Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

MikroRNA a její role v regulaci funkčnosti ovarií

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 21.7.2014

MikroRNA a její role v regulaci funkčnosti ovarií

MikroRNA (miRNA) a její význam v ovariích se staly předmětem výzkumů teprve nedávno. Ukazuje se ale, že ovlivňuje mnoho zásadních funkcí, jako steroidogenezi, ovulaci i vývoj a funkci žlutého tělíska. Shrnutí současných poznatků o roli miRNA v ovariích bylo publikováno v časopise Fertility and Sterility.

Ovulace zralého a životaschopného oocytu a vytvoření funkčního žlutého tělíska jsou zásadní pochody pro úspěšný vznik těhotenství. Tyto děje jsou předcházeny vysoce organizovanou sérií růstových a vývojových procesů v preovulačním folikulu, které vedou k počátku ovulace a formaci žlutého tělíska. Jde o dynamický a složitě regulovaný proces, který vyžaduje koordinovanou akci několika orgánů (hypotalamus, hypofýza, ovaria a reprodukční orgány). Jedině tak může být vytvořena funkční gameta a prostředí vhodné jak pro oplodnění, tak pro následný růst zárodku.

miRNA – hlavní posttranskripční regulátor

V období vývoje a diferenciace reprodukčních tkání a orgánů hraje posttranskripční genová regulace pomocí miRNA klíčovou roli. Hlavní cíl – stabilita genové exprese – je zajišťován represí nebo degradací transkripce genů. Jedinečné sady miRNA produkované savčími gonádami regulují funkci gonádových somatických buněk a granulózních buněk a steroidní syntézu. Funkční studie zahrnující inhibici miRNA byly spojeny s pozastavením vývoje a samičí neplodností u mnoha živočišných druhů. MiRNA tak mohou hrát důležitou roli v kontrole reprodukčních endokrinních funkcí, zejména pak při procesu zrání vajíčka a folikulogeneze.

Role diceru v oocytu

Dicer je endoribonukleáza patřící do rodiny RNáz III. Jedná se o cytoplazmatický enzym nutný pro zpracování malých regulačních RNA (miRNA, siRNA). V oocytu a oplodněném vajíčku je jeho hladina 10–15krát vyšší než v jakékoliv jiné buňce. Jde o jedny z mála buněk, kde je také známo, jak je dicer regulován. U sledovaných myší zůstala produkce diceru stabilní v období růstu oocytu a folikulogeneze a ve stadiích germinálních vezikulů a metafáze II. Po oplodnění se množství dicer mRNA snížila přibližně na polovinu a tak zůstala po celou dobu blastocysty. Exprese miRNA během stejné doby byla nejvyšší u vyzrálých oocytů a jednobuněčných zygot, dokud se nesnížila o polovinu u dvoubuněčného embrya. Podobně jako u mateřské mRNA i hladina mateřské miRNA se výrazně snižuje mezi jedno- a dvoubuněčným stadiem embryonálního vývoje. V dvoubuněčném embryu začíná syntéza miRNA de novo. Knockout diceru u myší způsobuje postimplantační embryonální letalitu. Další studie potvrdily, že myši s uměle sníženou hladinou diceru byly neplodné kvůli mnoha poruchám ovariálních funkcí včetně abnormálních cyklů, paratubálních cyst a abnormální odpovědi na gonadotropin s problematickou ovulací. Tyto experimenty ukázaly, že dicer ovlivňuje tempo ovulací působením na celkové množství správně vyvinutých periovulárních folikulů a/nebo ovlivněním vlastní schopnosti folikulů ovulace.

Závěr

Identifikace jednotlivých miRNA a siRNA ve všech ženských reprodukčních tkáních pomůže vědcům lépe porozumět mechanismu genové regulace, který umožňuje úspěšné početí. Vzhledem k tomu, že hlavní regulační funkcí miRNA je stabilita genové exprese, může porozumění tomu, jak jsou ovariální folikuly pomocí miRNA regulovány, a identifikace jejich specifických cílových genů vést k vývoji preventivních a terapeutických strategií u reproduktivních poruch. Předpokládá se, že bližší poznání exprese miRNA v průběhu ovulačního procesu poskytne možnost cílené terapie neplodnosti. Navíc porozumění roli postranskripční genové regulace v reprodukčním cyklu usnadní objasnění důvodů, proč těhotenství selhalo, a přinese další možnosti nejen léčby neplodnosti, ale i antikoncepce. V neposlední řadě je tu i možnost využití miRNA jako diagnostických markerů díky jejich stabilitě v séru i folikulární tekutině.

(jez)

Zdroj: Imbar T., Eisenberg I. Regulatory role of microRNAs in ovarian function. Fertil Steril, 2014; 101: 1524–30.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Trijodtyronin reguluje produkci angiogenetického růstového faktoru a sekreci cytokinů izolovanými lidskými deciduálními buňkami v závislosti na specifickém typu buňky a gestačním věku

Autoři britské studie publikované v časopise Human reproduction hledali odpověď na otázku, zda trijodtyronin (T3) ovlivňuje sekreci angiogenetického faktoru a cytokinů u lidských deciduálních buněk izolovaných v časném těhotenství.

Hodnota lidského choriového gonadotropinu v časném stadiu gravidity po IVF – asociace s rozvojem preeklampsie?

Teorie vzniku preeklampsie na podkladě snížené invazivity trofoblastu do spirálních arterií dělohy byla cílem studie norských autorů. Jejich práce potvrdila asociaci nízké hladiny hCG jako produktu trofoblastu se zvýšeným rizikem rozvoje těžké formy preeklampsie u gravidních žen po IVF.

Nevizualizované ztráty těhotenství jsou prognosticky důležité pro vysvětlení opakovaných potratů

Studie dánských lékařů publikovaná v časopise Human Reproduction si klade otázku, zda jsou nevizualizované ztráty těhotenství u žen s nevysvětlitelnými opakujícími se potraty (RM – recurrent miscarriage) negativně spojené s šancí na donošení příštího těhotenství.Všechny novinky