Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Možná spojitost IVF a autismu u dětí takto počatých?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 9.5.2013

Možná spojitost IVF a autismu u dětí takto počatých?

Metody asistované reprodukce prodělaly v uplynulých letech bouřlivý vývoj. Průběh těhotenství a zdraví dětí narozených po IVF je sledován. Těhotenství po IVF jsou spojena se zvýšeným rizikem perinatálních problémů i kongenitálních anomálií. Je udáváno, že není zcela jasné, zda za riziky komplikací stojí léčba per os či spíše rodičovské faktory, které vedly k neplodnosti. Publikované výsledky z finské národní případové studie posuzují vliv IVF na riziko rozvoje onemocnění autistického spektra (ASD).

V souvislosti se zvýšeným rizikem rozvoje ASD byly popsány některé perinatální faktory, jako např. prenatální medikace užívaná matkou, porod nezralého plodu, růstová restrikce, periporodní hypoxie či krvácení. Dosud bylo také publikováno jen několik studií zabývajících se asociací IVF a rizikem ASD, přičemž výsledky byly spíše protichůdné.

Tato studie byla vedena ve Finsku u dětí narozených v letech 1991–2005. Zahrnovala 4 164 autistických dětí a 16 582 kontrol. Ke každému případu autismu byly vztaženy 4 kontrolní děti. Kontroly odpovídaly věkem, místem narození, pohlavím i bydlištěm. V celé kohortě dětí bylo 63 dětí s ASD (1,51 %) a 229 kontrol (1,38 %), které byly narozeny po IVF.

Nebyla nalezena významná spojitost mezi IVF a rozvojem ASD (odds ratio, OR = 0,9, 95% CI 0,7–1,3). Nebyl nalezen významný vztah ani mezi jednotlivými podtypy ASD a IVF. V některých průběžných statistických analýzách se zdála být významná spojitost mezi IVF a Aspergerovým syndromem u chlapců, nicméně v konečných analýzách se tento vztah neukázal být statisticky významným.

Tato studie tedy na velké skupině pacientů s ASD a významné kontrolní kohortě neprokázala zvýšené riziko rozvoje ASD u dětí, které se narodily po IVF.

(eza)

Zdroj: Lehti V. et al. Autism spectrum disorders in IVF children: a national case-control study in Finland. Hum Reprod. 2013 Mar; 28 (3): 812–8; doi: 10.1093/humrep/des430.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Obezita a neplodnost

Obezita je stále častější civilizační nemoc, která s sebou přináší mnoho komplikací, jež mají vliv i na reprodukční systém. Nadváha i obezita ovlivňují plodnost na všech úrovních.

Mechanizmus implantace embrya

Implantace embrya je složitý proces probíhající na několika úrovních a skládající se z adheze embrya na povrch endometria za účasti adhezních molekul a interakce buněk endometria a trofoblastu významně ovlivněné NK deciduálními buňkami a HLA-G trofoblastu.

Fertilita a management gravidity u žen s Turnerovým syndromem

Turnerův syndrom (TS) je obecně diagnostikován prenatálně nebo během kojeneckého období s prevalencí 1:2500 živě narozených děvčat. U většiny dívek s TS je přítomno ovariální selhání (premature ovarian failure, POF) v časném věku, ale u 33 % dívek se objevují detekovatelné známky spontánní puberty.Všechny novinky