Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv radiace mobilních telefonů na poškození DNA lidských spermií

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 10.12.2009

Vliv radiace mobilních telefonů na poškození DNA lidských spermií

V poslední době se stále objevují nejednotné názory na vliv elektromagnetického záření na lidské zdraví. Na základě několika vědeckých studí, které předpokládají vztah mezi užíváním mobilních telefonů a kvalitou spermatu, se dostává do popředí otázka souvislosti radiace mobilních telefonů a mužské plodnosti.

Je známo, že lidská spermatozoa jsou obzvláště citlivá na oxidativní stres, což je dáno velkou nabídkou substrátů, které mohou být atakované volnými radikály, a nedostatkem antioxidačních enzymů. Oxidativním stresem dojde nejen ke snížení kapacity spermií pro fertilizaci, ale i k poškození DNA. Fragmentace DNA spermií je spojena se sníženou fertilizací, zhoršeným vývojem embrya, vysokým počtem potratů a zvýšenou morbiditou potomků, ke které se řadí i nádorová onemocnění v dětském věku.

Autoři studie analyzovali vliv radiofrekvenční elektromagnetické radiace (RF-EMR) na buněčné změny v lidských spermiích in vitro. Čištěné lidské spermie byly vystaveny radiaci o frekvenci 1,8 GHz, pokrývající rozsah specifických absorpčních stupňů (SAR) od 0,4 W/kg do 27,5 W/kg. V případě zvyšující se radiační absorpce se po expozici signifikantně zhoršila motilita a vitalita spermií. Současně se zvýšila mitochondriální tvorba volných kyslíkových radikálů a bylo pozorováno statisticky významné zvýšení fragmentace DNA. Dále byla prokázána vysoce signifikantní korelace mezi SAR, biologickým ukazatelem pro oxidativní poškození spermatické DNA 8-hydroxy-2-deoxyguanosinem a vlastní DNA fragmentací.

Studie přispěla k potvrzení faktu, že jak výkon, tak i frekvenční rozsah radiace mobilních telefonů zvyšuje tvorbu volných kyslíkových radikálů v mitochondriích lidských spermií, snižuje motilitu a vitalitu spermií a způsobuje jejich fragmentaci. Z těchto výsledků vyplývají jasné důsledky pro otázku bezpečnosti nadměrného užívání mobilních telefonů u mužů v reprodukčním věku. Nadměrné užívání těchto přístrojů může negativně ovlivnit nejen fertilitu muže, ale i zdraví jeho potomků. V závěru studie vydali autoři praktické doporučení pro muže nenosit zapnutý mobilní telefon pod úrovní pasu.

(moa)

Zdroj: Geoffry N. De Iuliis, Rhiannon J. Newey, Bruce V. King, R. John Aitken. Mobile Phone Radiation Induces Reactive Oxygen Species Production and DNA Damage in Human Spermatozoa In Vitro. PLoS One 2009;4(7):e6446. Published online 2009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Životní jubilea podněcují pacienty ke screeningu nádorů

Screeningová vyšetření zaměřená na detekci nádorů jsou důležitým a poměrně snadno dostupným nástrojem k diagnostice raných fází onemocnění. Platí to zejména pro kolorektální karcinom. Ačkoli screeningová osvěta tohoto onemocnění probíhá dlouhodobě a v první linii, vyšetření dosud nepodstupuje tolik pacientů, jak by bylo žádoucí.

FDA varuje před riziky léčby inhibitory TNF u dětí

Podle analýzy americké FDA (Food and Drug Administration) zvyšují inhibitory TNF riziko lymfomů a dalších malignit u pediatrických pacientů, kterým jsou tyto léky podávány pro léčbu zánětlivých onemocnění, jako je například juvenilní revmatoidní artritida nebo Crohnova nemoc.

Proč a kdy přeruší neplodné páry léčbu sterility?

Značná část neplodných párů přeruší léčbu sterility, aniž by dosáhla těhotenství. Většina studií zabývajících se nedokončením terapie je spojena s IVF. Autoři citované studie si kladli za cíl zjistit počty nedokončení léčby neplodnosti ve všech rozličných časových etapách.Všechny novinky