Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Betamethason oproti takrolimu snižuje počet TH2 lymfocytů při onemocnění atopickou dermatitidou

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 13.12.2016

Betamethason oproti takrolimu snižuje počet TH2 lymfocytů při onemocnění atopickou dermatitidou

Předchozí výzkumy ozřejmily, že Langerhansovy buňky hrají důležitou roli v polarizaci imunitní odpovědi směrem k subpopulaci TH1- nebo TH2 lymfocytů. Studie publikovaná japonskými vědci roku 2016 se soustředila na účinek betamethasonu a takrolimu vzhledem k vývoji TH2 buněk zprostředkovanému Langerhansovými buňkami.

Úvod

Atopická dermatitida je chronické kožní zánětlivé onemocnění, jehož imunopatologické rysy se liší v závislosti na trvání lézí. Většina pacientů s atopickou dermatitidou vykazuje zvýšenou expresi cytokinů indukovaných TH2 lymfocyty, mezi něž patří například IL-4, IL-5 a IL-13. TH2 lymfocyty přitom hrají důležitou roli v rozvoji a udržování zánětu, protože podporují protilátkovou odpověď. TH2 lymfocyty reagují na antigeny předkládané antigen prezentujícími buňkami (APC), které jsou v tomto případě reprezentovány kožními Langerhansovými buňkami.

Podle těchto poznatků by mohl být alergický zánět ovlivnitelný prostřednictvím regulace Langerhansových buněk. Ačkoliv betamethason i takrolimus patří mezi často užívané léky v terapii atopické dermatitidy, dosud nebyl zkoumán jejich vliv na inhibici vývoje TH2 buněk prostřednictvím Langerhansových buněk.

Metodika studie

Buňky podobné Langerhansovým dendritickým buňkám byly generovány z kostní dřeně myší a použity jako náhrada za lidské Langerhansovy buňky. Tvorba Langerhansových buněk byla indukována ovoalbuminovým peptidem. Myším byl následně podáván betamethason nebo takrolimus do zadní končetiny. Po 5 dnech byla zhodnocena cytokinová odpověď v popliteálních lymfatických uzlinách pomocí metody ELISA. Exprese povrchových receptorů na Langerhansových buňkách byla zhodnocena pomocí PCR spojené s reverzní transkripcí (RT-PCR).

Výsledky 

U myší, kterým byl podáván betamethason, došlo k inhibici rozvoje TH2 lymfocytů reprezentované poklesem produkce IL-4. U těchto myší současně došlo i k poklesu subpopulace TH1 lymfocytů, což bylo patrné díky poklesu produkce interferonu gama (IFN-γ). U myší, kterým byl podáván takrolimus, nebyl pozorován pokles v subpopulaci TH1 ani TH2 lymfocytů. Inhibice TH1 a TH2 lymfocytů byla asociována se supresí povrchového antigenu CD40 a imunoglobulinu T lymfocytů.

Závěr

Výsledky této studie naznačují, že topická aplikace betamethasonu na kožní léze u pacientů s atopickou dermatitidou působí na Langerhansovy buňky a tím může inhibovat vývoj TH2 buněk, čímž je oproti takrolimu přínosem pro kontrolu onemocnění atopickou dermatitidou.

(holi)

Zdroj: Matsui K., Tamai S., Ikeda R. Betamethasone, but Not tacrolimus, suppresses the development of Th2 cells mediated by Langerhans cell-like dendritic cells. Biol Pharm Bull 2016; 39 (7): 1220−1223, doi: 10.1248/bpb.b16-00075.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vývoj masti s betamethason-dipropionátem v nanočásticích

Preklinické studie s inovativním topickým podáním betamethason-dipropionátu (BD) v nanočásticích lipidového nosiče přinesly slibné výsledky. Ukázaly, že BD, který se používá v léčbě atopické dermatitidy a ložiskové psoriázy, vykazuje při tomto způsobu podání vyšší retenci v kůži, což je žádoucí z hlediska prevence systémové expozice.

Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se obvykle objevuje již v raném dětství a může perzistovat i po mnoho let. Je charakteristické přítomností erytému, papul a vezikul a tvorbou krust a šupinek. V jeho léčbě se s úspěchem využívají kortikoidní masti, které však mohou mít v některých případech lokální i systémové nežádoucí účinky. Lassus et al. proto ve své studii zkoumali efektivitu a bezpečnost alklomethason-dipropionátu a hydrokortison-butyrátu u dětí s atopickou dermatitidou.

Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Osmiletá studie provedená v USA na více než tisícovce dětí, dospívajících a mladých osob ve věku 1–21 let zkoumala souvislost mezi dětskou obezitou a výskytem atopické dermatitidy (AD).Všechny novinky