či enterochromafinní buňky žaludeční sliznice. T-lymfocyty nebo keratinocyty histamin tvoří a uvolňují pouze po předchozí stimulaci. Pro syntézu je nezbytný enzym histidindekarboxyláza (HDC). Zvýšená exprese HDC byla imunohistochemicky potvrzena v kůži pacientů s AD. Z in vitro experimentů je také známo, že expresi HDC zvyšují některé prozánětlivé cytokiny (např. TNF-α) a alergeny (prach). 

Autoři práce studovali vliv histaminu na funkci TJ u člověka. Experimenty probíhaly nejen s použitím in vitro kultivovaných lidských keratinocytů, ale také ex vivo na lidských kožních štěpech. Integrita TJ byla hodnocena na základě měření transepiteliální elektrické rezistence a stanovením kožní propustnosti paracelulární cestou pomocí 0,02% fluoresceinu sodného. Výsledky prokázaly zvýšenou propustnost a sníženou elektrickou rezistenci po aplikaci histaminu. 

V lidských keratinocytech jsou exprimovány především histaminové receptory H1, Ha H4. Inhibice diferenciace keratinocytů a syntézy proteinů TJ je navozena prostřednictvím aktivace receptorů H1 a H4. Některá H1-antihistaminika (např. olopatadin a difenhydramin) v preklinických studiích prokázala schopnost zlepšení stavu kožní bariéry a snížení pruritu způsobené poklesem exprese některých prozánětlivých cytokinů a mediátorů zánětu. Selektivní antagonisté H4-receptorů jsou aktuálně v různých fázích preklinických zkoušek a klinického hodnocení. Kromě účinnosti je otázkou také jejich bezpečnostní profil. 

Histamin hraje výraznou roli v narušení bariérové funkce kůže. Léčba AD pomocí dostupných antihistaminik se proto zdá být racionální, zatím však chybí přesvědčivý důkaz účinnosti této terapie potvrzený kvalitní klinickou studií. Nadějná mohou být také nová léčiva působící jako antagonisté receptorů H1 a H4.

(idav)

Zdroj: Benedetto A., Yoshida T., Fridy S. et al. Histamine and skin barrier: Are histamine antagonists useful for the prevention of treatment of atopic dermatitis? J Clin Med 2015 Apr; 4 (4): 741–755.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost inovativní aerosolové pěny kombinující kalcipotriol a betametazon-dipropionát u pacientů s psoriázou

Ve srovnání se základní terapií psoriázy prokázalo vyšší účinnost a méně vedlejších účinků spojení kalcipotriolu a betametazon-dipropionátu. Jeho použití ve formě masti či gelu je vhodné pro pacienty s mírnou až středně těžkou formou nemoci. Inovativní lékovou formou je pak aerosolová pěna kombinující právě tato dvě léčiva.

Atopie a astma u migrantů

Environmentální faktory v rozvinutých zemích mají významný vliv na rozvoj atopie a astmatu u imigrantů. Helmintózy jsou zřejmě asociovány s nižší prevalencí klinicky významných atopií.

Zevní dermatologická terapie v každodenní péči o suchou kůži

Xerosis cutis neboli suchá kůže představuje jednu z nejčastějších příčin návštěv dermatologické ambulance. Poškození kožního krytu není pouze kosmetickou obtíží, ale také významným zdravotním problémem, který výrazně narušuje kvalitu života nemocných jedinců. V péči o suchou kůži se uplatňují režimová opatření a dermatologická externa.Všechny novinky