Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Troxuretin prokázal příznivý efekt na diabetem indukované vaskulární poškození

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 13.5.2016

Troxuretin prokázal příznivý efekt na diabetem indukované vaskulární poškození

Diabetes mellitus je onemocnění, pro které jsou typické mikro- i makrovaskulární komplikace, jež nepříznivě ovlivňují funkci řady orgánů. V etiologii vaskulárního poškození hraje u diabetu významnou roli oxidační stres. Cílem studie publikované v International Journal of Endocrinology and Metabolism bylo prověřit antioxidační efekt troxerutinu na histopatologické změny aorty u samců potkanů kmene Wistar.

Samci potkanů kmene Wistar byli náhodně rozděleni do čtyř skupin, které čítaly po 8 jedincích. První byla kontrolní skupina zdravých zvířat. Do druhé skupiny byli rovněž zařazeni zdraví jedinci, kterým byl ovšem podáván troxerutin. Třetí skupinu tvořili potkani s diabetem mellitem (indukovaným intraperitoneální injekcí streptozocinu v dávce 50 mg/kg). Potkanům ve čtvrté skupině byl rovněž indukován diabetes, zároveň jim byl podáván troxerutin. Lék byl druhé a čtvrté skupině podáván perorálně v dávce 150 mg/kg/den po dobu jednoho měsíce.

Po měsíci byli všichni potkani usmrceni a byla jim odebrána hrudní aorta. Část aorty byla fixována v 10% formalinu a podrobena histologickému vyšetření. Druhá část byla zmražena v tekutém dusíku a následně v ní byla stanovena hladina malondialdehydu (MDA), který je hlavním produktem peroxidace lipidů. Byla stanovena i aktivita antioxidačních enzymů superoxiddismutázy (SOD) a glutathionperoxidázy (GPX).

Diabetičtí potkani měli v tunica intima a media aorty signifikantně více lipidových depozit než zdravé kontroly. Rovněž míra lipidové peroxidace byla v aortální tkáni diabetických potkanů signifikantně zvýšená v porovnání se zdravými zvířaty (p < 0,05). Troxerutin u diabetických potkanů statisticky významně redukoval míru a závažnost všech cévních poškození. Podání troxerutinu u diabetické skupiny také vedlo k významnému poklesu hladiny MDA (5,1 ± 0,3 vs. 9,3 ± 1,2 nmol/ml; p < 0,01) a zvýšení aktivity GPX v porovnání s neléčenou diabetickou skupinou.

Studie ukázala, že podání troxerutinu může významně zmírnit vaskulární komplikace vyvolané diabetem mellitem. Tento efekt je zprostředkován příznivým působením troxerutinu jednak na aktivitu antioxidačních systémů, ale také na snížení míry peroxidace lipidů.

(zzka)

Zdroj: Badalzadeh R. Beneficial effect of troxerutin on diabetes-induced vascular damages in rat aorta: histopathological alterations and antioxidation mechanism. Int J Endocrinol Metab 2015 Apr 30; 13 (2): e25969; doi: 10.5812/ijem.25969.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podávání venofarmak těhotným ženám zřejmě nepředstavuje riziko

Nedávno zveřejněná francouzská studie přinesla cenná epidemiologická data týkající se bezpečnosti užívání venofarmak v těhotenství.

Kyselina acetylsalicylová v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Kyselina acetylsalicylová (ASA) má účinky antiagregační, antipyretické, analgetické a antiflogistické. Jejího antiagregačního efektu se dá využít v rámci primární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Následující článek shrnuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zjistit efektivitu podání ASA v primární prevenci u pacientů s diabetem mellitem (DM) 2. typu.

Troxerutin v léčbě neuropatické bolesti

Chronická žilní onemocnění (CHŽO) vykazují v české populaci velmi významnou morbiditu a mortalitu. Vedle snižování kvality života postižených také zvyšují riziko někdy až fatálními komplikacemi, jako jsou hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie. Jednou z terapeutických možností, jež se v léčbě CHŽO uplatňují, je podávání flavonoidu troxerutinu. Látka upravuje žilní tonus a vykazuje protizánětlivé působení. Recentní data ovšem popisují rovněž jeho příznivý vliv na omezení neuropatické bolesti, která může být s CHŽO spojená.Všechny novinky