Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Při spontánní ovulaci je nitroděložní inseminace nejúspěšnější první den po vzestupu hladiny luteinizačního hormonu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 5.5.2014

Při spontánní ovulaci je nitroděložní inseminace nejúspěšnější první den po vzestupu hladiny luteinizačního hormonu

Otěhotnění je při nitroděložní inseminaci (IUI) u žen se spontánní ovulací dosaženo častěji, pokud je IUI provedena první den po zvýšení sérové koncentrace luteinizačního hormonu (LH) v porovnání s IUI provedenou druhý den po zvýšení LH. Prokázala to nedávno publikovaná prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie s 412 cykly, ve které došlo k otěhotnění v 19,7 % cyklů s IUI provedenou za 27 hodin (± 2 hod.) po odběru vzorku prokazujícího vzestup LH a v 11,1 % cyklů s IUI provedenou za 51 hodin (± 2 hod.) po tomto odběru (p = 0,02).

Údaje o optimálním načasování IUI vycházejí z výsledků získaných u žen po stimulaci ovulace. Podobné údaje u žen s IUI po spontánním zvýšení LH nejsou k dispozici.

Do belgické studie byly zařazeny ženy s přirozeným menstruačním cyklem, které v období mezi říjnem 2010 a dubnem 2013 podstoupily IUI se spermatem od dárce. Krev na stanovení LH byla odebírána od 11. dne cyklu vždy mezi 7. a 9. hodinou ráno. V 213 cyklech byla provedena IUI první den a u 199 cyklů druhý den po zvýšení LH.

Poměr šancí dosažení klinického těhotenství mezi skupinami s IUI první a druhý den po vzestupu LH činil 1,78 (95% CI 1,11–2,88), což znamená jedno otěhotnění navíc na každých 12 cyklů s IUI provedenou první den po vzestupu LH oproti druhému dni. Analýza skupiny žen, které podstoupily první cyklus s IUI, ukázala podobný rozdíl mezi skupinami ve prospěch IUI provedené první den po vzestupu LH (20,5 % vs. 12,2 %), rozdíl ovšem nebyl statisticky významný.

Tato studie ukázala, že každodenní sledování hladiny LH od 11. dne cyklu je u žen, které podstupují IUI bez stimulace ovulace, předpokladem zvýšení procenta cyklů s dosaženým klinickým těhotenstvím. I když je výsledky třeba potvrdit ve větších studiích, nyní se jako nejvhodnější doba pro provedení IUI jeví první den (27 hodin) po vzestupu hladiny LH.

(zza)

Zdroj: Blockeel C., Knez J., Polyzos M., et al. Should an intrauterine insemination with donor semen be performed 1 or 2 days after the spontaneous LH rise? A prospective RCT. 2014 Human Reproduction; 29 (4): 697–703.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

První živě narozené dítě po použití kryoprezervovaného embrya získaného pomocí in vitro maturace oocytů po ooforektomii při karcinomu vaječníku – kazuistika

In vitro maturace nezralých oocytů získaných z resekovaných ovarií byla navržena jako jedna z možností uchování fertility u žen s ovariálním karcinomem, které podstupují chirurgickou léčbu. Avšak zatím nebyla popsána žádná těhotenství či živě narozené děti při použití této metody. V předkládané kazuistice jde tedy o první popsaný případ.

Produkty pokročilé glykace v otázce ženské neplodnosti

Produkty pokročilé glykace jsou dávány do souvislosti s patogenezí celé řady současných civilizačních onemocnění. Na místě je tedy otázka, zda mohou být zodpovědné i za některé typy ženské neplodnosti.

Ovariální zárodečné buňky – nekonečný zdroj oocytů, nebo jen planá naděje?

Kmenové buňky stále patří mezi nejsledovanější problematiky současného medicínského výzkumu. Proto není s podivem, že ani reprodukční medicína využití zárodečných kmenových buněk nenechává stranou. Existence lidských ovariálních zárodečných buněk by představovala revoluci v léčbě některých druhů neplodnosti. Kde se tedy současný výzkum nachází?Všechny novinky