Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 28.11.2016

Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Osmiletá studie provedená v USA na více než tisícovce dětí, dospívajících a mladých osob ve věku 1–21 let zkoumala souvislost mezi dětskou obezitou a výskytem atopické dermatitidy (AD).

Hypotéza

Příčiny kontinuálního nárůstu výskytu AD dosud nebyly vědecky zcela objasněny. Je ovšem doloženo, že zároveň se stoupajícím množstvím dětských pacientů s AD přibývá i obézních dětí. Různé studie již v minulosti prokázaly vliv obezity na imunitní systém a poukázaly na souvislost mezi obezitou a astmatem. Americká studie proto zkoumala rovněž souvislost obezity s výskytem AD.

Vliv déletrvající obezity a důležitost včasné redukce hmotnosti

Obezita má podle americké studie vliv na AD, pokud trvá 2,5 roku a déle. Naopak obezita, jež netrvá déle než 6 měsíců, nemá zásadní vliv na propuknutí AD. Neprokázalo se, že by ve výskytu AD hrálo u obézních dětí roli pohlaví, rasa či roční období, ve kterém se narodily.

Dalším výstupem studie byl poznatek, že obezita má vliv na vyšší výskyt AD, pouze pokud se objevila před 5. rokem věku. Také riziko závažnějšího průběhu AD je vyšší u obézních pacientů než u pacientů s nadváhou a normální váhou. Totéž zjištění se týká počtu návštěv pediatra kvůli AD – ve skupině obézních bylo toto číslo vyšší než u dětí s nadváhou či normální váhou. K podobným zjištěním došly v minulosti studie, jež zkoumaly souvislost mezi obezitou a astmatem.

Vzhledem k tomu, že krátkodobá obezita nemá podle studie vliv na AD, je zřejmé, že časná léčba obezity a výrazná redukce váhy jsou zásadním krokem v prevenci i léčbě atopické dermatitidy.

Diskuse a závěr

Relevantnost závěrů studie podporuje fakt, že studie proběhla retrospektivně a byla založena na lékařských záznamech. Nebyla tedy ovlivněna interpretací rodičů či kvalitou dat v individuálních dotaznících. Vyloučeny z ní byly děti, u nichž byla AD diagnostikována dříve než obezita, jejichž anamnéza obsahovala autoimunitní onemocnění, imunoterapii či terapii kortikosteroidy.

Výsledky studie jasně dokazují, že déletrvající neléčená obezita v raném dětství souvisí se zvýšeným výskytem AD a v případě propuknutí AD má vliv na její průběh. Skupina obézních pacientů zároveň vykazuje více návštěv u pediatra v souvislosti s atopickou dermatitidou.

(pak)

Zdroj: Silverberg J. I. et al. Association between obesity and atopic dermatitis in childhood: a case-control study. J Allergy Clin Immunol 2011; 127 (5): 1180−1186.e1, doi: 10.1016/j.jaci.2011.01.063. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Experimentální práce naznačují, že by mikroflóru z lidské kůže zdravých jedinců obsahující gramnegativní bakterie bylo možné použít v léčbě atopické dermatitidy.

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Mezi časté nežádoucí účinky léků patří rozmanité kožní reakce, jejichž léčba může být stejně tak různorodá. Vysazení původní terapie určitě patří k prvně zvažovaným volbám, nicméně ne ve všech případech je to možné či žádoucí. Následující kazuistika popisuje léčbu nežádoucích kožních reakcí na podávání tyrosinkinázového inhibitoru pomocí lokálních kortikoidů.

Zvýšená hladina eozinofilů v časném dětství predikuje u dětí s rizikem atopie onemocnění atopickou dermatitidou

Atopická dermatitida je multifaktoriální neinfekční zánětlivé onemocnění kůže, které se typicky vyznačuje chronickými recidivami. Jedná se převážně o nemoc dětského věku, postihuje však i dospělé pacienty. Studie provedená týmem německých a kanadských vědců potvrdila prediktivní hodnotu zvýšené hladiny eozinofilů pro pozdější rozvoj atopické dermatitidy.Všechny novinky