Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Atopická dermatitida: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Atopická dermatitida

Vztah mezi atopickou dermatitidou a ADHD u dětí a dospělých

Vztah mezi atopickou dermatitidou a ADHD u dětí a dospělých

Studie uveřejněná v British Journal of Dermatology hledala odpověď na otázku, jaký je vztah mezi atopickou dermatitidou (AD) a syndromem nepozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dětských a dospělých pacientů. Zaměřila se i na studium faktorů, které zvyšují riziko rozvoje ADHD u nemocných postižených tímto kožním onemocněním.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Souvislost atopické dermatitidy a rezistence zlatého stafylokoka vůči lokálním antibiotikům

Souvislost atopické dermatitidy a rezistence zlatého stafylokoka vůči lokálním antibiotikům

Vztah mezi atopickou dermatitidou (AD) a rezistencí zlatého stafylokoka vůči lokálním antibiotikům (ATB) byl zkoumán v brazilské práci publikované v časopisu Anais Brasileiros de Dermatologia. V souboru dermatologických pacientů byla popsána vysoká rezistence zlatého stafylokoka vůči bacitracinu a neomycinu.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Betamethason oproti takrolimu snižuje počet TH2 lymfocytů při onemocnění atopickou dermatitidou

Betamethason oproti takrolimu snižuje počet TH2 lymfocytů při onemocnění atopickou dermatitidou

Předchozí výzkumy ozřejmily, že Langerhansovy buňky hrají důležitou roli v polarizaci imunitní odpovědi směrem k subpopulaci TH1- nebo TH2 lymfocytů. Studie publikovaná japonskými vědci roku 2016 se soustředila na účinek betamethasonu a takrolimu vzhledem k vývoji TH2 buněk zprostředkovanému Langerhansovými buňkami.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Vývoj masti s betamethason-dipropionátem v nanočásticích

Vývoj masti s betamethason-dipropionátem v nanočásticích

Preklinické studie s inovativním topickým podáním betamethason-dipropionátu (BD) v nanočásticích lipidového nosiče přinesly slibné výsledky. Ukázaly, že BD, který se používá v léčbě atopické dermatitidy a ložiskové psoriázy, vykazuje při tomto způsobu podání vyšší retenci v kůži, což je žádoucí z hlediska prevence systémové expozice.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Alklomethason-dipropionát je bezpečnou a efektivní volbou pro léčbu atopické dermatitidy u dětí

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé onemocnění kůže, které se obvykle objevuje již v raném dětství a může perzistovat i po mnoho let. Je charakteristické přítomností erytému, papul a vezikul a tvorbou krust a šupinek. V jeho léčbě se s úspěchem využívají kortikoidní masti, které však mohou mít v některých případech lokální i systémové nežádoucí účinky. Lassus et al. proto ve své studii zkoumali efektivitu a bezpečnost alklomethason-dipropionátu a hydrokortison-butyrátu u dětí s atopickou dermatitidou.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie
Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Déletrvající obezita v raném dětství zhoršuje atopickou dermatitidu

Osmiletá studie provedená v USA na více než tisícovce dětí, dospívajících a mladých osob ve věku 1–21 let zkoumala souvislost mezi dětskou obezitou a výskytem atopické dermatitidy (AD).   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie