Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Existuje vztah mezi krevní skupinou a ovariální rezervou?

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 12.1.2015

Existuje vztah mezi krevní skupinou a ovariální rezervou?

V posledním desetiletí lze nalézt hned několik studií zabývajících se vztahem krevní skupiny a ženské neplodnosti včetně snížené ovariální rezervy. Jaké jsou výsledky a mají tyto práce skutečně racionální podklad?

Od roku 2011 byly v odborné literatuře publikovány výsledky čtyř velkých nezávislých prací zkoumajících vztah krevních skupin AB0 a ženské neplodnosti, zejména snížené ovariální rezervy, nedostatečné odpovědi na terapeuticky vyvolanou ovariální hyperstimulaci, ovariální hyperstimulační syndrom, spontánní potraty a zvýšené riziko trombózy.

Mechanismus vztahu krevních skupin a funkce ovarií

Přesný mechanismus vysvětlující vztah mezi nosičstvím jednotlivých krevních skupin a funkcí vaječníků není dosud objasněn. Nicméně se nabízí hned několik hypotéz. Nejvíce nasnadě je teorie haplotypů. V blízkosti genů kódujících krevní skupiny na chromozomu 9 se skutečně nachází dosud málo prozkoumaná variace genů, která má souvislost se správnou činností ovarií.

Jiným možným vysvětlením může být přítomnost specifické transferázy u krevní skupiny A. Tento enzym interaguje s proteiny luteinizačního hormonu (LH) a receptory folikuly stimulujícího hormonu (FSH). Fyziologická funkce LH i FSH je naprosto zásadní pro maturaci folikulů. Naproti tomu nosiči krevní skupiny 0 tuto transferázu postrádají.

Výsledky studií

Výsledky jedné z největších prací přinesly poznatek, že ženy se skupinu 0 mají vyšší riziko snížené funkce ovarií, měřeno dle hladiny LH a FSH. Naproti tomu krevní skupina A se jevila jako protektivní faktor, u skupiny B nebyl nalezen žádný vztah. Studie byla provedena u celkem 544 žen.

Opačný výsledek naproti tomu přinesla studie s 305 pacientkami podstupujícími IVF, kde vztah mezi krevní skupinou a ovariální rezervou nebyl prokázán, a tudíž krevní skupina není brána jako rizikový faktor pro neúspěšné IVF.

Jiná studie, provedená na čínské populaci, pak přinesla dokonce výsledek zcela kontroverzní. U krevní skupiny B byla prokázána snížená funkce vaječníků, u krevní skupiny A nebyl prokázán žádný vztah a krevní skupina 0 se jevila jako protektivní faktor.

Závěrem

Krevní skupiny mohou a nemusí mít vztah k ženské neplodnosti. Je jisté, že je zapotřebí dalších klinických hodnocení, a to s vypracovanými zařazovacími i vyřazovacími kritérii a přesnou definicí hodnocené populace. 

Zdroj: Bellver J. Is ovarian reserve related to blood type? Fertility and Sterility 2014; 102 (6). 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kvality morfologie spermií na úspěšnost intrauterinní inseminace

Cílem předkládané studie je určení vlivu kvality spermií na pravděpodobnost otěhotnění při použití intrauterinní inseminace (IUI) jako metody léčby neplodnosti.

Vliv preimplantační genetické diagnostiky na stav novorozence

Techniky umělého oplození jsou obecně spojovány s vyšším rizikem pro plod v porovnání se spontánním těhotenstvím. Nicméně otázkou zůstává jasná příčina. Proto si následující studie dala za cíl stanovit, zda a jaké riziko přináší použití preimplantační genetické diagnostiky.

Srovnání výsledků IVF při použití čerstvých či vitrifikovaných oocytů

Kryokonzervace oocytů se provádí pomocí nových vědeckých poznatků, které do praxe zavádějí metodu vitrifikace, což znamená proces rychlého zmražení. Tato metoda je k oocytům šetrnější, a zvyšuje tak kvalitu pro jejich použití v pozdějším cyklu umělého oplodnění. Španělští autoři srovnávali výsledky užití vitrifikovaných oocytů a čerstvých oocytů z pohledu porodnických i perinatálních.Všechny novinky