Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Poslední fáze maturace oocytů pomocí GnRH agonistů a různé protokoly podpory luteální fáze – ovlivňují endometriální genovou expresi?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 11.3.2014

Poslední fáze maturace oocytů pomocí GnRH agonistů a různé protokoly podpory luteální fáze – ovlivňují endometriální genovou expresi?

Pro závěrečnou maturaci oocytů mohou být použity GnRH agonisté, jež mají navíc tu výhodu, že po jejich aplikaci nedochází k vyplavení vazoaktivních látek, což je součástí užívání protokolu s hCG. Tím je sníženo riziko vzniku hyperstimulačního syndromu. Jak tato aplikace ovlivňuje endometriální genovou expresi v kombinaci s různými protokoly na podporu luteální fáze?

Prospektivní randomizovaná studie pracovala s 25 zdravými dárkyněmi oocytů, jež podstupovaly kontrolovanou ovariální stimulaci. Ženy byly rozděleny do 4 zkoumaných skupin s následujícími protokoly: 1) spouštění ovulace pomocí GnRH-agonisty a podpora luteální fáze perorálním estradiolem (2 mg/8 hod.) a vaginálním progesteronem (200 mg/12 hod.); 2) vyvolání ovulace pomocí GnRH-agonisty s následující každodenní aplikací 150 IU rekombinačního LH od odběru oocytů; 3) konečná maturace za pomoci GnRH-agonisty a bolusová dávka 60 μg rekombinantního hCG po odběru vajíček; 4) spouštěcí hormon GnRH-agonista a podpora luteální fáze třemi dávkami 20 μg rekombinantního hCG oddělených 48 hodinami. Pátou, kontrolní skupinu tvořily ženy, u kterých byl použit protokol s 250 μg rekombinantního hCG pro závěrečnou maturaci oocytů a se standardní podporou luteální fáze (200 mg progesteronu vaginálně po 12 hodinách).

Sedm dní po aplikaci „spouštěcí látky“ následovala biopsie endometria a pro analýzu genové exprese byla použita technologie microarray (ERA – endometrial receptivity array) se zaměřením na 238 genů.

Výsledky zkoumaných skupin byly porovnány s kontrolní skupinou. V rámci první skupiny byla změněná exprese zaznamenána u 56 genů (u 25 up-regulace, u 31 down-regulace), u druhé skupiny bylo ovlivněno 36 genů (13 s up-regulací, 23 s down-regulací), u skupiny třetí to pak bylo 44 genů (28 up-regulovaných, 16 down-regulovaných) a u skupiny číslo čtyři byla exprese pozměněna u 30 genů (20 up-regulovaných, 10 down-regulovaných).

Rozdílná genová exprese byla zaznamenána při použití odlišných hormonů pro konečnou maturaci oocytů a stejně tak u různých protokolů na podporu luteální fáze. Nejvíce se klasickému protokolu s aplikací hCG pro vyvolání ovulace blížily protokoly s GnRH-agonisty kombinované s LH/hCG-podporou luteální fáze.

(boba)

Zdroj: Bermejo A. et al. Impact of final oocyte maturation using gonadotropin-releasing hormone agonist triggering and different luteal support protocols on endometrial gene expression. Fertility and Sterility. 2014 January; 101 (1): 138–146.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pánevní endometrióza spojená s volnou tekutinou v peritoneální dutině snižuje úspěšnost otěhotnění po intrauterinní inseminaci

Efekt volné tekutiny v peritoneální dutině u endometriózy byl v posledních letech poměrně podrobně studován. Většina studií zjistila, že volná tekutina je toxická pro embryo, může bránit zachycení vajíčka vejcovodem a může snižovat motilitu spermií a tak negativně ovlivňuje úspěšnost oplození.

Rozhovor: Michel Pettigrew, prezident společnosti Ferring

Prezident Ferring Pharmaceuticals o tom, čím je Ferring výjimečný. Předtím, než před více než 10 lety převzal vládu nad Ferring Pharmaceuticals, toho Michel Pettigrew o této společnosti mnoho nevěděl. Přesto oceňoval, že je jiná než ostatní velké farmaceutické firmy. Čím je Ferring výjimečný? Podle jeho představitele k tomu přispívají dvě věci: specifická vlastnická struktura a v neposlední řadě koncept „kontrolovaného podnikání“.

Velké děti po kryoembryotransferu

Celosvětově se díky metodám asistované reprodukce narodilo již přes pět milionů dětí a stále vzrůstá podíl dětí narozených po transferu kryokonzervovaných embryí. Děti narozené po kryoembryotransferu mají vyšší průměrnou váhu než děti narozené po embryotransferu čerstvém. Může za to maternální faktor, nebo je to způsobeno kryokonzervací?Všechny novinky