Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

První živě narozené dítě po použití kryoprezervovaného embrya získaného pomocí in vitro maturace oocytů po ooforektomii při karcinomu vaječníku – kazuistika

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 28.4.2014

První živě narozené dítě po použití kryoprezervovaného embrya získaného pomocí in vitro maturace oocytů po ooforektomii při karcinomu vaječníku – kazuistika

In vitro maturace nezralých oocytů získaných z resekovaných ovarií byla navržena jako jedna z možností uchování fertility u žen s ovariálním karcinomem, které podstupují chirurgickou léčbu. Avšak zatím nebyla popsána žádná těhotenství či živě narozené děti při použití této metody. V předkládané kazuistice jde tedy o první popsaný případ.

V dubnu 2009 byla u 21leté ženy, nulipary, diagnostikována bilaterální rozsáhlá masa v pánvi s ascitem. Sérová hladina markeru CA125 byla 1 279 U/ml. Peroperačně byla identifikována obě ovaria prakticky nahrazena papilárním karcinomem, který se šířil také na omentum a pánevní peritoneum. Byl proveden fertilitu šetřící zákrok: pravostranná salpingektomie s ooforektomií a levostranná  ovariální cystektomie, infragastrická omentektomie a resekce invazivních implantačních metastáz na seróze rekta a močového měchýře a dále byla provedena pravostranná pánevní disekce mízních uzlin. Konečný histologický výsledek byl uzavřen jako bilaterální borderline serózní tumor s ložisky dobře diferencovaného serózního karcinomu. Implantační metastázy byly stejně jako nález na uzlinách z histologického hlediska klasifikovány jako metastázy serózního karcinomu. Závěrečná pooperační diagnóza byla proto stanovena jako mikropapilární serózní ovariální karcinom, FIGO stage IIIC a grade 1. Po operaci pacientka dostala 6 cyklů adjuvantní chemoterapie – karboplatinu + paclitaxel. Sedm měsíců po ukončení chemoterapie bylo v rámci pravidelného sledování zachyceno zvýšení markeru CA125. Na MRI břicha a pánve byla rozpoznatelná 7,1 cm veliká cysta ve zbývajícím levostranném ovariu, podezřelá z místní recidivy nádoru.

V tomto stadiu byla pacientka odeslána do centra asistované reprodukce pro zhodnocení možností uchování plodnosti. Ovariální stimulace byla vynechána kvůli nedostatku času a také z obavy užití léků na ovariální stimulaci. In vivo kolekce a následné uchování nezralých oocytů či ovariální tkáně nebyly zvažovány vzhledem k riziku infekce a pozdějšího přenosu onemocnění. Z toho důvodu byla provedena levostranná salpingo-ooforektomie v 5. den menstruačního cyklu, současně byla provedena i levostranná pánevní disekce lymfatických uzlin, děloha zůstala zachovaná. Ovariální tkáň byla dopravena do IVF laboratoře během 20 minut, konzervovaná v HEPES médiu pufrovaném s HTF a všechny viditelné folikuly byly aspirovány 18G jehlou napojenou na 10ml injekci. Takto aspirovaný materiál byl vložen do stejného média, následně byly vyhledávány komplexy oocyt-cumulus. Nakonec byla extrahována 4 nezralá vajíčka, z nichž všechna dozrála během 24hodinové in vitro maturace v médiu podpořeném rekombinantním FSH a HCG. Jelikož byla pacientka vdaná, zralé oocyty byly oplozeny pomocí ICSI metody manželovými spermiemi. Výsledkem byly 3 high-grade embrya, jež byla kryokonzervována druhý den pomocí kontrolovaného pomalého zmražení.

Histologie zbylého levostranného ovaria ukázala borderline serózní nádor s metastatickým postižením uzlin zjištěným u 4 z 10 pánevních lymfatických uzlin. Pacientka odmítla další chemoterapii. Hladiny CA125 se znormalizovaly 4 měsíce po druhé operaci a v průběhu kontrol byl její stav hodnocen jako bez známek nemoci.

Čtrnáct měsíců po druhé operaci pacientka požádala o embryotransfer zmraženého embrya. Po rozsáhlé diskuzi onkologů a specialistů z centra asistované reprodukce byla rozmražena dvě embrya a byl proveden embryotransfer po přípravě 3 cykly kombinované orální kontracepce. Z toho vyplynulo normální, zdravé těhotenství s jedním plodem, jež vyústilo v porod zdravého chlapečka s porodní váhou 2,58 kg.

(boba)

Zdroj: Prasath E. B., Chan M. L., Wong W. H., et al. First pregnancy and live birth resulting from cryopreserved embryos obtained from in vitro matured oocytes after oophorectomy in an ovarian cancer patient. Human Reproduction. 2014 Feb; 29 (2): 276–8; doi: 10.1093/humrep/det420.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Produkty pokročilé glykace v otázce ženské neplodnosti

Produkty pokročilé glykace jsou dávány do souvislosti s patogenezí celé řady současných civilizačních onemocnění. Na místě je tedy otázka, zda mohou být zodpovědné i za některé typy ženské neplodnosti.

Ovariální zárodečné buňky – nekonečný zdroj oocytů, nebo jen planá naděje?

Kmenové buňky stále patří mezi nejsledovanější problematiky současného medicínského výzkumu. Proto není s podivem, že ani reprodukční medicína využití zárodečných kmenových buněk nenechává stranou. Existence lidských ovariálních zárodečných buněk by představovala revoluci v léčbě některých druhů neplodnosti. Kde se tedy současný výzkum nachází?

Vztah mezi ovariálními cystami a infertilitou

Přehledový článek se zabývá vztahem mezi jednotlivými typy ovariálních cyst a neplodností žen a porovnává různé operativní přístupy při jejich řešení.Všechny novinky