Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Frekvence dávkování mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 11.7.2010

Frekvence dávkování mesalazinu u pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu

Perorální podávání mesalazinu v případě ulcerózní kolitidy s mírnou až středně těžkou aktivitou nemoci je v současnosti považováno za standardní terapeutický postup. Na účinnost a bezpečnost podávání perorálního mesalazinu (Pentasa) v jedné denní dávce ve srovnání s dobře zavedeným podáváním ve dvou denních dávkách se zaměřili autoři studie PODIUM.

Metodika studie

Jednalo se o multicentrickou, randomizovanou, zaslepenou studii, do které bylo zařazeno 362 pacientů s ulcerózní kolitidou v klidovém stadiu. Tito pacienti byli pak náhodně rozděleni do dvou skupin v poměru 1:1. První skupina užívala 2 g perorálního mesalazinu v jedné denní dávce, zatímco druhá skupina užívala dvakrát denně 1 g. Obě skupiny užívaly léčbu po dobu 12 měsíců. Primárním cílem studie bylo porovnat udržení remise v průběhu 1 roku, a to na základě zhodnocení indexu aktivity onemocnění (UCDAI) pomocí metody dle Kaplana-Meiera.

Výsledky studie

Po ročním sledování zůstalo v remisi 70,9 % pacientů ze skupiny léčené jednou denní dávkou mesalazinu oproti 58,9 % pacientů ze skupiny léčené dvěma denními dávkami. Tento rozdíl byl statisticky významný (P 0,024), což svědčí pro vyšší účinnost podávání v jedné denní dávce. Pacienty prezentovaná adherence k léčbě, měřená pomocí vizuální analogové škály po 4, 8 a 12 měsících, byla významně vyšší ve skupině užívající mesalazin v jedné denní dávce. Co se týče compliance pacientů, nebyl mezi skupinami pozorován signifikantní rozdíl. Stejně tak v celkové incidenci nežádoucích účinků nebyl mezi skupinami zaznamenán statisticky významný rozdíl (P 0,23).

Závěry studie

Autorům se jasně podařilo prokázat, že pacienti s ulcerózní kolitidou užívající perorální mesalazin ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním v jedné denní dávce dosahují remise častěji a vykazují také lepší adherenci k léčbě než pacienti, kteří jej užívají ve dvou denních dávkách.

(mik)

Zdroj: Clin Gastroenterol Hepatol. 2009 Jul; 7 (7): 762–769.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah užívání alkoholu a mužské fertility

Nadměrné užívání alkoholu je vážným medicínským problémem, dle WHO má za následek úmrtí 1,8 milionu lidí na celém světě ročně.

Mladí lidé se zánětlivým onemocněním střeva mají vyšší riziko fraktury

Tým vědců z univerzitních nemocnic v Ženevě a Lausanne prokázal, že mladí lidé, kteří trpí idiopatickými střevními záněty (IBD – inflammatory bowel disease) mají nižší kostní denzitu a chabou kostní architekturu ve srovnání se zdravými jedinci stejného věku. Z hlediska rizika fraktury je vhodné tyto nemocné řadit do ohrožené skupiny.

Porodnické a neonatální výsledky po 25 letech IVF ve Švédsku

Fertilizace in vitro (IVF) se stala v roce 1978 součástí léčby neplodnosti a od té doby byly pomocí této metody porozeny 4 milióny dětí na celém světě. Během 25 let existence IVF došlo k řadě metodických změn a změnila se i charakteristika léčených neplodných párů.Všechny novinky