Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nový pohled na mechanismus účinku kyseliny acetylsalicylové a její roli v prevenci a léčbě žilní trombózy

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 10.8.2016

Nový pohled na mechanismus účinku kyseliny acetylsalicylové a její roli v prevenci a léčbě žilní trombózy

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je známa a používána od konce 19. století. V klinické praxi je mimo jiné využívána pro své antitrombotické účinky − především v prevenci a léčbě arteriální trombózy. Cílem nedávno publikované přehledové práce bylo přiblížit mechanismy nově objeveného účinku ASA v prevenci a léčbě žilní trombózy.

Kromě léčby horečky, migrén a jiných bolestivých a zánětlivých stavů včetně revmatoidní artritidy se ASA používá v primární prevenci kardiovaskulárních příhod, v léčbě a prevenci tranzitorní ischemické ataky a mozkového infarktu. Dalšími indikacemi jsou doplněk léčby nestabilní anginy pectoris, akutního infarktu myokardu a prevence reinfarktu. Čím dál více se však používá pro prevenci žilního tromboembolismu − primární a sekundární žilní trombózy, zejména po velkých ortopedických, ale i jiných operacích.

Hluboká žilní trombóza je třetím nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním a postihuje přibližně jednu osobu z 1000 v obecné populaci. Často se jedná o příhodu smrtící. V léčbě a prevenci tromboembolické nemoci se používají především antikoagulancia podávaná perorálně, jako jsou antagonisté vitaminu K a nová perorální antikoagulancia (NOAC), nebo parenterálně (heparin, nízkomolekulární hepariny).

Autoři článku se pokusili o shrnutí mechanismů účinku ASA v prevenci a léčbě žilní trombózy. Do analýzy zařadili recentní přehledové články, originální výzkumné práce, výsledky dvojitě zaslepených klinických studií, metaanalýzy randomizovaných studií i klinická doporučení založená na důkazech.

Účinky ASA ve vztahu k žilní trombóze

Hlavním mechanismem antiagregačního účinku ASA je acetylace. ASA ireverzibilně acetyluje a tím inaktivuje cyklooxygenázu 1 (COX-1) a inhibuje tak produkci prekurzoru tromboxanu A2 v trombocytech. Důsledkem zablokování produkce tromboxanu A2 je inhibice aktivace, degranulace a vlastní agregace trombocytů. Inaktivace trombocytů má za následek také inhibici uvolnění řady dalších substancí, které podporují vývoj žilní trombózy.

Na antitrombotickém účinku ASA se však podílí rovněž acetylace řady dalších proteinů účastnících se koagulace krve. Dochází k útlumu tvorby trombinu, což vede ke snížení aktivace faktoru XIII. Acetylace fibrinogenu vede k větší poréznosti fibrinové sítě a urychluje tak fibrinolýzu. Aspirin má schopnost inaktivovat i cyklooxygenázu 2, reakce je však asi 100× pomalejší než reakce s COX-1. Na antitrombotickém účinku vysokých dávek aspirinu se může podílet i útlum syntézy koagulačních faktorů v játrech, tedy mechanismus podobný účinku antagonistů vitaminu K.

ASA se používá v prevenci neprovokované žilní trombózy, především rekurentní žilní trombózy, u pacientů primárně léčených antagonisty vitaminu K nebo NOAC. Toto použití je založeno na výsledcích řady studií, které prokázaly, že podávání ASA po ukončení léčby antagonisty vitaminu K či NOAC vede k redukci počtu rekurentních žilních trombóz.

Nízké dávky ASA jsou vhodné také pro dlouhodobou prevenci žilní trombózy u pacientů v rekonvalescenci po ortopedických operacích nebo pro prevenci a léčbu žilní trombózy v důsledku jiných chirurgických zákroků či maligních onemocnění.

Mezi nežádoucí účinky ASA patří především zvýšená krvácivost. Gastrointestinální krvácení postihuje asi 3 % starších pacientů. Výrazně nižší je výskyt hemoragických mozkových příhod a ostatních nežádoucích účinků, jakými jsou trombocytopenie či pancytopenie.

Závěr

Na antitrombotickém účinku ASA se podílí více mechanismů, než se doposud předpokládalo. ASA je slibným lékem v prevenci rekurentní neprovokované žilní trombózy, zvláště pro výrazně nižší riziko krvácivých příhod ve srovnání s perorálními antikoagulancii. Výhodou ASA je i nízká cena a podávání 1× denně bez nutnosti monitorování účinku.

(kry)

Zdroj: Mekaj Y. H., Daci F. T., Mekaj A. Y. New insights into the mechanisms of action of aspirin and its use in the prevention and treatment of arterial and venous thromboembolism. Ther Clin Risk Manag 2015 Sep 24; 11: 1449−1456, doi: 10.2147/TCRM.S92222.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pětileté sledování bezpečnosti léčby rutosidy v indikaci žilní nedostatečnosti

Článek italských autorů shrnuje výsledky 5letého sledování u pacientů s těžkou žilní nedostatečností a mikroangiopatií. Rutosidy potvrdily dlouhodobou účinnost, dobrou snášenlivost a bezpečnost léčby. Přispěly také pravděpodobně ke snížení celkového cholesterolu a zvýšení HDL cholesterolu.

Identifikace vhodných pacientů pro léčbu dvojkombinací klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou

Duální léčba klopidogrelem s kyselinou acetylsalicylovou se zdá být účinná při terapii cévní mozkové příhody. Vždy je ovšem nutné zvážit rizika a vybrat správnou cílovou skupinu pacientů, jak shrnuje přehledová práce publikovaná v časopisu CNS Neuroscience & Therapeutics.

Benefity dlouhodobé léčby hydroxyethylrutosidy

Účinek flavonoidů, jako je rutosid a jeho deriváty, byl již v terapii chronické žilní nedostatečnosti potvrzen. Chybí však údaje o dlouhodobém podávání a účinku těchto léčiv. První takto koncipovanou studii publikovali italští autoři v časopise Angiology v roce 2008. Studie hodnotila přínos 5letého užívání hydroxyethylrutosidů.Všechny novinky