Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Betamethason oproti takrolimu snižuje počet TH2 lymfocytů při onemocnění atopickou dermatitidou

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 13.12.2016

Betamethason oproti takrolimu snižuje počet TH2 lymfocytů při onemocnění atopickou dermatitidou

Předchozí výzkumy ozřejmily, že Langerhansovy buňky hrají důležitou roli v polarizaci imunitní odpovědi směrem k subpopulaci TH1- nebo TH2 lymfocytů. Studie publikovaná japonskými vědci roku 2016 se soustředila na účinek betamethasonu a takrolimu vzhledem k vývoji TH2 buněk zprostředkovanému Langerhansovými buňkami.

Úvod

Atopická dermatitida je chronické kožní zánětlivé onemocnění, jehož imunopatologické rysy se liší v závislosti na trvání lézí. Většina pacientů s atopickou dermatitidou vykazuje zvýšenou expresi cytokinů indukovaných TH2 lymfocyty, mezi něž patří například IL-4, IL-5 a IL-13. TH2 lymfocyty přitom hrají důležitou roli v rozvoji a udržování zánětu, protože podporují protilátkovou odpověď. TH2 lymfocyty reagují na antigeny předkládané antigen prezentujícími buňkami (APC), které jsou v tomto případě reprezentovány kožními Langerhansovými buňkami.

Podle těchto poznatků by mohl být alergický zánět ovlivnitelný prostřednictvím regulace Langerhansových buněk. Ačkoliv betamethason i takrolimus patří mezi často užívané léky v terapii atopické dermatitidy, dosud nebyl zkoumán jejich vliv na inhibici vývoje TH2 buněk prostřednictvím Langerhansových buněk.

Metodika studie

Buňky podobné Langerhansovým dendritickým buňkám byly generovány z kostní dřeně myší a použity jako náhrada za lidské Langerhansovy buňky. Tvorba Langerhansových buněk byla indukována ovoalbuminovým peptidem. Myším byl následně podáván betamethason nebo takrolimus do zadní končetiny. Po 5 dnech byla zhodnocena cytokinová odpověď v popliteálních lymfatických uzlinách pomocí metody ELISA. Exprese povrchových receptorů na Langerhansových buňkách byla zhodnocena pomocí PCR spojené s reverzní transkripcí (RT-PCR).

Výsledky 

U myší, kterým byl podáván betamethason, došlo k inhibici rozvoje TH2 lymfocytů reprezentované poklesem produkce IL-4. U těchto myší současně došlo i k poklesu subpopulace TH1 lymfocytů, což bylo patrné díky poklesu produkce interferonu gama (IFN-γ). U myší, kterým byl podáván takrolimus, nebyl pozorován pokles v subpopulaci TH1 ani TH2 lymfocytů. Inhibice TH1 a TH2 lymfocytů byla asociována se supresí povrchového antigenu CD40 a imunoglobulinu T lymfocytů.

Závěr

Výsledky této studie naznačují, že topická aplikace betamethasonu na kožní léze u pacientů s atopickou dermatitidou působí na Langerhansovy buňky a tím může inhibovat vývoj TH2 buněk, čímž je oproti takrolimu přínosem pro kontrolu onemocnění atopickou dermatitidou.

(holi)

Zdroj: Matsui K., Tamai S., Ikeda R. Betamethasone, but Not tacrolimus, suppresses the development of Th2 cells mediated by Langerhans cell-like dendritic cells. Biol Pharm Bull 2016; 39 (7): 1220−1223, doi: 10.1248/bpb.b16-00075.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Osmiletá studie provedená v USA na více než tisícovce dětí, dospívajících a mladých osob ve věku 1–21 let zkoumala souvislost mezi dětskou obezitou a výskytem atopické dermatitidy (AD).

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Experimentální práce naznačují, že by mikroflóru z lidské kůže zdravých jedinců obsahující gramnegativní bakterie bylo možné použít v léčbě atopické dermatitidy.

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Mezi časté nežádoucí účinky léků patří rozmanité kožní reakce, jejichž léčba může být stejně tak různorodá. Vysazení původní terapie určitě patří k prvně zvažovaným volbám, nicméně ne ve všech případech je to možné či žádoucí. Následující kazuistika popisuje léčbu nežádoucích kožních reakcí na podávání tyrosinkinázového inhibitoru pomocí lokálních kortikoidů.Všechny novinky