Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inzulinová rezistence a zvýšené riziko potratu po léčbě neplodnosti

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 25.12.2009

Inzulinová rezistence a zvýšené riziko potratu po léčbě neplodnosti

Spontánní potraty představují velké riziko pro graviditu po spontánní koncepci i po metodách umělého oplodnění. V posledních letech některé studie referovaly o vysokých počtech spontánních potratů u obézních infertilních žen léčených metodami IVF či u žen, které měly diagnózu syndromu polycystických ovarií (PCOS). Existuje předpoklad, že spojovacím článkem mezi obezitou, PCOS a spontánními potraty může být inzulinová rezistence. Ženy s PCOS často trpí obezitou, která bývá spojována se sníženou hepatální a periferní inzulinovou senzitivitou. Literární údaje potvrzují, že léčba metforminem u PCOS redukuje riziko ztráty plodu, hlavním ukazatelem účinnosti terapie metforminem je redukce inzulinové rezistence, což nepřímo ukazuje na vztah inzulinové rezistence a potratů.

Autoři studie zařadili do sledování 107 žen, které poprvé otěhotněly po léčbě neplodnosti v centru reprodukční medicíny v Pekingu. Pacientky byly léčeny podle standardního dlouhého protokolu s GnRH agonisty, kombinovaného s podáním rekombinantního FSH a hCG. Podle BMI byly rozděleny do 3 skupin (snížené BMI, normální BMI, zvýšené BMI – obezita). Bylo provedeno vyšetření inzulinové rezistence podle modelu homeostázy (HOMA-IR), výsledek byl získán vynásobením hodnoty glykemie nalačno hodnotou hladiny inzulinu nalačno a vydělením číslem 22,5. Hodnoty HOMA IR vyšší než 4,5 byly považovány za inzulinovou rezistenci. Jako metoda zpracování byla použita logistická regresní analýza, vyhodnocující účinek inzulinové rezistence a různých jiných rizikových faktorů (věk, počet transferovaných embryí, BMI, přítomnost PCOS, sekundární fertilita).

Výskyt spontánních potratů byl 17,8 %. Po úpravě ostatních rizikových faktorů byla zjištěna statisticky významná koincidence inzulinové rezistence a spontánních abortů, avšak efekt nadváhy/obezity a syndromu polycystických ovarií se neukázal jako statisticky signifikantní. Je přesto možné očekávat, že výskyt spontánních abortů u žen obézních a s diagnózou PCOS bude zvýšen. Proto by se všechny tyto pacientky měly pokusit o zlepšení inzulinové senzitivity a dosáhnout změnou životního stylu s případnou medikamentózní terapií redukce hmotnosti ještě před zahájením léčby neplodnosti.

(moa)

Zdroj: Insulin Resistance Increases the Risk of Spontaneous Abortion after Assisted Reproduction Technology Treatment. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 92(4):1430–1433.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pracovní stres mužů a prodloužená doba početí

V posledních 50 letech dochází celosvětově ke snižování celkové míry fertility, definované jako průměrný počet porodů na 1 ženu během reprodukčního období. Tento trend postihuje i rozvojové země, zejména jsou však zasaženy vyspělé státy, kde je udáván průměrný počet 1,6 dítěte na 1 ženu.

Vliv radiace mobilních telefonů na poškození DNA lidských spermií

V poslední době se stále objevují nejednotné názory na vliv elektromagnetického záření na lidské zdraví. Na základě několika vědeckých studí, které předpokládají vztah mezi užíváním mobilních telefonů a kvalitou spermatu, se dostává do popředí otázka souvislosti radiace mobilních telefonů a mužské plodnosti.

Životní jubilea podněcují pacienty ke screeningu nádorů

Screeningová vyšetření zaměřená na detekci nádorů jsou důležitým a poměrně snadno dostupným nástrojem k diagnostice raných fází onemocnění. Platí to zejména pro kolorektální karcinom. Ačkoli screeningová osvěta tohoto onemocnění probíhá dlouhodobě a v první linii, vyšetření dosud nepodstupuje tolik pacientů, jak by bylo žádoucí.Všechny novinky