Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv užívání antibiotik v dětském věku na riziko rozvoje zánětlivých střevních onemocnění

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.5.2011

Vliv užívání antibiotik v dětském věku na riziko rozvoje zánětlivých střevních onemocnění

Složení střevní mikroflóry je v současnosti považováno za významný faktor uplatňující se v etiopatogenezi zánětlivých střevních onemocnění (IBD) a může být ovlivněno užíváním antibiotik. Nedávno publikovaná dánská studie proto hodnotila vztah užívání antibiotik a zánětlivých střevních onemocnění v dětském věku.

Do celonárodní kohortové studie byly zahrnuty všechny dánské děti narozené v letech 1995 až 2003 (celkem 577 627 dětí). K dispozici byly individuální údaje týkající se preskripce antibiotik, IBD a dalších potenciálně zavádějících faktorů. Pomocí Poissonovy regrese bylo vypočteno relativní riziko (rate ratio, RR) vzniku zánětlivých střevních onemocnění v závislosti na užívání antibiotik. Údaje o užívání antibiotik byly potom tříděny podle doby, která uplynula od jejich posledního užívání, dále podle typu antibiotik, počtu antibiotických kúr a věku dítěte v době jejich užívání.

Zánětlivé střevní onemocnění bylo diagnostikováno u 117 dětí v průběhu 3 173 117 pacientoroků. Relativní riziko zánětlivých střevních onemocnění bylo pro děti, které užívaly antibiotika (ve srovnání s těmi, které antibiotika neužívaly), 1,84 (95% CI 1,08 až 3,15). Tento vztah byl významný pro Crohnovu nemoc samotnou (RR 3,41), přičemž nejsilnější byl do 3 měsíců od užívání antibiotik (RR 4,43) a u dětí, které podstoupily antibiotickou léčbu sedmkrát a vícekrát (RR 7,32).

Užívání antibiotik v dětství je častým jevem a jeho vysoce rizikový potenciál pro vznik zánětlivých střevních onemocnění vede k jeho podrobnému zkoumání. Dánská studie byla první prospektivní studií, která prokázala silnou asociaci mezi užíváním antibiotik a vznikem Crohnovy nemoci v dětství. Autoři však v závěru upozorňují, že vzhledem k tomu, že se jednalo o observační studii, z výsledků nelze vyvodit jednoznačnou kauzalitu. Navíc musí být také zváženo jako možné vysvětlení ordinování antibiotik pro střevní potíže u zatím nediagnostikované Crohnovy nemoci.

(mik)

Zdroj: Hviid A, Svanström H, Frisch M. Antibiotic use and inflammatory bowel diseases in childhood. Gut 2011;60(1):49-54.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změny v léčebné strategii Crohnovy nemoci u dětí

Crohnova nemoc, charakterizovaná chronickým zánětem kterékoliv části trávicí trubice, je pro lékaře stále výzvou, neboť zcela kurativní léčba neexistuje. To platí i v pediatrii, a tak se v poslední době objevují i nové léčebné strategie pro boj s CN u dětí.

Polymorfismus genu cyklooxygenázy-2 (COX2) a riziko nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou chronická onemocnění vznikající v důsledku interakce mezi patogeny v lumen střeva a střevní imunitní odpovědí.

Přínos kolonoskopie a sonografie břicha u závažných forem ulcerózní kolitidy

Slizniční hojení je v současné době považováno za důležitý projev účinnosti léčby zánětlivých střevních onemocnění, i když sdělení týkajících se slizničního hojení u ulcerózní kolitidy bylo dosud málo.Všechny novinky