Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antimikrobiální peptid LL-37 by mohl fungovat jako vaginální antikoncepce

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 12.5.2014

Antimikrobiální peptid LL-37 by mohl fungovat jako vaginální antikoncepce

Antimikrobiální peptid LL-37 prokázal inhibiční účinky na fertilizační schopnost spermií v experimentech in vitro i in vivo. Tento peptid, jehož analog se přirozeně vytváří v pochvě 2–6 hodin po pohlavním styku, nevedl k žádným změnám v pohlavním traktu myších samic ani k narušení jejich další plodnosti. LL-37 je proto slibným kandidátem pro vývoj nové vaginální antikoncepce.

LL-37 s kladným nábojem reaguje se záporně nabitými fosfolipidy na povrchu mikroorganismů a vyvolává poškození jejich cytoplazmatické membrány. Vzhledem k tomu, že spermie mají na svém povrchu kyselý sulfogalaktoglycerolipid (SGG), vznikla hypotéza, že by kontakt s LL-37 mohl vést k narušení jejich membrány a fertilizační schopnosti. Tato hypotéza vychází také z přítomnosti přirozeného analogu tohoto peptidu ALL-38 (což je LL-37 s alaninem na N-terminálním konci) v pochvě v době, kdy již motilní spermie pronikly do děložní dutiny.

V nedávno publikované kanadské studii bylo sperma myších samců a mužských dárců vystaveno působení synteticky připraveného LL-37 ve fyziologické koncentraci 3,6 až 10,8 μmol po dobu 2–30 minut. Byla hodnocena vazba LL-37 na povrch spermie, motilita spermií, narušení akrosomu a membrány spermie a schopnost spermií oplodnit vajíčko in vitro. Každý pokus byl proveden nejméně se 3 vzorky spermatu. Schopnost spermií oplodnit vajíčko byla hodnocena také in vivo u 26 samic s využitím spermatu 26 samců.

Výsledky potvrdily vazbu LL-37 na lidské i myší spermie, která byla částečně závislá na přítomnosti SGG na povrchu spermie. Videomikroskopie ukázala ztrátu motility spermií vystavených působení LL-37 a jeho přítomnost vedla také k předčasné akrosomální reakci. Tyto účinky byly dány narušením povrchové membrány spermií (prokázáno ztrátou osmotické reakce a pomocí elektronové mikroskopie). Expozice myších spermií působení LL-37 byla také spojena s absencí oplodnění vajíčka in vitro definovaného jako přítomnost dvou jader za 6 hodin po inseminaci. Žádná z myších samic po nitroděložní aplikaci spermatu vystaveného LL-37 nezabřezla. Při histologickém vyšetření pohlavního traktu těchto samic nebylo zjištěno zjevné poškození a jejich plodnost po spáření s plodnými samci zůstala zachována.

Tyto výsledky podporují další vývoj vaginálního gelu s LL-37 v podobě studií hodnotících jeho kontracepční účinnost a bezpečnost u většího počtu hlodavců, u primátů při dlouhodobé aplikaci a případně v budoucnu i klinických studií.

(zza)

Zdroj: Srakaew N., Young C. D., Sea-wu A., et al. Antimicrobial host defence peptide, LL-37, as a potential vaginal contraceptive. Human reproduction 2014; 29 (4): 683–696.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při spontánní ovulaci je nitroděložní inseminace nejúspěšnější první den po vzestupu hladiny luteinizačního hormonu

Otěhotnění je při nitroděložní inseminaci (IUI) u žen se spontánní ovulací dosaženo častěji, pokud je IUI provedena první den po zvýšení sérové koncentrace luteinizačního hormonu (LH) v porovnání s IUI provedenou druhý den po zvýšení LH.

První živě narozené dítě po použití kryoprezervovaného embrya získaného pomocí in vitro maturace oocytů po ooforektomii při karcinomu vaječníku – kazuistika

In vitro maturace nezralých oocytů získaných z resekovaných ovarií byla navržena jako jedna z možností uchování fertility u žen s ovariálním karcinomem, které podstupují chirurgickou léčbu. Avšak zatím nebyla popsána žádná těhotenství či živě narozené děti při použití této metody. V předkládané kazuistice jde tedy o první popsaný případ.

Produkty pokročilé glykace v otázce ženské neplodnosti

Produkty pokročilé glykace jsou dávány do souvislosti s patogenezí celé řady současných civilizačních onemocnění. Na místě je tedy otázka, zda mohou být zodpovědné i za některé typy ženské neplodnosti.Všechny novinky