Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Predikce antifosfolipidového syndromu u žen s opakovanými potraty

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 1.3.2013

Predikce antifosfolipidového syndromu u žen s opakovanými potraty

Přibližně u 2–4 % párů pokoušejících se o koncepci se vyskytují recidivující potraty (RP). Termín RP vyjadřuje 2–3 a více potratů, většinou po sobě následujících. Příčina RP zůstává v 50 % neobjasněna. Mezi rizikové faktory RP patří věk matky, rodičovské strukturální chromozomální abnormality, anatomické a hormonální patologie a trombofilní stavy. Nejčastější získaný trombofilní stav je antifosfolipidový syndrom (APS), který je prokázanou příčinou RP. Dle mezinárodně platných kritéií je APS definován jako přítomnost trombózy, těhotenských ztrát či maternální těhotenské morbidity spojené s přítomností cirkulujících antifosfolipidových protilátek v plazmě žen. Incidence APS u žen s rekurentními potraty je popisována v 15 %. Prognóza úspěšné gravidity u těchto žen je v případě adekvátní terapie (nízkomolekulární hepariny, aspirin) příznivá.

U žen s anamnézou 2–3 časných těhotenských ztrát před 10. týdnem gestace či s 1 a více nevysvětleným úmrtím morfologicky normálního plodu by mělo být provedeno stanovení lupus antikoagulans a antikardiolipinových protilátek. Počet těhotenských ztrát, po kterých je toto vyšetření již indikováno, však není exaktně určen. Podobné nejasnosti panují v otázce, zda diagnostika APS může být upřesněna získáním dalších klinických determinant prostřednictvím podrobné gynekologicko-porodnické anamnézy.

Cílem mezinárodní studie bylo vyšetřit vztah mezi charakteristikou nevysvětlených potratů u žen s RP a u žen s diagnózou APS a zjistit efektivitu prováděné detekce antifosfolipidových protilátek. Do retrospektivní studie bylo zařazeno celkem 1 719 pacientek, které byly ošetřeny v letech 1988–2006 na zúčastněných klinikách. Z daného počtu žen mělo 312 (18 %) APS a u 1 407 pacientek byly přítomny RP bez objasněné příčiny. Průměrný mateřský věk byl 32,6 roku a nelišil se významně mezi skupinami žen. V obou skupinách žen byl průměrný počet potratů 3, u 97 % žen se jednalo o následné potraty. 50 % žen porodilo nejméně 1 živé dítě, rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný.

Závěrem bylo konstatováno, že počet předešlých potratů, typ a sekvence potratů a mateřský věk nejsou jednoznačnými determinanty pro diagnózu APS u žen s RP. Z uvedeného vyplývá, že testování antifosfolipidových protilátek by mělo být zváženo u všech žen se dvěma a více potraty.

(moa)

Zdroj: Number and sequence of preceding miscarriages and maternal age for the prediction of antiphospholipid syndrome in women with recurrent miscarriage. Fertil Steril 2013; 99: 188–92.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Téměř polovina žen po opakovaném selhání IVF má abnormální hysteroskopický nález

Zhruba u 45 % žen po opakované neúspěšné fertilizaci in vitro (IVF) byl zjištěn abnormální hysteroskopický nález.

Srovnání progesteronového gelu s mirkonizovanými progesteronovými tabletami u pacientek v programu IVF

Podpora luteální fáze je důležitý aspekt technik asistované reprodukce. Předchozí studie zabývající se intervencí v luteální fázi prokázaly, že progesteron je účinnější než placebo a je stejně efektivní jako humánní choriogonadotropin. Při srovnávání metod aplikace progesteronu byla v některých studiích prokázána vyšší pregnancy rate při intramuskulárním podávání ve srovnání s vaginální aplikací. Metaanalytické a pozdější studie však nalezly srovnatelné výsledky v pregnancy rate. Je zřejmé, že vaginálně aplikovaný progesteron byl pacientkami lépe tolerován než forma intramuskulární.

Gravidita u mladých žen po fertilitu zachovávající léčbě raného stadia endometriálního karcinomu

Cílem studie korejských lékařů bylo analyzovat výsledky těhotenství u mladých žen s karcinomem endometria po úspěšné plodnost šetřící léčbě progestinem.Všechny novinky