Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perorální podávání mesalazinu zabraňuje slizničnímu poškození a prostupnosti při dextran-sodium-sulfát (DSS) indukované kolitidě u potkanů

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 3.3.2010

Perorální podávání mesalazinu zabraňuje slizničnímu poškození a prostupnosti při dextran-sodium-sulfát (DSS) indukované kolitidě u potkanů

Mesalazin, ze kterého se uvolňuje 5-aminosalicylová kyselina, je lékem využívaným v terapii nespecifických střevních zánětů. Japonští autoři jako první publikovali výsledky studie týkající se účinků perorálně podaného mesalazinu na DSS indukovanou kolitidu v potkaním modelu ulcerózní kolitidy.

Metodika studie

Kolitida byla hodnocena pomocí délky tlustého střeva, počtu leukocytů (WBC), aktivity tkáňové myeloperoxidázy (MPO) a histologického skóre zánětu. Prostupnost sliznice tlustého střeva byla hodnocena pomocí Evansovy modři. Lokalizace „tight junction“ proteinu – okludinu – byla vyhodnocována imunohistochemicky a vyšetřena za použití konfokální laserové rastrovací mikroskopie.

Výsledky

Mesalazin signifikantně ovlivňoval změny v délce tlustého střeva, činnosti tkáňové MPO, počtu leukocytů a histologickém skóre zánětu ve srovnání s DSS indukovanou kolitidou. Navíc lék zcela potlačil zvýšenou permeabilitu v případě DSS indukované kolitidy u potkanů. U DSS indukované kolitidy byly imunofluorescenční signály okludinu narušeny a nepravidelně rozmístěné, zatímco ve skupině, které byl podáván mesalazin, tvořily signály typický retikulární vzorec, ale s nižší intenzitou, bez jakéhokoli snížení obsahu bílkovin.

Závěr

Perorální podávání mesalazinu tedy výrazně zlepšuje prostupnost sliznice, čímž chrání střevní sliznici před poškozením. Platí to alespoň v případě DSS indukované kolitidy u potkanů. Tato zjištění naznačují, že obnovení slizniční bariéry v důsledku terapie mesalazinem může být spojeno s ochranou „tight junction“ proteinu – okludinu.

(mik)

Zdroj:

  1. Scandinavian Journal of Gastroenterology, Volume 44, Issue 11 November 2009, pages 1323–1331.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pokroky v diagnostice a léčbě lézí tenkého střeva u Crohnovy nemoci s pomocí dvojbalonkové endoskopie

Nedávný rozvoj a širší využití dvojbalonkové endoskopie a kapslové endoskopie umožnil přehlédnout endoskopicky celé tenké střevo. Dvojbalonková endoskopie umožňuje detailně pozorovat střevní sliznici a zároveň odebírat bioptické vzorky tkání. Zároveň je využívána i jednobalonková endoskopie...

Je přítomnost leidenské mutace příčinou selhání IVF cyklů?

Řada žen, které podstoupily IVF, neotěhotněla ani přes transfer morfologicky normálních embryí. Udává se, že 80 až 90 % IVF cyklů rezultuje v embryotransfer, ale pouze 30 až 40 % z nich skončí graviditou.

Poměr pohlaví u jednočetných gravidit po metodách asistované reprodukce

V lidské populaci existuje dobře zdokumentovaný úbytek mužů po koncepci (primární poměr pohlaví), po porodu (sekundární poměr pohlaví) a po dosažení rovnováhy ve třetí nebo čtvrté dekádě života (terciární poměr pohlaví) a další snižování nastává ve stáří.Všechny novinky