Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Progesteron-folikulový index (PFI) a jeho korelace s výsledky IVF cyklů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.6.2015

Progesteron-folikulový index (PFI) a jeho korelace s výsledky IVF cyklů

Porovnání korelace hodnoty celkového progesteronu a hodnoty tzv. PFI indexu s výsledky IVF cyklů.

V in vitro cyklech bývá předčasné zvýšení hladiny progesteronu v krvi pacientek během pozdní folikulární fáze tradičně spojováno se zhoršenými vlastnostmi folikulu a předčasnou luteinizací. Předpokládá se, že hladina progesteronu rovněž ovlivňuje expresi genů v endometriu a může mít vliv na snížení míry těhotenství (pregnancy rate). Recentní práce však vyjadřují pochyby, zda celková hodnota sérového progesteronu, odrážející množství hormonu sekretovaného mnohočetnými folikuly, je skutečně spjata s nepříznivým průběhem IVF cyklu. Podle těchto studií nemá sérová hladina celkového progesteronu specifickou výpovědní hodnotu, neboť k ní přispívají i folikuly o průměru 14–17 mm, ze kterých nejsou vždy aspirovány oocyty.

Autoři studie z univerzity v Tel Avivu předpokládali, že hodnota průměrné sekrece progesteronu v jednom folikulu, označená jako progesteron-folikulový index (PFI), vyjadřuje přesněji vnitřní potenciál folikulu a tím může i lépe predikovat výsledek IVF cyklu. PFI index je vypočítán vydělením hodnoty celkového sérového progesteronu počtem folikulů o průměru větším než 14 mm. Cílem práce izraelských autorů, publikované v časopise Fertility and Sterility v dubnu 2015, bylo porovnání korelace mezi celkovou hladinou sérového progesteronu a hodnotou vypočítaného indexu PFI s četností klinických gravidit ve velké skupině žen léčených v IVF cyklech.

Hodnoty progesteronu byly získány z IVF cyklů prováděných dle protokolů s aplikací GnRH agonistů nebo antagonistů v letech 2005–2014. Ovariální stimulace bylo dosaženo aplikací FSH nebo hMG, finální maturace oocytů byla provokována podáním hCG v období 34–38 hodin před transvaginálním odběrem oocytů. Fertilizace byla poté provedena pomocí in vitro inseminace a ISCI metody, transfer jednoho či více embryí se uskutečnil 48–72 hodin po odběru vajíček. Do studie byly zařazeny cykly žen, které vykazovaly adekvátní odpověď na stimulaci a splňovaly následujícími parametry: přítomnost 3–15 folikulů s průměrem 14 a více mm v den aplikace hCG, transfer čerstvých embryí a hladina celkového progesteronu v den aplikace hCG více než 10 mmol/l.

Výsledky byly hodnoceny celkem u 8 649 IVF cyklů. Hodnota poměru šancí (odds ratio, OR) pro těhotenství byla 1,11 (95% CI 1,077–1,165) pro hladinu sérového progesteronu a 4,1 (95% CI 3,188–5,284) pro PFI. Zvýšené hladiny celkového progesteronu, které přesáhly 93. percentil, byly spojeny s nižší hodnotou pregnancy rate. Naproti tomu index PFI negativně koreloval s hodnotou pregnancy rate v celém rozmezí naměřených hodnot progesteronu.

Dle autorů studie je pozdní vzestup celkového progesteronu škodlivý, pokud se jedná o následek zvýšené produkce progesteronu na folikul (vysoký PFI index), nikoli v případech, kdy je zvýšení hodnoty progesteronu vyvoláno získáním dodatečných folikulů. Hodnota PFI indexu umožní odlišení těchto dvou situací v praxi.

(moa)

Zdroj: Shufaro Y., Sapir O., Oron G. et al. Progesterone-to-follicle index is better correlated with in vitro fertilization cycle outcome than blood progesterone level. Fertil Steril. 2015, Mar; 103 (3): 669–74.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Syndrom ovariální hyperstimulace

Syndrom ovariální hyperstimulace (ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS) je jednou z nejzávažnějších a potenciálně letálních komplikací kontrolované ovariální stimulace. Indukce maturace oocytů pomocí bolusu agonisty gonadotropin releasing hormonu (GnRH) místo standardně používaného hCG toto riziko signifikantně snižuje, a je proto považována za fyziologičtější variantu.

Prenatální expozice ftalátům a anogenitální vzdálenost u novorozenců

Americká studie poukázala na fakt, že vyšší koncentrace metabolitů ftalátů v moči matek souvisí s narušením normálního vývoje pohlavního ústrojí u chlapců. To může mít negativní vliv na jejich budoucí reprodukční schopnosti.

Faktory ovlivňující vývoj oocytu

Článek se detailně zabývá vývojem oocytů a poukazuje na nejdůležitější faktory v prostředí oocytů ve folikulární tekutině a kumulu, které k danému vývoji pozitivním či negativním směrem přispívají. Vývoj lidského folikulu zahrnuje mnohočetné intraovariální a endokrinologické reakce, které mají vliv na měnící se mikroprostředí uvnitř folikulu.Všechny novinky