Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Výhody kombinovaného perorálního a rektálního podání mesalazinu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.5.2012

Výhody kombinovaného perorálního a rektálního podání mesalazinu

Kombinované perorální a rektální podávání mesalazinu (Pentasa) je možné u pacientů s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou – výhody kombinace dokladují výsledky randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie.

I přes četné pokroky v léčbě a porozumění ulcerózní kolitidě zůstává přístup k tomuto onemocnění stále velkou výzvou. Bylo prokázáno, že perorální podání mesalazinu je efektivní u velmi rozsáhlého onemocnění a lokálně (rektální suspenze, pasty, čípky) při léčbě distálních forem onemocnění. Bylo zjištěno, že optimální dávka mesalazinu je 3–4 g denně pro perorální podání a 1 g denně při rektálním podání.

Orální podání aminosalicylátů je obvyklé při léčbě mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidy v případě, že jde o rozsáhlejší postižení (choroba zasahuje až za lienální flexuru). Většina klinických symptomů spojených s onemocněním je spojena s aktivitou v distální části kolon, a proto byla studie pod vedením prof. Marteau z Hopital Europeen Georges Pompidou v Paříži, které se účastnili lékaři z řady evropských zemí (Francie, Velká Británie, Švédsko, Německo, Nizozemsko a Španělsko), navržena tak, aby bylo možno prozkoumat, zda může přidání rektální suspenze k perorální terapii mesalazinem přinést pro pacienty s rozsáhlou mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidou nějaké výhody. 

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie probíhala na souboru 127 ambulantních pacientů. Všichni pacienti dostávali po dobu osmi týdnů dvakrát denně perorálně mesalazin v dávce 4 g pro die. Během úvodních čtyř týdnů byla navíc pacientům podávána před usnutím rektální suspenze obsahující 1 g mesalazinu nebo placebo. V čtvrtém a osmém týdnu byla posouzena aktivita onemocnění s použitím UCDAI (ulcerace colitis disease activity index).

UCDAI – index aktivity ulcerózní kolitidy – tvoří bodový součet čtyř parametrů zahrnujících kliniku i endoskopický obraz:

  • počet stolic,
  • krvácení z konečníku,
  • endoskopický nález,
  • hodnocení aktivity nemoci lékařem.

Účinnost léčby

Procento pacientů v remisi a těch, u nichž došlo ke zlepšení zdravotního stavu, bylo jak ve čtvrtém, tak i v osmém týdnu vyšší ve skupině, které byla podávána rektální suspenze obsahující mesalazin (ve srovnání s kontrolní skupinou, která dostávala mesalazin pouze perorálně a rektálně jí bylo podáváno placebo).

Ve čtvrtém týdnu bylo dosaženo remise u 44 % pacientů (95% interval spolehlivosti – confidence interval – 31–58 %) ze skupiny, které byl podáván rektálně mesalazin, a u 34 % pacientů ze skupiny, které bylo rektálně podáváno placebo. V osmém týdnu pak došlo k remisi u 64 % pacientů ve skupině, které byl kombinovaně podáván mesalazin, a u 43 % pacientů v kontrolní skupině. Zlepšení zdravotního stavu bylo po čtyřech týdnech dosaženo u 89 % (95% CI 78–96 %) pacientů ve skupině s rektálně podávaným mesalazinem a u 62 % (95% CI 46–75 %) pacientů v kontrolní skupině. Po osmi týdnech pak bylo zlepšení zaznamenáno u 86 % pacientů ve skupině, které byl kombinovaně podáván mesalazin, a u 68 % v kontrolní skupině, které byl mesalazin podáván pouze perorálně.

Léčba byla pacienty přijímána velmi dobře – celkem 51 z 61 (84 %) jedinců ve skupině, které byla podávána rektální suspenze s mesalazinem, a 45 z 53 (85 %) pacientů, kterým bylo rektálně podáváno placebo, bylo ochotno podstoupit kombinovanou terapii mesalazinem v budoucnosti.

Závěrem lze tedy říci, že kombinované podávání mesalazinu je u pacientů s mírnou až středně těžkou ulcerózní kolitidou výhodnější než pouze perorální podávání mesalazinu. Jde o bezpečnou a dobře tolerovanou léčbu, která může být považována za metodu první volby.

(hak)

Zdroj: P. Marteau, C. S. Probert, S. Lindgren, M. Gassul, T. G. Tan, A. Dignass, R. Befrits, G. Midhagen, J. Rademaker, M. Foldager: Combined oral and enema treatment with Pentasa (mesalazine) is superior to oral therapy alone in patients with extensive mild/moderate active ulcerative colitis: a randomised, double blind, placebo controlled study, Gut 2005; 54: 960–965. doi: 10.1136/gut.2004.060103

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Místní a systémová biologická dostupnost 5-ASA – srovnání tří různých přípravků

Biologická dostupnost tří přípravků (Asacol, Claversal a PENTASA) obsahujících pouze kyselinu 5-aminosalicylovou (5-ASA) byla předmětem studie dánských autorů. Zmiňované studie se účastnilo 8 pacientů s ileostomií a 12 zdravých jedinců, u nichž byla biologická dostupnost hodnocena po 6 dnech léčby dávkou 2 g 5-ASA.

Nový nástroj k posouzení endoskopické závažnosti ulcerózní kolitidy – index endoskopické závažnosti ulcerózní kolitidy (UCEIS)

Velká variabilita v hodnocení endoskopických nálezů vybízí k nalezení a stanovení vhodných popisných parametrů, které by usnadnily a zobjektivnily hodnocení závažnosti ulcerózní kolitidy (UC).

Nové pohledy na etiologii zánětlivých střevních onemocnění

Mezi nejčastější chronická zánětlivá onemocnění (IBD, inflammatory bowel disease) patří ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Procento nově nemocných v posledních letech narůstá a lze předpokládat, že tento nepříznivý trend bude nadále pokračovat.Všechny novinky