Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 9.9.2016

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Mezi časté nežádoucí účinky léků patří rozmanité kožní reakce, jejichž léčba může být stejně tak různorodá. Vysazení původní terapie určitě patří k prvně zvažovaným volbám, nicméně ne ve všech případech je to možné či žádoucí. Následující kazuistika popisuje léčbu nežádoucích kožních reakcí na podávání tyrosinkinázového inhibitoru pomocí lokálních kortikoidů.

Imatinib-mesylát je specifický inhibitor tyrosinkinázy. Jedná se o lék užívaný v léčbě chronické myeloidní leukémie (CML), akutní lymfoblastové leukémie a gastrointestinálních stromálních nádorů (GIST). Mezi časté nežádoucí účinky této léčby patří též kožní reakce různého druhu. Některé z těchto komplikací mohou být natolik závažné, že je nutné přerušit léčbu imatinibem, případně je nutné nasazení systémových kortikoidů. Nicméně i méně závažné kožní reakce mohou zásadně znepříjemnit život pacientů. V popsané kazuistice je nastíněna jejich úspěšná léčba lokálními kortikoidy.

Kazuistika

46letý muž v chronické fázi CML započal léčbu imatinibem v dávce 400 mg denně. Po 6 týdnech terapie se u něho na obličeji, krku, hrudníku a horních končetinách objevil šupinatý svědivý erytém. V průběhu 2 týdnů se kožní obtíže zhoršovaly.

Jako metoda léčby této kožní komplikace byly zvoleny lokální kortikoidy. Terapie byla zahájena aplikací masti s difluprednátem na tělo a masti s alklomethason-dipropionátem na obličej, a to 2× denně. Začervenání rychle zmizelo a díky této terapii nebylo nutné upustit od léčby imatinibem. Po 4 týdnech lokální steroidní léčby kožní obtíže zcela zmizely.

Pokračování v terapii imatinibem u tohoto pacienta vedlo k opětovnému výskytu kožní reakce, která byla znovu úspěšně léčena lokálními kortikoidy. Pacient byl na terapii imatinibem již 20 měsíců a jeho kožní obtíže byly dobře kontrolovány pouze za užití topických kortikoidů.

Závěr

V léčbě nežádoucích kožních reakcí mohou při nevhodnosti či nemožnosti vysazení léků odpovědných za tyto komplikace velmi dobře posloužit lokální kortikoidy.

(boba)

Zdroj: Ujiie H., Shimizu T., Shimizu H. Cutaneous reactions to imatinib mesylate treated by topical steroid. Am J Hematol 2005 Mar; 78 (3): 246.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alergenová imunoterapie u atopické dermatitidy

Alergenová imunoterapie v léčbě atopické dermatitidy je předmětem živé diskuse − podle některých odborníků je alergická složka zásadní, jiní zdůrazňují dysfunkci kožní bariéry a alergie je podle nich méně podstatná.

Léčba atopické dermatitidy u dospělých – obecný přehled

Atopická dermatitida představuje chronické relabující kožní zánětlivé onemocnění. U postiženého jedince se spojují genetické vlohy pro dysfunkci kožní bariéry a neuroimunologickou dysbalanci s působením zevních faktorů. Terapie se řídí závažností dermatitidy a přítomnými projevy a je stupňovitá – od lokálních preparátů přes fototerapii až k systémové léčbě.

Léčba mírně a středně závažné atopické dermatitidy

Atopická dermatitida (AD) je časté chronické, svědící a zánětlivé multifaktoriální onemocnění, které se může projevit v každém věku. Klinické projevy se mění s věkem pacienta. Rozlišují se fáze kojenecká, dětská, dospívajících a dospělých.Všechny novinky