Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Diagnostika ovariální rezervy – antimülleriánský hormon, metoda volby

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 24.9.2015

Diagnostika ovariální rezervy – antimülleriánský hormon, metoda volby

Pro rozhodnutí o vhodné léčbě neplodnosti je třeba zjistit o páru několik informací. Mezi ně patří ovariální rezerva ženy. Novinkou v této diagnostice je antimülleriánský hormon. Které markery jsou v dnešní době nejpřesnější a nejspolehlivější?

Tradičně se k určení ovariální rezervy využívá několik informací: věk, sérové hodnoty folikulostimulačního hormonu a estradiolu, počet antrálních folikulů. Problémem je, že zvýšené hodnoty folikulostimulačního hormonu jsou až ve fázi značného snížení ovariální funkce. Všeobecně se proto považuje určení počtu antrálních ovariálních folikulů za přesnější, nicméně náročnější metodu. Shrneme-li tedy dnešní možnosti stanovení ovariální rezervy, máme k dispozici různé markery: antimülleriánský hormon (AMH), folikulostimulační hormon (FSH) a počet antrálních folikulů (AFC). Podívejme se, který z výše uvedených markerů je nejvhodnějším adeptem na vyšetření ovariální rezervy při léčbě neplodnosti.

Američtí lékaři porovnávali výše uvedené markery ovariální rezervy. Prospektivní studie se zúčastnilo 112 neplodných žen. Dle věku byly rozděleny do tří skupin: skupina I – ženy mladší 35 let (n = 39), skupina II – ženy ve věku 35–40 let (n = 31) a skupina III – ženy mezi 41 a 46 lety (n = 42). Hodnoty AMH, FSH a AFC byly zjišťovány v průběhu 2.–3. dne menstruačního cyklu.

Ve výsledcích byla zjištěna silná negativní korelace mezi věkem a hodnotami AMH a AFC, zatímco v případě FSH se jednalo o jednoznačnou pozitivní korelaci s rostoucím věkem. AMH negativně koreloval s FSH a pozitivně s AFC. Byla pozorována mírná negativní korelace mezi FSH a AFC. Při porovnávání markerů u jednotlivých skupin byla korelace AMH a AFC znatelně pozitivní pro skupinu I, II i III. Statisticky signifikantní korelace mezi FSH a AMH byla detekována pouze u skupiny I a II, zatímco statisticky jasná korelace mezi FSH a AFC byla potvrzena pouze u supiny III, stejně tak jako korelace mezi AFC a věkem pouze u skupiny I.

Z výsledků vyplývá, že AMH byl měl být považován za spolehlivý marker ovariální rezervy v porovnání s FSH. Navíc má některé další výhody. Patří mezi ně například stabilita sérových hodnot, a tedy jejich možné určení v kterékoli fázi menstruačního cyklu. Vzhledem k tomu, že je silná pozitivní korelace mezi sérovými hodnotami AMH a AFC, jejich kombinace může znamenat jasné zlepšení a zpřesnění diagnostiky ovariální rezervy.

(boba)

Zdroj: Barbakadze L., Kristesashvili J., Khonelidze N., Tsagareishvili G.: The correlations of anti-Müllerian hormone, follicle-stimulating hormone and antral follicle count in different age groups of infertile women. Int J Fertil Steril 2015; 8 (4): 393–398.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ovlivní preimplantační genetické vyšetření u párů s poruchou plodnosti spojenou s rodičovskými chromozomálními abnormalitami počet živě narozených dětí?

Studie se zabývá srovnáním počtu živě narozených dětí u párů s poruchou plodnosti na základě rodičovských chromozomálních abnormalit (translokací), u kterých bylo provedeno preimplantační genetické vyšetření, s páry, které počaly spontánně.

Poruchy plodnosti mužů – následek expozice alimentárním pesticidům?

Článek se zabývá mužskou infertilitou ve vztahu k expozici alimentárním pesticidům, prokázaném v práci Chiuové et kol., a hodnotí dopad tohoto objevu na zdraví populace. V roce 2015 prezentoval autorský tým pod vedením dr. Chiuové z Harvard School of Public Health and Massachusetts General Hospital data o vztahu kvality spermatu u mužů a hodnotou pesticidů v konzumovaném ovoci a zelenině.

Hypogonadotropní hypogonadismus u žen a vliv na výsledky reprodukce po IVF

Vzácné onemocnění hypogonadotropní hypogonadismus je u žen příčinou neplodnosti kvůli nedostatečným hladinám FSH a LH. Recentně publikovaná turecká studie porovnává výsledky reprodukce a metod asistované reprodukce u těchto žen oproti ženám, kde je příčinou infertility páru muž.Všechny novinky