Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nálezy při CT enterografii korelují se zánětlivým, a nikoli fibrózním postižením tkáně v resekátech tenkého střeva u pacientů s Crohnovou nemocí

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 18.6.2012

Nálezy při CT enterografii korelují se zánětlivým, a nikoli fibrózním postižením tkáně v resekátech tenkého střeva u pacientů s Crohnovou nemocí

V současné době je již běžnou praxí rozlišovat při postižení tenkého střeva Crohnovou nemocí (CD) na základě nálezů při CT enterografii (CTE) formu aktivní neboli zánětlivou a neaktivní neboli fibrotizující. Nakolik ale tyto nálezy korelují s histologickým nálezem, nebylo dosud objasněno. Američtí gastroenterologové proto srovnávali výsledky dostupné z CTE s histologickými nálezy ze vzorků resekátů. Pokusili se tak ověřit hypotézu, že nálezy při CTE dokážou odlišit, jestli se jedná o postižení zánětlivé, nebo fibrotické.

Studie se účastnili pacienti, kteří podstoupili vyšetření CTE maximálně 3 měsíce před resekcí tenkého střeva pro CD. Radiologové, kteří neměli k dispozici anamnézu ani histologické nálezy, hodnotili nálezy na CTE. Patologové, kteří neznali anamnézu ani nálezy CTE, pak hodnotili histologické nálezy z resekátů. Autoři studie pak srovnávali histologické nálezy s nálezy CTE a radiologickým hodnocením, jestli se jedná o lézi „aktivní“, nebo“neaktivní“.

Vstupní kritéria splnilo všech 22 zařazených pacientů. Zánětlivé nálezy při CTE korelovaly se zánětlivým nálezem histologickým (rho = 0,52). Striktury, které se zdály být na CTE „aktivní“, se jevily jako zánětlivé i při histologickém vyšetření (p = 0,0002). Striktury, které nevykazovaly známky zánětu na CTE nebo byly považovány za „neaktivní“, nebyly spojeny s významnějším histologickým nálezem fibrózy nebo zánětu. Nálezy mezenterické hypervaskularizace, ztluštění sliznice a zmnožení mezenteriálního tuku na CTE predikovaly zánětlivé postižení dané tkáně. Striktury tenkého střeva bez nálezů zánětu na CTE nicméně nepredikovaly přítomnost fibrózy tkáně. Je proto potřeba zvýšené opatrnosti při predikci přítomnosti zjizvené tkáně pouze na základě CTE nálezů.

(mik)

Zdroj: Adler J. et al. Computed tomography enterography findings correlate with tissue inflammation, not fibrosis in resected small bowel Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis, 18: 849–856; doi: 10.1002/ibd.21801

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porucha signální dráhy interleukinu-10 a časná forma IBD

Homozygotní ztráta funkce v důsledku mutace genu pro interleukin-10 a receptoru pro interleukin-10 vede k rozvoji závažné formy IBD s manifestací v časném dětském věku.

Fenotyp nemoci v době stanovení diagnózy u dětských pacientů s Crohnovou nemocí – výsledky analýzy registru EUROKIDS

Spekuluje se o tom, že Crohnova nemoc (CD) u pediatrických pacientů představuje samostatnou klinickou jednotku, pravděpodobně s různými podtypy nemoci.

Riziko lymfomu u dětí a mladých dospělých se zánětlivým střevním onemocněním

Předchozí studie upozorňují na zvýšené riziko vzniku lymfomů u dospělých jedinců se zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Případy lymfomu však již byly hlášeny i u dětských pacientů s IBD.Všechny novinky