Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vysoce purifikovaný hMG versus rekombinantní FSH plus rekombinantní LH při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let; randomizovaná kontrolovaná studie

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 20.8.2015

Vysoce purifikovaný hMG versus rekombinantní FSH plus rekombinantní LH při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let; randomizovaná kontrolovaná studie

Byly popsány různé protokoly řízené ovariální stimulace, ale dosud není známo, který je nejvýhodněší. Cílem této studie bylo zjistit, který ze dvou protokolů je účinnější (ve smyslu úspěšnosti otěhotnění – pregnancy rate) při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let.

Intrauterinní inseminace s řízenou ovariální hyperstimulací je metoda často užívaná u párů s nevysvětlenou neplodností. Je metodou volby pro ty, kdo mají sociální, kulturní nebo náboženské námitky vůči IVF, anebo pro páry, pro které je obtížné mít vaginální pohlavní styk.

V minulosti byly provedeny studie, které prokázaly blahodárný účinek LH přidaného k FSH, ale toto je první studie srovnávající účinek dvou gonadotropních preparátů s LH aktivitou při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let.

Monocentrická randomizovaná kontrolovaná studie byla provedena v období mezi květnem 2012 a zářím 2013 za účasti 579 pacientek s nevysvětlenou neplodností nebo s mírně zhoršenou kvalitou spermatu partnerů. Pacientky byly náhodně rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina byla léčena rFSH a rLH, druhá HP-hMG. Randomizace byla provedena počítačem, a to v první den ovariální stimulace. 

Všechny pacientky se účastnily studie pouze po dobu jednoho cyklu. 290 pacientek prodělalo ovariální stimulaci kombinací rFSH a rLH a 289 pacientek bylo stimulováno HP-hMG. Ovariální stimulace byla započata třetí den menstruačního cyklu. Použité dávky byly 150 IU/den rFSH plus 150 IU/den rLH nebo 150 IU/den HP-hMG. Dávka léčiv byla přizpůsobena individuální odpovědi folikulů. Jestliže nebyl nález na ovariích známkou hrozící hyperstimulace nebo vícečetného těhotenství, dostaly poté všechny pacientky injekci hCG. Jediný inseminační pokus byl proveden 34–36 hodin po injekci hCG.

Hlavními sledovanými parametry byla úspěšnost otěhotnění (pregnancy rate) a počet cyklů přerušených pro vysoké riziko syndromu ovariální hyperstimulace. Pregnancy rate byl 48/290 (17,3 %) u rekombinantní skupiny a 35/289 (12,2 %) ve skupině HP-hMG (OR 1,50, 95% konfidenční interval 0,94–2,41, P = 0,09). Počet cyklů přerušených pro riziko syndromu ovariální hyperstimulace byl 13/290 (4,5 %) ve skupině rFSH + rLH a 2/289 (0,7 %) ve skupině HP-hMG (OR 6,73, 95% konfidenční interval 1,51–30,12, P = 0,013).

Výsledky lze interpretovat tak, že u žen nad 35 let nebyl prokázán významný rozdíl v účinnosti ovariální stimulace mezi oběma zkoumanými režimy, ale HP-hMG se ukázal být bezpečnější z hlediska rizika syndromu ovariální hyperstimulace. 

(pez)

Zdroj: Moro F. et al. Highly purified hMG versus recombinant FSH plus recombinant LH in intrauterine insemination cycles in women ≥35 years: a RCT. Human Repro (2015) 30 (1): 179185 first published online November 14, 2014; doi:10.1093/humrep/deu302

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metody zachování plodnosti u žen s endometriózou – vhodné pro všechny, pro některé, pro žádné?

Endometrióza je chorobou mladého věku, kdy ženy často ještě nenaplnily své reprodukční plány. Proto je velmi aktuální otázka ochrany jejich reprodukčních schopností. Kryokonzervace oocytů a ovariální tkáně byla původně vyvinuta pro ženy, kterým hrozí časná menopauza kvůli onkologické léčbě.

Vliv estrogenů na funkci uterinních NK buněk a na CCL2 mediovanou cévní remodelaci endometria

Studie popisuje vliv estrogenů na funkční vlastnosti uterinních NK (uNK) buněk s důrazem na úlohu této buněčné linie při vaskulární remodelaci endometria. Současně je popsán mechanismus estrogendependentní sekrece chemokinu CCL2 v uNK, který je esenciální pro uNK mediovanou angiogenezi v endometriu.

Průběh IVF u žen do 35 let podle počtu podaných lahviček přípravku Menopur

Na kongresu ASRM byly v roce 2013 prezentovány výsledky post-hoc deskriptivní analýzy průběhu a výsledku in vitro fertilizace (IVF) u žen do 35 let podle počtu podaných lahviček vysoce purifikovaného lidského menopauzálního gonadotropinu (HP-hMG).Všechny novinky