Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nové způsoby léčby neplodnosti u žen středního věku s předčasným ovariálním selháním a jinými funkčními chorobami

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 25.7.2015

Nové způsoby léčby neplodnosti u žen středního věku s předčasným ovariálním selháním a jinými funkčními chorobami

U žen po dovršení 35 až 40 let začíná počet oocytů a primárních folikulů významně klesat. Tato skutečnost je způsobena nedostatkem buněk membrana granulosa. Z nového výzkumu vyplývá, že u neplodných žen by se tvorba nových primárních folikulů a jejich diferenciace mohly obnovit po obdržení mononukleárních buněk z periferní krve od mladých plodných žen.

Technologie in vitro maturace a in vitro fertilizace se v současnosti potýkají s rostoucím počtem starších žen, které chtějí otěhotnět. Ačkoliv ovariální zárodečné buňky jsou schopné produkovat in vitro dostatečné množství nových oocytů, tyto buňky současně nejsou kvůli nedostatku buněk membrana granulosa, nezbytných pro jejich zrání, schopny reagovat na in vitro maturaci a fertilizaci. Folikulární obnova je také závislá na podpoře cirkulujících mononukleárních buněk. Právě mononukleáry totiž indukují nástup meiózy v nově vznikajících ovariálních zárodečných buňkách a podle průkazu této studie navíc indukují formaci buněk membrana granulosa a stimulují folikulární růst a vývoj.

Terapie ženské infertility

Možné řešení tak nabízí „předléčení“ buněčné kultury ovariálních zárodečných buněk mononukleáry, které se izolují z periferní krve mladých fertilních žen. Podle výzkumníků dochází po stimulaci buněčné kultury mononukleáry k diferenciaci zárodečných buněk směrem k buňkám membrana granulosa a buňkám zárodku. Již malý objem periferní krve by měl umožnit léčbu ovariální infertility in vitro. Formace nových folikulů by tak měla být dostačující pro metody in vitro fertilizace a maturace. Přenesené mononukleární buňky by navíc mohly „omladit“ prakticky veškeré tkáně lidského organismu, včetně zlepšení funkce endokrinního systému.

Možné řešení i pro muže

Na stejném principu by se dala léčit i neplodnost u mužů. Právě mužská infertilita je v současnosti příčinou téměř poloviny všech případů infertility na celém světě. Malý objem periferní krve izolovaný z organismu mladých fertilních mužů by mohl být klíčem ke zlepšení kvality spermií u neplodných mužů.

Vědci v této studii tak poprvé přicházejí s hypotézou, že pro dělení a maturaci kmenových buněk jsou zcela zásadní mononukleární buňky cirkulující v periferní krvi. Okrajově také zmiňují skutečnost, že možnou alternativou v rejuvenaci některých tkání by mohlo být i systémové nebo lokální užití tinktury z včelího propolisu.

(holi)

Zdroj: Bukovsky A. Novel methods of treating ovarian infertility in older and POF women, testicular infertility, and other human functional diseases. Reproductive biology and endocrinology. 2015, 13: 10; doi: 10.1186/s12958-015-0001-8

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Systémová léčba ovariální neplodnosti transfuzí krve

V současnosti se hledají nové možnosti, jak zvýšit pravděpodobnost otěhotnění při asistované reprodukci (IVF). Jednou z cest je transfuze malého objemu krve či izolovaných mononukleárních buněk od zdravé, mladé a plodné ženy.

Transsexualita a metody asistované reprodukce

Článek se zabývá problematikou transsexuálních jedinců, jejich vztahem k rodičovství a zkušenostmi s IVF pracovišti. Dle výsledků řady vědeckých studií přibývá v současné době zástupců minoritních sexuálních skupin (lesbičky, gayové, bisexuálové), kteří usilují o rodičovství prostřednictvím metod asistované reprodukce.

Podání vysoce purifikovaného hMG a rekombinantního FSH + LH vede ke stejnému podílu probíhajících těhotenství při intrauterinní inseminaci u žen ≥ 35 let

Podíl probíhajících těhotenství byl v nedávno publikované italské studii s 579 ženami ≥ 35 let podstupujícími kontrolovanou ovariální stimulaci a intrauterinní inseminaci (IUI) srovnatelný při použití vysoce purifikovaného lidského menopauzálního gonadotropinu (HP-hMG) i rekombinantního folikuly stimulačního hormonu (rFSH) + rekombinantního luteinizačního hormonu (rLH).Všechny novinky