Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Betamethason-dipropionát ve spreji − nový způsob topické léčby psoriázy

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 11.10.2016

Betamethason-dipropionát ve spreji − nový způsob topické léčby psoriázy

Topické kortikoidy jsou jedním z hlavních pilířů léčby psoriázy a používají se již od 30. let 20. století. I u takto dlouho zavedené terapie se však mohou objevit novinky. Příkladem může být vývoj inovativních lékových forem a jejich základů (vehikul).

Důležitá role vehikula

Zásadní roli při výběru topického kortikoidu hraje síla použitého zástupce. Není to však jediný parametr, který je třeba vzít v úvahu. Vehikula mají značný vliv na léčbu doprovodných příznaků, jako je suchost pokožky, a především na adherenci pacienta. Ta je do značné míry ovlivňována praktickými aspekty léčby, například náročností nanášení, nutností skladování přípravku v lednici apod. Čím jsou vyšší komfort při aplikaci a snazší skladování, tím lepší spolupráci lze očekávat. Další významnou vlastností vehikula je možnost ovlivnění absorpce léčivé látky do kůže. Nevhodně zvolené vehikulum pro potřeby daného onemocnění a konkrétního pacienta může účinek léčby snižovat, naopak vehikula s výhodnými nebo inovativními vlastnostmi mohou přinášet další klinický benefit.

Testování nového přípravku

V současné době probíhá testování spreje, který obsahuje betamethason-dipropionát a vehikulum s účinky emoliencií. Jeho výhodou by měla být rychlá a komfortní aplikace, přičemž pronikání do hlubších vrstev kůže by mělo být srovnatelné s tradičními vehikuly.

K dispozici jsou data ze dvou klinických studií III. fáze, které tento přípravek hodnotily na kohortách osob se středně těžkou psoriázou na 10−20 % plochy kůže. Nemocní byli randomizováni do skupiny, která užívala sprej s betamethason-dipropionátem, a kontrolní skupiny, jež používala pouze vehikulum. Přípravky byly aplikovány 2× denně po dobu 28 dní.

Výsledky studií

Terapeutického úspěchu bylo po 15 dnech aplikace dosaženo u signifikantně většího počtu osob léčených sprejem ve studii 1 (p < 0,001) i  ve studii 2 (p = 0,002). Po 29 dnech byl tento rozdíl v obou studiích patrný ještě přesvědčivěji (u obou p < 0,001). Erytém, olupování a elevace ložisek byly ve skupině léčené sprejem významně redukovány už 4. den léčby. Nežádoucí účinky byly ve všech studovaných skupinách stejné a mezi 2. a 4. týdnem léčby nebyl patrný jejich nárůst.

Závěr

Je tedy dobrou zprávou, že je na obzoru nová léčebná možnost, a to ve formě léty ověřené léčivé látky a nové komfortní lékové formy.

(pez)

Zdroj: Stein Gold L., Jackson J. M., Knuckles M. L., Weiss J. S. Improvement in extensive moderate plaque psoriasis with a novel emollient spray formulation of betamethasone dipropionate 0.05. J Drugs Dermatol 2016 Mar; 15 (3): 334−342.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Mezi časté nežádoucí účinky léků patří rozmanité kožní reakce, jejichž léčba může být stejně tak různorodá. Vysazení původní terapie určitě patří k prvně zvažovaným volbám, nicméně ne ve všech případech je to možné či žádoucí. Následující kazuistika popisuje léčbu nežádoucích kožních reakcí na podávání tyrosinkinázového inhibitoru pomocí lokálních kortikoidů.

Zvýšená hladina eozinofilů v časném dětství predikuje u dětí s rizikem atopie onemocnění atopickou dermatitidou

Atopická dermatitida je multifaktoriální neinfekční zánětlivé onemocnění kůže, které se typicky vyznačuje chronickými recidivami. Jedná se převážně o nemoc dětského věku, postihuje však i dospělé pacienty. Studie provedená týmem německých a kanadských vědců potvrdila prediktivní hodnotu zvýšené hladiny eozinofilů pro pozdější rozvoj atopické dermatitidy.

Alergenová imunoterapie u atopické dermatitidy

Alergenová imunoterapie v léčbě atopické dermatitidy je předmětem živé diskuse − podle některých odborníků je alergická složka zásadní, jiní zdůrazňují dysfunkci kožní bariéry a alergie je podle nich méně podstatná.Všechny novinky