Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 28.11.2016

Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se obvykle objevuje již v raném dětství a může perzistovat i po mnoho let. Je charakteristické přítomností erytému, papul a vezikul a tvorbou krust a šupinek. V jeho léčbě se s úspěchem využívají kortikoidní masti, které však mohou mít v některých případech lokální i systémové nežádoucí účinky. Lassus et al. proto ve své studii zkoumali efektivitu a bezpečnost alklomethason-dipropionátu a hydrokortison-butyrátu u dětí s atopickou dermatitidou.

Design studie a sledovaná kohorta pacientů

Dvoutýdenní dvojitě zaslepené randomizované studie ve dvou paralelních skupinách pacientů se zúčastnilo 40 dětí bílé pleti ve věku mezi 5 a 11 lety, z toho bylo 17 chlapců a 23 dívek. Do studie byly zahrnuty děti, u nichž byla diagnóza atopické dermatitidy stanovena přinejmenším před měsícem a byla posouzena jako stabilní nebo zhoršující se po dobu delší než týden. Dalším požadavkem bylo, aby byly přítomny všechny tři základní příznaky (erytém, indurace a pruritus se skóre závažnosti alespoň 6), přičemž každý z těchto příznaků se hodnotil škálou 0 = příznak nepřítomen, 1 = mírná forma, 2 = středně závažná forma, 3 = závažná forma.

Děti byly rovnoměrně rozděleny do dvou skupin tak, aby se od sebe jejich složení významně nelišilo z hlediska věku, zastoupení pohlaví a rasy ani trváním nemoci nebo mírou postižení tělesného povrchu. První ze skupin byla 2× denně bez použití okluze aplikovaná na postižená místa tenká vrstva alklomethason-dipropionátu 0,05 % a druhé skupině dětí stejným schématem hydrokortison-butyrát 0,1 %.

Tab. 1 – Charakteristiky sledované kohorty pacientů

  alklomethason-dipropionát (n = 20) hydrokortison-butyrát (n = 20)
věk průměr 7,5; medián 7,0 průměr 8,4; medián 8,0
pohlaví 7 chlapců, 13 dívek 10 chlapců, 10 dívek
míra postižení povrchu těla ≤ 25 % n = 13; 26−50 % n = 4; 51−75 % n = 3; 76−100 % n = 0 ≤ 25 % n = 12; 26−50 % n = 5; 51−75 % n = 3; 76−100 % n = 0
trvání nemoci v letech 1−5 let n = 12; 6−10 let n = 8; průměr 5,5 roku 1−5 let n = 7; 6−10 let n = 13; průměr 5,5 roku

Efektivita léčby byla hodnocena pomocí obdobné stupnice jako při zařazení do studie po 1. a 2. týdnu trvání studie na předem zvolených cílových místech. Stejně tak bylo prováděno celkové hodnocení léčených oblastí lékařem podle této stupnice:

  • vymizení příznaků (100% vymizení příznaků kromě reziduální diskolorace),
  • výrazné zlepšení (76−100% vymizení příznaků),
  • střední zlepšení (50−75% vymizení příznaků),
  • mírné zlepšení (méně než 50% zlepšení),
  • příznaky beze změny nebo exacerbace.

Bezpečnost obou přípravků byla zkoumána na základě hlášení nežádoucích účinků účastníky studie.

Výsledky

Efektivní v léčbě atopické dermatitidy se ve studii ukázaly oba přípravky, nicméně alklomethason-dipropionát dosáhl o něco lepších výsledků. Před léčbou byly symptomy v obou skupinách hodnoceny jako mírně závažné až těžké, přičemž počáteční skóre bylo mírně vyšší ve skupině, které byl podáván hydrokortison. Po 1. týdnu léčby dosahoval o něco lepších výsledků alklomethason-dipropionát v hodnocení erytému, indurace a celkového zmírnění projevů. Zlepšení pruritu bylo lépe hodnoceno ve skupině s hydrokortison-butyrátem. Po 2. týdnu již alklomethason-dipropionát dominoval ve všech hodnocených parametrech. Rozdíly mezi oběma skupinami však nikdy nebyly příliš signifikantní. Na konci léčby bylo celkové zlepšení nemoci hodnoceno ve skupině s alklomethason-dipropionátem průměrně na 76 %, kdežto ve skupině s hydrokortison-butyrátem na 70 %.

Tab. 2 – Shrnutí výsledků léčby

návštěva léčba n symptomy nemoci     celkové skóre příznaků procento zlepšení
      erytém indurace pruritus    
před léčbou alklomethason-dipropionát 20 2,85 1,9 2,95 7,7  
  hydrokortison-butyrát 20 2,9 2,15 3 8,05  
týden 1 alklomethason-dipropionát 20 2,05 1,1 0,95 4,1 47
  hydrokortison-butyrát 20 2,2 1,35 0,8 4,35 46
týden 2 alklomethason-dipropionát 20 1,2 0,5 0,15 1,85 76
  hydrokortison-butyrát 20 1,45 0,8 0,25 2,5 70

 

Nežádoucí účinky hlásili 3 pacienti ze skupiny léčené alklomethason-dipropionátem a 1 ze skupiny léčené hydrokortisonem. Všechny hlášené reakce zahrnovaly pouze mírné štípání trvající méně než 15 minut.

Závěr

Alklomethason-dipropionát je efektivní i bezpečnou volbou v léčbě atopické dermatitidy u dětí.

(ivh)

Zdroj: Lassus A. Clinical comparison of alclometasone dipropionate cream 0.05% with hydrocortisone butyrate cream 0.1% in the treatment of atopic dermatitis in children. J Int Med Res 1983; 11 (5): 315−319.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Experimentální práce naznačují, že by mikroflóru z lidské kůže zdravých jedinců obsahující gramnegativní bakterie bylo možné použít v léčbě atopické dermatitidy.

Léčba nežádoucí kožní reakce pomocí lokálních kortikoidů

Mezi časté nežádoucí účinky léků patří rozmanité kožní reakce, jejichž léčba může být stejně tak různorodá. Vysazení původní terapie určitě patří k prvně zvažovaným volbám, nicméně ne ve všech případech je to možné či žádoucí. Následující kazuistika popisuje léčbu nežádoucích kožních reakcí na podávání tyrosinkinázového inhibitoru pomocí lokálních kortikoidů.

Zvýšená hladina eozinofilů v časném dětství predikuje u dětí s rizikem atopie onemocnění atopickou dermatitidou

Atopická dermatitida je multifaktoriální neinfekční zánětlivé onemocnění kůže, které se typicky vyznačuje chronickými recidivami. Jedná se převážně o nemoc dětského věku, postihuje však i dospělé pacienty. Studie provedená týmem německých a kanadských vědců potvrdila prediktivní hodnotu zvýšené hladiny eozinofilů pro pozdější rozvoj atopické dermatitidy.Všechny novinky