Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Psychologický dopad Crohnovy nemoci na pacienty v remisi

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 15.7.2009

Psychologický dopad Crohnovy nemoci na pacienty v remisi

Pacienty s Crohnovou chorobou v remisi trápí nejenom příznaky a obtíže této nemoci, ale mohou trpět například i anxietou nebo depresemi. Protože o vlivu mezi nespecifickými střevními záněty a jejich dopadem na psychiku pacienta nebylo publikováno mnoho studií, rozhodli se to španělští vědci napravit. Výsledky svého výzkumu publikovali v odborném časopise Revista Espaňola de Enfermedades Digestivas.

Cíl studie

Cílem studie provedené vědci z univerzity v Santiagu de Compostela bylo hodnocení četnosti příznaků anxiety a deprese u pacientů s Crohnovou nemocí v remisi. Jako probandi byli vybráni pacienti starší 18 let, kteří byli v remisi choroby minimálně šest měsíců před začátkem studie. Vědci remisi definovali (dle platných mezinárodních norem) jako stav, kdy Crohn’s disease activity index (CDAI) byl menší než 150 bodů a zároveň hladina C-reaktivního proteinu (CRP) byla nižší než 5 mg/litr.

Pacienti vyplnili anamnestický a demografický dotazník a následně byli klinicky vyšetřeni. Zohledněna byla rovněž probíhající terapie. Zároveň byli všichni pacienti klasifikováni podle škály Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), která hodnotí úzkost a depresi u hospitalizovaného pacienta. Výsledky studie byly překvapující.

Infliximab – přináší úzkost, odstraňuje depresi?

Do studie bylo zahrnuto celkem 92 pacientů. Průměrný věk byl 37 let, přičemž věkové rozmezí zahrnovalo celou dospělou populaci (18–71 let). Příznaky úzkosti byly zaznamenány u 36 pacientů (39 %) a příznaky deprese u 22 pacientů (24 %). Jako jediný prokázaný faktor, který se podílel na vzniku úzkosti, byla označena terapie infliximabem. Naproti tomu se ale u pacientů léčených infliximabem daleko méně vyskytovaly depresivní příznaky.

Co studie přinesla

  • Terapie infliximabem může u pacientů s Crohnovou chorobou v remisi přinést zvýšený výskyt úzkostných stavů.
  • Tato léčba ale s sebou naopak nese snížené riziko deprese u pacientů.
Jak doporučují španělští vědci, léčba pacientů s Crohnovou chorobou v remisi by měla být podpořena psychoterapií, popř. pravidelnými návštěvami psychologa.

(kam)

Zdroj:

  • Iglesias M. et al.: Psychological impact of Crohn s disease on patients in remission: anxiety and depression risks. Rev Esp Enferm Dig. 2009 Apr; 101 (4): 249–257.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Screening ovariální rezervy u neplodných žen

Ovariální rezerva je termín, který se používá k hodnocení kapacity vaječníků. Poskytuje nám informaci o rezervním počtu oocytů, které jsou vaječníky schopny poskytovat k případnému oplodnění.

Molekulární podstata účinku mesalazinu v prevenci kolorektálního karcinomu

Pacienti trpící ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou mají vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu, který se vyvíjí na podkladě chronického zánětu střev. Ačkoliv nezvratné důkazy stále chybí, podle epidemiologických i experimentálních studií mohou léky užívané k farmakoterapii idiopatických střevních zánětů, jako je mesalazin, snižovat incidenci CRC asociovaného s kolitidou.

Probiotika u nespecifických střevních zánětů

U pacientů s Crohnovou nemocí bylo popsáno snížení množství a biodiverzity střevního osídlení dominantního rodu Firmicus. Ve studii francouzských vědců bylo sledováno a určeno složení mikrobiologického osídlení střevní sliznice pacientů s Crohnovou nemocí v době chirurgické resekce a šest měsíců poté. Analýza byla provedena pomocí metody FISH. Bylo zjištěno omezení druhu Faecalibacterium prausnitzii, hlavního zástupce rodu Firmicutes.Všechny novinky