Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Morfokinetické vlastnosti embrya jako prediktor úspěšné implementace

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 20.2.2015

Morfokinetické vlastnosti embrya jako prediktor úspěšné implementace

V posledních letech se objevilo mnoho nových technik umělého oplodnění, založených na různých principech. Z toho důvodu se nyní objevují studie, jež se snaží tyto nové metody zdokonalit a zaměřit se na detaily jednotlivých postupů. Výjimkou není ani snaha o nalezení optimálních parametrů, na jejichž základě lze vybrat embryo, jež bude mít nejvyšší šanci na přežití v těle matky.

V souvislosti se současnými trendy ve vývoji technik umělého oplodnění je velmi nasnadě otázka, jak vybrat co nejlepší embryo, které bude mít nejvyšší pravděpodobnost na úspěšnou nidaci a následně i celé těhotenství. Nejnovější postupy totiž doporučují vpravit do těla matky ve snaze předejít komplikacím vyplývajících z vícečetných těhotenství pouze jedno embryo.

Současné metody výběru embrya

Posuzování embrya z morfologického hlediska je v současnosti zlatým standardem. S vývojem technologií umožňujících sledovat embryo v jednotlivých časových etapách se nabízí možnost zaměřit se také na kinetické vlastnosti vývoje embrya. Jednalo by se tak o kombinace morfokinetických vlastností, jež by mohlo ulehčit výběr embrya s nejvyšším potenciálem, a to již druhý den jeho vývoje.

Multicentrická studie hledající algoritmus výběru embryí

Vzhledem k tomu, že morfokinetické studie byly uskutečňovány pouze na malých souborech pacientů, byla provedena rozsáhlá multicentrická retrospektivní studie. Celkem bylo ve studii vyhodnoceno 1664 cyklů, z nichž 779 bylo použito k výběru nejlepšího algoritmu a zbylých 865 pro otestování jeho výpovědní hodnoty.

Algoritmus výběru

Jako nejrelevantnější byly vybrány tři morfokinetické parametry, a to čas, za který se embryo rozdělí z jedné buňky na tři, dále interval mezi rozdělením embrya ze dvou buněk na tři a rovněž čas, za jaký se počáteční buňka rozdělí na buněk pět. Poslední, nejdelší fáze by se měla dostavit za 45–55 hodin od splynutí spermie s oocytem. Na základě těchto výsledků byla embrya rozdělena do kategorií A–D. Pomocnými sledovanými znaky bylo i přímé rozdělení počáteční buňky na tři, nerovnoměrný rozměr blastocysty ve druhé fázi a vysoký počet jader.

Výsledky studie

Mezi jednotlivými kategoriemi byly skutečně pozorovány statisticky signifikantní rozdíly. Morfokinetické vlastnosti lze tedy doporučit jako kritérium výběru optimálního embrya.

Závěr

Morfokinetické vlastnosti usnadňují výběr embrya. Závěr multicentrické studie potvrzuje fakt, že obdobných výsledků bylo dosaženo nezávisle na sobě na vícero klinikách.

Zdroj: N. Basile et al.: The use of morphokinetics as a predictor of implantation: a multicentric study to define and validate an algorithmfor embryo selection, Human Reproduction, Vol. 30, No. 2, pp. 276–283, 2015

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv hladin celkového a biologicky dostupného vitamínu D na pregnancy rate u příjemkyň dárcovských oocytů

Hladiny celkového a biologicky dostupného vitamínu D mohou hrát důležitou roli v problematice lidské reprodukce. Studie se zabývá vlivem nedostatku vitamínu D na úspěšnost otěhotnění u žen v cyklech umělého oplodnění (IVF) s dárcovskými oocyty.

Počty embryí pro transfer – jak určit správný počet?

Optimální počet transferovaných embryí u pacientek podstupujících metody umělého oplodnění (IVF) není jednoznačně znám. V článku je diskutován statistický přístup ke stanovení výpočtu pravděpodobnosti otěhotnění a implantaci embryí u žen ve věkových kategoriích od 34 let.

Zvýšené hladiny progesteronu a estradiolu v raném těhotenství po hyperstimulaci ovarií při asistované reprodukci nepříznivě ovlivňují porodní výsledky

Výsledky finské studie se 110 ženami ukázaly souvislost mezi zvýšenou hladinou progesteronu v raném těhotenství po kontrolované ovariální hyperstimulaci (COH) a přenosu čerstvého embrya (ET) při asistované reprodukci a nežádoucími perinatálními výsledky. Přenos zmraženého embrya (FET) v nestimulovaném menstruačním cyklu s těmito nepříznivými výsledky spojen nebyl.Všechny novinky