Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hypogonadotropní hypogonadismus u žen a vliv na výsledky reprodukce po IVF

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 27.8.2015

Hypogonadotropní hypogonadismus u žen a vliv na výsledky reprodukce po IVF

Vzácné onemocnění hypogonadotropní hypogonadismus je u žen příčinou neplodnosti kvůli nedostatečným hladinám FSH a LH. Recentně publikovaná turecká studie porovnává výsledky reprodukce a metod asistované reprodukce u těchto žen oproti ženám, kde je příčinou infertility páru muž.

Autoři retrospektivně hodnotili reprodukční výsledky 33 žen s hypogonadotropním hypogonadismem (HH) a porovnali je s výstupem 47 pacientek z párů s mužským faktorem (MF) infertility. Pacientky s HH dostávaly pro indukci ovulace lidský menopauzální gonadotropin (hMG) a druhé skupině žen s MF neplodností byl podáván rekombinantní FSH (r-FSH). Pacientky s HH byly rozděleny do podskupin podle získaného množství oocytů (< 5, 5–15, > 15). Další parametry studie zahrnovaly celkovou dávku gonadotropinu, dobu stimulace, HCG stimulované denní hladiny estradiolu, tloušťku endometria a četnost těhotenství.

Mezi porovnávanými skupinami nebyl rozdíl, co se týká věku a BMI, avšak HH skupina měla výrazně nižší hladiny FSH a LH (p < 0,001). Průměrná doba stimulace byla u HH skupiny delší (12,5 ± 2,06) v porovnání s MF skupinou (10,08 ± 1,62). U HH byla celková dávka použitého gonadotropinu vyšší než u MF žen (p < 0,001). Naproti tomu se u obou skupin nelišily hladiny estradiolu, tloušťka endometria, počty získaných oocytů a četnosti otěhotnění. V podskupině pacientek s HH s více než 15 získanými oocyty se ukázalo, že se jedná o statisticky významně mladší ženy.  

Ačkoliv trpí ženy s HH dlouhodobým nedostatkem estrogenu, je odpověď na kontrolovanou ovariální hyperstimulaci porovnatelná se zdravými ženami. Z této studie také vyplývá, že u žen postižených vzácnou endokrinní poruchou HH neexistuje, kromě věku, prozatím žádný indikátor predikce ovariální odpovědi.

(thom)

Zdroj: Yilmaz S. et al.  The reproductive outcome of women with hypogonadotropic hypogonadism undergoing in vitro fertilization. Syst Biol Reprod Med. 2015 Aug; 61 (4): 228–32; doi: 10.3109/19396368.2015.1037936.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 23x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vysoce purifikovaný hMG versus rekombinantní FSH plus rekombinantní LH při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let; randomizovaná kontrolovaná studie

Byly popsány různé protokoly řízené ovariální stimulace, ale dosud není známo, který je nejvýhodněší. Cílem této studie bylo zjistit, který ze dvou protokolů je účinnější (ve smyslu úspěšnosti otěhotnění – pregnancy rate) při intrauterinní inseminaci u žen nad 35 let.

Metody zachování plodnosti u žen s endometriózou – vhodné pro všechny, pro některé, pro žádné?

Endometrióza je chorobou mladého věku, kdy ženy často ještě nenaplnily své reprodukční plány. Proto je velmi aktuální otázka ochrany jejich reprodukčních schopností. Kryokonzervace oocytů a ovariální tkáně byla původně vyvinuta pro ženy, kterým hrozí časná menopauza kvůli onkologické léčbě.

Vliv estrogenů na funkci uterinních NK buněk a na CCL2 mediovanou cévní remodelaci endometria

Studie popisuje vliv estrogenů na funkční vlastnosti uterinních NK (uNK) buněk s důrazem na úlohu této buněčné linie při vaskulární remodelaci endometria. Současně je popsán mechanismus estrogendependentní sekrece chemokinu CCL2 v uNK, který je esenciální pro uNK mediovanou angiogenezi v endometriu.Všechny novinky