Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Téma: Atopická dermatitida

Vydáno: 28.11.2016

Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se obvykle objevuje již v raném dětství a může perzistovat i po mnoho let. Je charakteristické přítomností erytému, papul a vezikul a tvorbou krust a šupinek. V jeho léčbě se s úspěchem využívají kortikoidní masti, které však mohou mít v některých případech lokální i systémové nežádoucí účinky. Lassus et al. proto ve své studii zkoumali efektivitu a bezpečnost alklomethason-dipropionátu a hydrokortison-butyrátu u dětí s atopickou dermatitidou.

Design studie a sledovaná kohorta pacientů

Dvoutýdenní dvojitě zaslepené randomizované studie ve dvou paralelních skupinách pacientů se zúčastnilo 40 dětí bílé pleti ve věku mezi 5 a 11 lety, z toho bylo 17 chlapců a 23 dívek. Do studie byly zahrnuty děti, u nichž byla diagnóza atopické dermatitidy stanovena přinejmenším před měsícem a byla posouzena jako stabilní nebo zhoršující se po dobu delší než týden. Dalším požadavkem bylo, aby byly přítomny všechny tři základní příznaky (erytém, indurace a pruritus se skóre závažnosti alespoň 6), přičemž každý z těchto příznaků se hodnotil škálou 0 = příznak nepřítomen, 1 = mírná forma, 2 = středně závažná forma, 3 = závažná forma.

Děti byly rovnoměrně rozděleny do dvou skupin tak, aby se od sebe jejich složení významně nelišilo z hlediska věku, zastoupení pohlaví a rasy ani trváním nemoci nebo mírou postižení tělesného povrchu. První ze skupin byla 2× denně bez použití okluze aplikovaná na postižená místa tenká vrstva alklomethason-dipropionátu 0,05 % a druhé skupině dětí stejným schématem hydrokortison-butyrát 0,1 %.

Tab. 1 – Charakteristiky sledované kohorty pacientů

  alklomethason-dipropionát (n = 20) hydrokortison-butyrát (n = 20)
věk průměr 7,5; medián 7,0 průměr 8,4; medián 8,0
pohlaví 7 chlapců, 13 dívek 10 chlapců, 10 dívek
míra postižení povrchu těla ≤ 25 % n = 13; 26−50 % n = 4; 51−75 % n = 3; 76−100 % n = 0 ≤ 25 % n = 12; 26−50 % n = 5; 51−75 % n = 3; 76−100 % n = 0
trvání nemoci v letech 1−5 let n = 12; 6−10 let n = 8; průměr 5,5 roku 1−5 let n = 7; 6−10 let n = 13; průměr 5,5 roku

Efektivita léčby byla hodnocena pomocí obdobné stupnice jako při zařazení do studie po 1. a 2. týdnu trvání studie na předem zvolených cílových místech. Stejně tak bylo prováděno celkové hodnocení léčených oblastí lékařem podle této stupnice:

  • vymizení příznaků (100% vymizení příznaků kromě reziduální diskolorace),
  • výrazné zlepšení (76−100% vymizení příznaků),
  • střední zlepšení (50−75% vymizení příznaků),
  • mírné zlepšení (méně než 50% zlepšení),
  • příznaky beze změny nebo exacerbace.

Bezpečnost obou přípravků byla zkoumána na základě hlášení nežádoucích účinků účastníky studie.

Výsledky

Efektivní v léčbě atopické dermatitidy se ve studii ukázaly oba přípravky, nicméně alklomethason-dipropionát dosáhl o něco lepších výsledků. Před léčbou byly symptomy v obou skupinách hodnoceny jako mírně závažné až těžké, přičemž počáteční skóre bylo mírně vyšší ve skupině, které byl podáván hydrokortison. Po 1. týdnu léčby dosahoval o něco lepších výsledků alklomethason-dipropionát v hodnocení erytému, indurace a celkového zmírnění projevů. Zlepšení pruritu bylo lépe hodnoceno ve skupině s hydrokortison-butyrátem. Po 2. týdnu již alklomethason-dipropionát dominoval ve všech hodnocených parametrech. Rozdíly mezi oběma skupinami však nikdy nebyly příliš signifikantní. Na konci léčby bylo celkové zlepšení nemoci hodnoceno ve skupině s alklomethason-dipropionátem průměrně na 76 %, kdežto ve skupině s hydrokortison-butyrátem na 70 %.

Tab. 2 – Shrnutí výsledků léčby

návštěva léčba n symptomy nemoci     celkové skóre příznaků procento zlepšení
      erytém indurace pruritus    
před léčbou alklomethason-dipropionát 20 2,85 1,9 2,95 7,7  
  hydrokortison-butyrát 20 2,9 2,15 3 8,05  
týden 1 alklomethason-dipropionát 20 2,05 1,1 0,95 4,1 47
  hydrokortison-butyrát 20 2,2 1,35 0,8 4,35 46
týden 2 alklomethason-dipropionát 20 1,2 0,5 0,15 1,85 76
  hydrokortison-butyrát 20 1,45 0,8 0,25 2,5 70

 

Nežádoucí účinky hlásili 3 pacienti ze skupiny léčené alklomethason-dipropionátem a 1 ze skupiny léčené hydrokortisonem. Všechny hlášené reakce zahrnovaly pouze mírné štípání trvající méně než 15 minut.

Závěr

Alklomethason-dipropionát je efektivní i bezpečnou volbou v léčbě atopické dermatitidy u dětí.

(ivh)

Zdroj: Lassus A. Clinical comparison of alclometasone dipropionate cream 0.05% with hydrocortisone butyrate cream 0.1% in the treatment of atopic dermatitis in children. J Int Med Res 1983; 11 (5): 315−319.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Betamethason-dipropionát ve spreji − nový způsob topické léčby psoriázy

Topické kortikoidy jsou jedním z hlavních pilířů léčby psoriázy a používají se již od 30. let 20. století. I u takto dlouho zavedené terapie se však mohou objevit novinky. Příkladem může být vývoj inovativních lékových forem a jejich základů (vehikul).

Léčebné postupy u seboroické dermatitidy

Seboroická dermatitida je kožní onemocnění, které postihuje pokožku hlavy, obličej i trup. Má sklon k recidivám, proto je její léčba dlouhodobá. V terapii se často užívají lokálně podávané kortikoidy v kombinaci s léčivými šampóny.

Transplantace lidské kožní mikrobioty v léčbě atopické dermatitidy

Experimentální práce naznačují, že by mikroflóru z lidské kůže zdravých jedinců obsahující gramnegativní bakterie bylo možné použít v léčbě atopické dermatitidy.Všechny novinky