Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Efekt lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo kombinace HMG s folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) na kvalitu embryí a počet euploidních blastocyst v IVF cyklech

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 12.10.2015

Efekt lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo kombinace HMG s folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) na kvalitu embryí a počet euploidních blastocyst v IVF cyklech

Studie srovnává efekt aplikace samotného lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo v kombinaci s purifikovaným folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) na ovariální stimulaci u žen podstupujících IVF cyklus.

Na základě předchozích publikovaných studií existuje předpoklad, že ovariální stimulace indukovaná pomocí samotného lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo v kombinaci s purifikovaným folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) vede k navýšení počtu zralých oocytů a kvalitativně lepších embryí než při použití stimulačního protokolu pouze s FSH. V současné době však nejsou dostupné práce, které by přímo srovnávaly efekt samotného HMG s protokolem HMG/FSH na kvalitu embryí a počet euploidních blastocyst. Proto byla primárním cílem práce autorů z Houstonu v USA komparace počtů euploidních blastocyst vzniklých po stimulaci pouze HMG s množstvím blastocyst vytvořených při aplikaci protokolu HMG/FSH. Sekundárně autoři porovnávali počty implantovaných blastocyst a pregnancy rate při použití těchto dvou terapeutických modalit.

Do prospektivní randomizované klinické studie, provedené v soukromém IVF centru v Houstonu, bylo zařazeno 26 pacientek, které splňovaly vstupní kritéria. Pacientky byly randomizovány do dvou skupin – první skupina žen dostávala samotný HMG, druhá skupina kombinaci HMG/FSH. Celková úvodní dávka HMG byla v rozmezí 225–300 IU, množství aplikovaného HMG určil ošetřující gynekolog. V kombinovaném protokolu HMG/FSH byla použita minimální dávka HMG 75 IU. Aplikace GnRH antagonisty byla indikována u pacientek s průměrem vedoucího folikulu 14 mm či s hladinou estradiolu větší než 400 pg/ml. V případě nálezu 2 folikulů o průměru větším než 18 mm byla indikována aplikace Ovidrelu v dávce 250 μg. Odběr oocytů byl proveden po 35,5 hodiny, u všech zralých oocytů byla provedena intracytoplazmatická injekce spermií a vzniklá embrya byla kultivována do dne 5–6. Poté byla provedena biopsie trofoektodermu a následně proběhla 24hodinová chromozomální analýza genetického materiálu metodou microarray. Blastocysty byly vitrifikovány a použity k transferu v pozdějším cyklu. 

Při srovnání obou skupin pacientek nebyly zjištěny rozdíly v parametrech věku, maximálních hladin estradiolu a počtu zralých oocytů. Při porovnávání počtu fertilizací, blastulace a tvorby kvalitativně dobrých euploidních embryí mezi randomizovanými skupinami žen nenalezli autoři studie rovněž žádné rozdíly. U skupiny žen léčených kombinací HMG/FSH byl zjištěn vyšší počet klinických gravidit oproti kohortě žen se samotným HMG, rozdíl však nebyl statisticky významný.

Autoři práce závěrem konstatovali, že použití jak samotného HMG, tak v kombinaci HMG/FSH má při IVF ovariální stimulaci za následek tvorbu stejného počtu euploidních blastocyst. Pro zhodnocení vlivu těchto preparátů na výskyt klinických gravidit je nutné provedení dalších studií.

(moa)

Zdroj: Williams D. B., et al. Human Menopausal Gonadotropin vs. Mixed Protocol (HMG/FSH) in IVF/PGS: Effects on Embryo Quality and Euploidy. Fertility Sterility, February 2015, Vol 103, Issue 2, Supplement, Page e33.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neinvazivní vyšetření specifických proteinů v buňkách extravilózního trofoblastu u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami

Článek se zabývá vyšetřením specifických proteinů v buňkách extravilózního trofoblastu v časné graviditě u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami a porovnává hladiny zmíněných proteinů s výsledky u žen s fyziologickými graviditami.

Podávání agonistů gonadotropin uvolňujících hormonů a vznik hyperstimulačního ovariálního syndromu v IVF cyklech

Článek se zabývá použitím GnRH agonistů společně s nízkými dávkami hCG při podpoře maturace oocytů u žen ve standardních i dárcovských IVF cyklech a reaguje na práci Fatemiho publikovanou v roce 2014 v časopise Fertility and Sterility, která popisuje 2 případy žen s ovariálním hyperstimulačním syndromem (OHSS) při terapii samotnými GnRH agonisty.

Diagnostika ovariální rezervy – antimülleriánský hormon, metoda volby

Pro rozhodnutí o vhodné léčbě neplodnosti je třeba zjistit o páru několik informací. Mezi ně patří ovariální rezerva ženy. Novinkou v této diagnostice je antimülleriánský hormon. Které markery jsou v dnešní době nejpřesnější a nejspolehlivější?Všechny novinky