Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Doporučené postupy pro prevenci, diagnostiku a léčbu ekzému rukou

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 16.8.2015

Doporučené postupy pro prevenci, diagnostiku a léčbu ekzému rukou

Tyto doporučené postupy přináší informace o tom, jak přistupovat k pacientům s kontaktní, iritační či atopickou dermatitidou rukou. Vychází jak z medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine), tak z dohody mezi lékaři (consensus-based medicine). Základem pro jejich zpracování byl systematický přehled literatury z databáze Cochrane. Doporučení pro prevenci a diagnostiku onemocnění vychází zejména z konsenzu lékařů, léčebné postupy se více opírají o důkazné studie.

Doporučení pro diagnostiku

Diagnostické postupy se opírají o důkladnou anamnézu, fyzikální vyšetření a epikutánní testy. Při vyšetření je nutné všímat si lokalizace, rozsahu, morfologie a charakteru lézí. U všech pacientů, kteří trpí ekzémem rukou déle než tři měsíce, je vhodné udělat epikutánní testy pro odhalení možného příčinného alergenu. Tyto testy by měly zahrnovat jak základní sérii alergenů, tak další specifické látky, se kterými je pacient v častějším či pravidelném kontaktu.  

Preventivní opatření

Kromě dodržování primárních i sekundárních preventivních opatření doporučují autoři nejnovějších postupů i důkladnou edukaci o ochraně kůže a posílení vlastního povědomí lidí o možnostech péče o své zdraví. Zejména se to týká nejohroženějších skupin obyvatelstva, kam patří kadeřníci, pracovníci ve zdravotnictví, zaměstnanci v kovodělném průmyslu a další.

Léčebná doporučení

Cílem léčby je zabránění přechodu onemocnění do jeho chronické formy. Proto by terapie měla být rychlá a efektivní. Základem je poučení pacienta, aby se vyhýbal látkám, které mu obtíže způsobují. Dále přichází na řadu hydratace pokožky pomocí zvláčňujících krémů a emulzí a lokální, systémová i fyzikální léčba.

Lokální farmaka

  • Lékem první linie jsou při léčbě akutního ekzému rukou lokální kortikosteroidy. Jejich použití po dobu delší než 6 týdnů je ale vhodné jen ve velmi  závažných případech a pod pečlivým dohledem lékaře.
  • Pro pacienty s dermatitidou na atopickém podkladě a s dlouhodobými obtížemi mohou být vhodné také lokální inhibitory kalcineurinu – tacrolimus a pimecrolimus.

Fyzikální terapie

  • U dospělých pacientů s chronickým ekzémem rukou, který neodpovídá na léčbu kortikosteroidy, je doporučováno využití ozařování postižených míst UV paprsky. Malé studie prokázaly, že použití UVB paprsků po dobu 10 týdnů zlepšuje stav chronického onemocnění. Alternativou může být i lokální PUVA terapie.

Systémové léky

  • U pacientů s těžkou formou onemocnění by léčba měla pokračovat perorálním podáním alitretinoinu. Tento lék je doporučovaný zejména pro závažný chronický ekzém, který nereaguje na léčbu kortikosteroidy. Jedná se o léčbu druhé linie. 
  • Systémové kortikosteroidy mohou být vhodné pro symptomatickou léčbu akutní formy onemocnění nebo akutních vzplanutí chronického ekzému.
  • U pacientů s kontraindikací alitretinoinu i kortikosteroidů je možné použít léčbu cyklosporinem. Cyklosporin je správně indikován pouze u pacientů s atopickou dermatitidou, u ostatních typů dermatitid je použití cyklosporinu tzv. off-label.
  • Pro další systémové léky (azathioprin a metotrexát) nebyly nalezeny jednoznačné důkazné studie o jejich účinnosti. Jsou ale dlouhodobě používané a vhodné v případech, kdy je léčba první a druhé linie neúspěšná či kontraindikovaná.

Tato doporučení byla stanovena Evropskou společností pro kontaktní dermatitidu (ESCD) a nebyla finančně podpořena žádnou farmaceutickou společností. Jejich platnost se očekává nejméně do prosince roku 2017. 

(jez)

Zdroj: Diepgen T. et al. Guidelines for diagnosis, preventionand treatment of hand eczema – short version. J German Derm Society 2014: 77–84; doi: 10.1111/ddg.12510

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

S atopickou dermatitidou souvisejí mutace genů kódujících strukturu epidermis i imunitní systém

Atopická dermatitida je komplexní genetické onemocnění, které je výsledkem interakce mezi různými geny a mezi geny a okolním prostředím. Souvislost s atopickou dermatitidou byla zjištěna u dvou skupin genů: u genů kódujících epidermální strukturální proteiny a u genů pro základní složky imunitního systému.

Léčbu atopické dermatitidy je třeba zaměřit na dysfunkci epidermální bariéry a chronický zánět

Současné poznatky o genetických a imunologických mechanismech, které spouštějí zánět u atopické dermatitidy, vyzdvihují zásadní úlohu funkce epidermální bariéry a imunitního systému. Porucha obou těchto funkcí přispívá k senzitizaci zprostředkované IgE a měla by být cílem léčby.

Poškození epidermální bariéry hraje významnou roli v patogenezi atopické dermatitidy

Dlouhodobé užívání topických kortikosteroidů v léčbě atopické dermatitidy může vést k poškození epidermální bariéry, a umožnit tak penetraci dráždivých látek a alergenů. Epitel slouží jako první obranná linie mezi lidským tělem a okolním prostředím.Všechny novinky