Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 16.11.2016

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Aktivace trombocytů se jeví jako jeden z faktorů patogeneze roztroušené sklerózy (RS) zejména vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s RS. V procesu aktivace trombocytů hraje klíčovou roli kaskáda kyseliny arachidonové (ARA) a enzym cyklooxygenáza (COX). Ve studii publikované v září 2016 v časopisu Molecular and Cellular Biochemistry autoři popsali zvýšenou metabolickou aktivitu v rámci této kaskády u pacientů s RS.

Úvod

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je dlouho používaným a oblíbeným léčivem. Inhibuje enzym COX, čímž blokuje cestu přeměny ARA. Jejím podáváním se u pacientů s KVO jednoznačně snižuje riziko nepříznivé kardiovaskulární příhody. ASA má kromě toho potenciál omezit některé komponenty zánětu, jako je mikrogliální produkce prozánětlivých cytokinů a reaktivních forem kyslíku. Předpokládá se i její pozitivní vliv na remyelinizaci mozkové tkáně podporou proliferace a diferenciace prekurzorů oligodendrocytů.

Závěry některých klinických studií naznačují, že pacienti v progresivní fázi RS mají zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod (například ischemické cévní mozkové příhody či infarktu myokardu). Tyto nemoci jsou přímo spjaty s abnormální funkcí krevních destiček. Nadměrná aktivita destiček hraje pravděpodobně klíčovou roli i v procesu neurodegenerace u RS. Působky uvolňované z trombocytů totiž mohou zvyšovat propustnost hematoencefalické membrány a podnítit tak infiltraci mozkové tkáně T lymfocyty, což vede ke vzniku nových zánětlivých lézí. Polští autoři se proto ve své práci zaměřili na cyklizační proměnu ARA v destičkách nemocných se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy (SPRS).

Metodika studie

50 pacientům (22 mužů, 28 žen) se SPRS a 50 zdravým účastníkům studie byla odebrána krev. Z odebraného vzorku byla centrifugací získána plazma bohatá na trombocyty, ve které byla po přidání ARA turbidimetricky měřena agregace trombocytů. Koncentrace tromboxanu B2 a aktivita COX byla stanovena metodou ELISA. K posouzení intenzity peroxidace lipidů byla měřena koncentrace malondialdehydu.

Výsledky

Trombocyty nemocných se SPRS byly citlivější k působení ARA a jejich schopnost agregace byla o 14 % vyšší než u zdravých kontrol (p < 0,0001). U nemocných byla signifikantně zvýšená aktivita COX (asi o 40 %) a syntéza tromboxanu B2 (asi o 113 %). Rovněž tvorba malondialdehydu byla asi o 10 % vyšší u pacientů se SPRS než u kontrol.

Závěr

Z provedené studie lze vyvodit závěr, že enzymatická přeměna ARA v destičkách pacientů se SPRS je signifikantně zvýšená, a u pacientů je tedy přítomné vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních komplikací. Je třeba provést další klinické studie, aby bylo následně možno doporučovat nízké dávky kyseliny acetylsalicylové případně jiných inhibitorů COX v prevenci KVO u nemocných s RS.

(raj)

Zdroj: Morel A., Miller E., Bijak M., Saluk J. The increased level of COX-dependent arachidonic acid metabolism in blood platelets from secondary progressive multiple sclerosis patients. Mol Cell Biochem 2016 Sep; 420 (1−2): 85−94, doi: 10.1007/s11010-016-2770-6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Japonští autoři se ve své práci zveřejněné v Circulation Journal zaměřili na vliv kouření na mortalitu při hospitalizaci, výskyt časných komplikací a účinnost klopidogrelu u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS).

Kyselina acetylsalicylová v profylaxi žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících totální kloubní plastiku

Cílem studie amerických autorů publikované v The Journal of Arthroplasty bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti kyseliny acetylsalicylové (ASA) a warfarinu u pacientů ve vysokém riziku žilního tromboembolismu (VTE) podstupujících totální kloubní plastiku (TKP).

Výrazné zlepšení antitrombotické odpovědi na klopidogrel s použitím nového konjugátu

Klopidogrel je široce používán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v duální antiagregační léčbě u pacientů s akutním koronárním syndromem. Navzdory svému uplatnění v kardiologii má jeho použití některé nevýhody, jako jsou velká interindividuální variabilita a opožděný nástup účinku a nežádoucí interakce s jinými léky. Tyto nevýhody by měl překonat nový konjugát.Všechny novinky