Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Životní jubilea podněcují pacienty ke screeningu nádorů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 9.12.2009

Životní jubilea podněcují pacienty ke screeningu nádorů

Screeningová vyšetření zaměřená na detekci nádorů jsou důležitým a poměrně snadno dostupným nástrojem k diagnostice raných fází onemocnění. Platí to zejména pro kolorektální karcinom. Ačkoli screeningová osvěta tohoto onemocnění probíhá dlouhodobě a v první linii, vyšetření dosud nepodstupuje tolik pacientů, jak by bylo žádoucí.

Profesoři Geir Hoff a Michael Bretthauer z norského registru nádorových onemocnění se v kontrolované klinické studii zaměřili na podrobné zmapování důvodů, které pacienty k absolvování screeningu vedou, a na časové mezníky, jež takové rozhodnutí provázejí. Z registru náhodně vybrali 20 780 mužů a žen ve věku 50 až 64 let a zjišťovali jejich adherenci ke screeningu v jednotlivých týdnech a měsících ve srovnání s daty narození.

Ze sledovaných osob screening podstoupilo 64,7 % jedinců. Při souhrnném pohledu do kalendáře vědci zjistili, že v prosinci pacienti přicházeli na screening o 7,7 % častěji než v ostatních měsících roku (72,3 % oproti 64,6 %, p < 0,001). V době narozenin se pacienti podrobovali screeningovému vyšetření o 3,4 % častěji než jindy (67,9 % oproti 64,5 %, p = 0,007). Autoři dále zjistili, že k nezávislým prediktorům dostavení se na vyšetření patřily ženské pohlaví, věk, typ vyšetření a geografická oblast, v níž sledované osoby žijí (na screening častěji chodili obyvatelé měst).

Z výsledků autoři studie odvozují, že pozvánka na protinádorový screening bude mít větší úspěch v době životních jubileí a časových mezníků, jako jsou Vánoce či přelom roku. Tato období podle autorů studie pacienty zřejmě do jisté míry podněcují k bilancování vzhledem k věku a toku času, ačkoli exaktně důvody objasněny nejsou.

(zak)

Zdroj: Appointments timed in proximity to annual milestones and compliance with screening: randomised controlled trial. BMJ 2008;337:a2794.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

FDA varuje před riziky léčby inhibitory TNF u dětí

Podle analýzy americké FDA (Food and Drug Administration) zvyšují inhibitory TNF riziko lymfomů a dalších malignit u pediatrických pacientů, kterým jsou tyto léky podávány pro léčbu zánětlivých onemocnění, jako je například juvenilní revmatoidní artritida nebo Crohnova nemoc.

Proč a kdy přeruší neplodné páry léčbu sterility?

Značná část neplodných párů přeruší léčbu sterility, aniž by dosáhla těhotenství. Většina studií zabývajících se nedokončením terapie je spojena s IVF. Autoři citované studie si kladli za cíl zjistit počty nedokončení léčby neplodnosti ve všech rozličných časových etapách.

Pentasa nově ve formě rektální suspenze

Kombinované podání PENTASY (mesalazin) v perorální formě a ve formě rektální suspenze dosahuje lepších výsledků než samotná perorální terapie u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou - výsledky randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie.Všechny novinky