Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Autologní kmenové buňky mohou zlehčit průběh Crohnovy nemoci

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 24.7.2008

Autologní kmenové buňky mohou zlehčit průběh Crohnovy nemoci

Transplantace autologních hematopoetických kmenových buněk (HSCT – hematopoietic stem cell transplantation) bez selekce CD34 pozitivních buněk může být účinným terapeutickým přístupem při léčbě pacientů s Crohnovou nemocí rezistentní ke konvenční léčbě. Glykoproteinový antigen CD34 vystavují na svém povrchu hematopoetické kmenové buňky a dále časné progenitorové formy buněk periferní krve.

Podle týmu doktorky Cassinottiové z univerzity v italském Milánu bylo s použitím metody HSCT se selekcí CD34+ buněk dosaženo u pacientů velmi slibných výsledků. Ve snaze snížit toxicitu spojenou s touto metodou však nyní lékaři navrhli využít postupu, při kterém jsou transplantovány neselektované buňky periferní krve (PBSC).

V únorovém vydání měsíčníku Gut autoři referují o svých prvních čtyřech pacientech ve věku od 26 do 45 let. U všech osob byl průběh nemoci středně těžký až těžký. Pacienti také vykazovali nesnášenlivost nebo neadekvátní reakci na řadu přípravků v léčbě Crohnovy nemoci běžně užívaných.

Pacienti byli hospitalizováni v průměru 24,5 dne. V celé skupině byla fáze následující krátce po transplantaci velmi dobře snášena. Tři měsíce po HSCT se všichni pacienti nacházeli v remisi. Během kontroly, která následovala průměrně za 16,5 měsíce, se tři pacienti nacházeli v klinické i endoskopicky potvrzené remisi, aniž užívali jakoukoliv další léčbu.

Podle autorů z této studie vyplývá poznatek, že transplantace, při které není použita selekce CD34+ buněk, může vést k lepší toleranci transplantovaných autologních buněk a ke kratší době potřebné k dosažení přínosu léčby. Kvůli nezanedbatelné toxicitě spojené s transplantací jde ale o metodu vyhrazenou pouze pro úzkou skupinu pacientů refrakterních ke konvenční terapii.

Zdroj:

Unselected Autologous Stem Cells Ease Refractory Crohn's Disease. Gut 2008;57:211–217.

(hak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možná příčina opakovaných spontánních potratů – protilátky proti annexinu V

 Neplodnost postihuje jeden z pěti párů v reprodukčním věku. Přibližně u dvaceti procent  z těchto případů je příčina imunologická.

Infliximab vede ke kompletnímu zhojení sliznice při ulcerózní kolitidě

Infliximab, monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa), je mimo jiné indikován jako léčba druhé volby při ulcerózní kolitidě. Výsledky post-hoc analýz dvou klinických, placebem kontrolovaných studií ukázaly, že jeho podávání vedlo u více než poloviny pacientů ke kompletnímu zhojení mukózy. Informovali o tom vědci z Mayo kliniky na Digestive Disease Week 2008.

Akutní renální selhání při IVF – kazuistika

Třicetiletá žena byla přijata k terapii IVF. Po dvou předchozích neúspěšných cyklech IVF jí byl laparoskopicky odstraněn bilaterální saktosalpinx (přítomnost výpotku ve vejcovodu).Všechny novinky