Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinek atorvastatinu u pacientek se syndromem polycystických ovarií

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 27.3.2009

Účinek atorvastatinu u pacientek se syndromem polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) patří s prevalencí 5–7 % mezi nejčastější endokrinopatie u žen. PCOS se vyznačuje nejen nerovnováhou v pohlavních hormonech, ale i vyšší inzulinovou resistencí. Představuje tak riziko pro rozvoj diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.

Statiny redukují kardiovaskulární mortalitu a morbiditu a in vitro jsou schopny snižovat produkci testosteronu v ovariálních buňkách. Skupina anglických autorů prokázala účinek atorvastatinu u pacientek s PCOS na snížení hyperandrogenemie, zlepšení metabolických parametrů a snížení hsCRP, které je považováno za marker kardiovaskulárního rizika.

V říjnu byla v odborném časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism přijata k publikaci práce anglických autorů, kteří provedli dvojitě slepou randomizovanou studii u 40 pacientek s PCOS a biochemickými známkami hyperandrogenemie. Pacientky dostávaly po dobu 12 týdnů atorvastatin v dávce 20 mg/den nebo placebo.

U všech pacientek byl před zahájením léčby a po jejím ukončení vyšetřen celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceridy, glykemie, inzulinemie, hsCRP, testosteron SHBG, dále byl vypočten index volných androgenů a index inzulinové rezistence (HOMA-IR). Celkem tři pacientky byly vyřazeny ze studie pro nespolupráci, žádný nežádoucí účinek nebyl pozorován.

Ve skupině léčené atorvastatinem došlo k signifikantnímu poklesu celkového cholesterolu, triglyceridů, LDL-cholesterolu, indexu volných androgenů a celkového testosteronu. U neléčené skupiny nedošlo ke změně těchto parametrů. V léčené skupině zároveň došlo k poklesu hsCRP, inzulinemie a HOMA-IR. Během tříměsíčního sledování nedošlo u léčených pacientek k úpravě menstruačního cyklu. Dále byla nalezena korelace mezi redukcí HOMA-IR a zlepšením indexu volných androgenů v léčené skupině.

Statiny by mohly představovat další možnou cestu léčby žen se syndromem polycystických ovarií pro schopnost ovlivnit jak hladiny androgenů, tak kardiovaskulární riziko těchto pacientek.

(mid)

Zdroj: Sathyapalan T, Kilpatrick AS, Clary AM, Atkin SL. The Effect of Atostvastatin in Pacient with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Study. J Clin Endocrin Metab 2008(Ocb 21).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Role mesalazinu v prevenci rekurence divertikulitidy a v terapii divertikulární nemoci.

Terapie mesalazinem v italské studii vyznívá stejně efektivní v porovnání s lokálními ATB v prevenci rekurence divertikulitidy. Mesalazin je výrazně efektivnější v terapii symptomů divertikulární nemoci. Výhodou medikace mesalazinem v této indikaci jsou jeho minimální nežádoucí účinky.

Pentasa v terapii divertikulární nemoci – kazuistika

Paní M.S. je 65 letá pacientka, která již několik let trpí bolestmi břicha, střídáním zácpy a průjmů, nadýmáním a dalšími obtížemi charakteru dyspepsie „dolního typu“. V její lékařské dokumentaci se nakonec objevila diagnóza dráždivý tračník. Pacientka dostala deflatulencia a několik typů anxiolytik a spasmolytik...

Akutní divertikulitida je častější u mladších obézních pacientů

Na základě dřívějších zkušeností byl v současné době zaznamenán nárůst výskytu akutní divertikulitidy u obézních pacientů mladších 50 let. V rámci diferenciální diagnostiky bolesti břicha není u mladých pacientů na akutní divertikulitidu pomýšleno, což se má v rámci gastroenterologie a radiologie brzy změnit.Všechny novinky