Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

Athero Review

Společné stanovisko českých odborných společností ke konsenzu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot

Společné stanovisko českých odborných společností ke konsenzu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot

Předmětem tohoto stanoviska je shrnutí informací ze společného konsenzu společností European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory...

Celý článek   Athero Review Číslo: 1/2017

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Pohled diabetologa na metabolickou chirurgii v léčbě diabetiků 2. typu

Pohled diabetologa na metabolickou chirurgii v léčbě diabetiků 2. typu

Chirurgická léčba pacientů s vyššími stupni obezity je nedílnou součástí léčebných algoritmů tohoto onemocnění. Jedná se o léčbu velmi účinnou s dlouhodobým přetrváváním...

Celý článek   Athero Review Číslo: 1/2017

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
 
 
Prehľad liekových interakcií a rizík statínovej liečby

Prehľad liekových interakcií a rizík statínovej liečby

Statíny (inhibítory HMG CoA reduktázy) patria v súčasnosti k najčastejšie používaným farmakologickým skupinám. V praxi sa uplatňujú predovšetkým ich významné hypo­lipidemické...

Celý článek   Athero Review Číslo: 1/2017

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Periférne artériové ochorenie dolných končatín a dyslipidémia

Periférne artériové ochorenie dolných končatín a dyslipidémia

Periférne artériové ochorenie dolných končatín (PAO DK) predstavuje predominantne manifestáciu aterotrombotického procesu. Efektívne ovplyvnenie kardio-vaskulárneho rizika u...

Celý článek   Athero Review Číslo: 3/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé kardiologie interní lékařství diabetologie angiologie
Aterogénna dyslipidémia – nový cieľ v kardiovaskulárnej prevencii

Aterogénna dyslipidémia – nový cieľ v kardiovaskulárnej prevencii

Napriek obrovskému úspechu dosiahnutému vďaka statínovej liečbe pri znižovaní LDL-C (primárny cieľ) so súčasnou redukciou kardio-cerebrovaskulárnej morbidity a mortality ostáva...

Celý článek   Athero Review Číslo: 3/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé kardiologie interní lékařství diabetologie angiologie
Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití

Význam mikroRNA v patofyziologii aterosklerózy a jejich možné klinické využití

Ateroskleróza a její klinické manifestace (např. infarkt myokardu, či cévní mozková příhoda) v rozvinutých zemích stále představují vedoucí příčinu úmrtí. Během posledních dekád...

Celý článek   Athero Review Číslo: 3/2016

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Od dyslipidemie k ischemické chorobě srdeční a zpět

Od dyslipidemie k ischemické chorobě srdeční a zpět

K zastavení progrese a navození regrese aterosklerotických změn je nutné snížit LDL-cholesterol až pod 1,3 mmol/l. V současnosti toho lze dosáhnout vysokými dávkami účinných...

Celý článek   Athero Review Číslo: 3/2016

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Vysoká prevalence kardiovaskulárních rizikových faktorů a neuspokojivá kontrola hladin LDL-cholesterolu v populaci 40letých mužů a 50letých žen v České republice

Vysoká prevalence kardiovaskulárních rizikových faktorů a neuspokojivá kontrola hladin LDL-cholesterolu v populaci 40letých mužů a 50letých žen v České republice

Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit kardiovaskulární (KV) rizikový profil v populaci 40letých mužů a 50letých žen stratifikovaných dle KV-rizika a diskutovat úroveň kontroly hladiny...

Celý článek   Athero Review Číslo: 3/2016

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Jaké máme další možnosti snížit krevní tlak bez užití antihypertenziva

Jaké máme další možnosti snížit krevní tlak bez užití antihypertenziva

Dosáhnout cílové hodnoty krevního tlaku je stále velkým problémem. Pouze 30 % léčených hypertoniků dosahuje hodnot < 140/90 mm Hg. Pacienti trpící hypertenzí mají často další...

Celý článek   Athero Review Číslo: 3/2016

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Monoklonálne protilátky v internej medicíne

Monoklonálne protilátky v internej medicíne

Nové poznatky z patogenézy autoimunitných a nádorových ochorení, ako aj pokrok vo vývoji biomedicínskych technológií umožnili rozvoj nových a najmä cielenejších foriem liečby...

Celý článek   Athero Review Číslo: 2/2016

Specializace: angiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze