Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rizikové faktory pro vznik psychických poruch u žen a mužů s infertilitou

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 23.4.2010

Rizikové faktory pro vznik psychických poruch u žen a mužů s infertilitou

Léčba neplodnosti in vitro fertilizací (IVF) je považována za multidimenzionální stresový faktor. Samotná léčba může vyvolávat anxietu a nepředvídatelnost výsledku cyklu IVF může způsobovat depresivní nálady. Je popisováno, že 30 % neplodných žen a 10 % neplodných mužů podstupujících IVF splňuje kritéria depresivní anebo anxiózní poruchy podle kritérií Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).

Výskyt depresivních poruch u neplodných žen je dle některých literárních studií dvakrát vyšší než v běžné populaci, prevalence anxiózních chorob se výrazně neliší. Podle jiných autorů se četnost depresivních poruch u neplodných žen pohybuje okolo 12 %, frekvence se zdvojnásobuje po neúspěšném cyklu IVF (25,4 %).

Mezi rizikové faktory pro vznik deprese a anxiety v běžné populaci patří nízký socioekonomický status, nikotinismus a zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, nezaměstnanost, absence partnera a anamnéza depresivní choroby v minulosti. Ve srovnání s běžnou populací se dá předpokládat, že u IVF párů ve stabilním svazku a vyhýbajících se abúzu alkoholu a kouření budou pro vznik deprese rozhodující jiné rizikové faktory.

Prospektivní studie zkoumala celkem 825 pacientů (413 žen, 412 mužů), kteří se během dvou let účastnili léčby neplodnosti v reprodukčním centru v Uppsala University Hospital ve Švédsku. Údaje byly získány dotazníkovou metodou a telefonickými interview, diagnózy psychiatrických chorob byly hodnoceny použitím PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders).

Bylo zjištěno, že mezi nezávislé rizikové faktory pro vznik deprese u žen podstupujících IVF léčbu patří negativní těhotenský test a obezita. U mužů byla jediným rizikovým faktorem pro depresivní chorobu nevysvětlená neplodnost, výsledek těhotenského testu nebyl pro vznik psychické poruchy u mužů signifikantní.

Jelikož je u pacientek se závažnými depresemi popisována nižší porodnost, je nutné identifikovat ženy s rizikovými faktory pro vznik této choroby a nabídnout jim před započetím další léčby neplodnosti adekvátní psychickou intervenci.

(moa)

Zdroj: Risk factors for psychiatric disorders in infertile women and men undergoing in vitro fertilization treatment. Fertility and Sterility. Vol. 93, No. 4, March 1, 2010

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta. To je výsledek nové studie provedené na 105 pacientech a v lednu tohoto roku zveřejněné v on-line verzi časopisu The Lancet Oncology.

Vliv kultivace lidských embryí in vitro na porodní hmotnost novorozenců

Je velmi dobře známo, že výsledky jednočetných těhotenství po metodách umělého oplodnění (IVF a ICSI) bývají ve srovnání s graviditami po spontánní koncepci výrazně horší.

Vliv intramurálních fibromů na výsledek IVF cyklů – metaanalýza

Děložní fibromy se vyskytují až u 30 % žen ve fertilním věku, a ačkoliv většina těchto žen je plodných, mohou fibromy deformovat děložní dutinu a tím sekundárně ovlivňovat fertilitu.Všechny novinky