Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání progesteronového gelu s mirkonizovanými progesteronovými tabletami u pacientek v programu IVF

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.2.2013

Srovnání progesteronového gelu s mirkonizovanými progesteronovými tabletami u pacientek v programu IVF

Podpora luteální fáze je důležitý aspekt technik asistované reprodukce. Předchozí studie zabývající se intervencí v luteální fázi prokázaly, že progesteron je účinnější než placebo a je stejně efektivní jako humánní choriogonadotropin. Při srovnávání metod aplikace progesteronu byla v některých studiích prokázána vyšší pregnancy rate při intramuskulárním podávání ve srovnání s vaginální aplikací. Metaanalytické a pozdější studie však nalezly srovnatelné výsledky v pregnancy rate. Je zřejmé, že vaginálně aplikovaný progesteron byl pacientkami lépe tolerován než forma intramuskulární.

Cílem randomizované multicentrické studie provedené v letech 2006–2010 ve Švédsku a Dánsku bylo srovnat efekt vaginálního progesteronového gelu s vaginálními mikronizovanými progesteronovými tabletami na pregnancy rate u pacientek v terapii IVF/ISCI. Hodnocena byla rovněž tolerabilita obou preparátů pacientkami. Studie byla provedena v 18 centrech poskytujících in vitro fertilizaci. Celkem 2 057 pacientek bylo podle typu užívaného preparátu rozděleno do 2 skupin. Věk žen byl 40 a méně let, pro jejich stimulaci byl použit dlouhý protokol s agonisty a rFSH. Luteální podpora byla podávána po dobu 19 dní po embryotransferu či do doby negativního těhotenského testu provedeného 14. den po embryotransferu. Tolerabilita přípravků byla hodnocena pomocí dotazníku vyplněného pacientkami do 14 dnů, ještě před těhotenským testem.

Výsledky prokázaly 299/991 probíhajících gravidit (30,2 %; 95% interval spolehlivosti CI 27,3–33,0 %) ve skupině s progesteronovým gelem a 324/992 (32,7 %; 95% CI 29,7–35,6 %) ve skupině s mikronizovanými progesteronovými tabletami. Rozdíl mezi skupinami v probíhajících graviditách činil 4,1 % (95% CI 8,22–0,1 %) a diference v počtu živě narozených dětí byla 3,4 % (95% CI 27,4–0,7 %), přičemž hodnoty nebyly statisticky signifikantní.

Spokojenost pacientek s oběma preparáty a jednoduchost používání byla vyhodnocena ve prospěch progesteronového gelu, rozdíl mezi oběma skupinami byl statisticky signifikantní.

Závěrem autoři této rozsáhlé srovnávací studie konstatovali, že v účinnosti progesteronového gelu a mikronizovaných vaginálních progesteronových tablet na počet probíhajících gravidit nebyly zjištěny podstatné rozdíly. Užívání progesteronového gelu bylo pacientkami považováno za výhodnější.

(moa)

Zdroj: Bergh C., Lindenberg S. A prospective randomized multicentre study comparing vaginal progesterone gel and vaginal micronized progesterone tablets for luteal support after in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection. Human Reproduction 2012 Dec; 27 (12): 3467–73; doi: 10.1093/humrep/des341

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gravidita u mladých žen po fertilitu zachovávající léčbě raného stadia endometriálního karcinomu

Cílem studie korejských lékařů bylo analyzovat výsledky těhotenství u mladých žen s karcinomem endometria po úspěšné plodnost šetřící léčbě progestinem.

Transfer zmraženého embrya zlepšuje výsledky IVF

Z výsledků metaanalýzy vyplývá, že transferem zmraženého embrya při IVF se zvyšuje šance na pokračující těhotenství v porovnání s transferem čerstvého embrya.

Nálezy při CT enterografii korelují se zánětlivým, a nikoli fibrózním postižením tkáně v resekátech tenkého střeva u pacientů s Crohnovou nemocí

V současné době je již běžnou praxí rozlišovat při postižení tenkého střeva Crohnovou nemocí (CD) na základě nálezů při CT enterografii (CTE) formu aktivní neboli zánětlivou a neaktivní neboli fibrotizující.Všechny novinky