Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antitrombotika

Efekt klopidogrelu na zlepšení funkce endotelu u osob se zvýšenou agregabilitou trombocytů

Efekt klopidogrelu na zlepšení funkce endotelu u osob se zvýšenou agregabilitou trombocytů

Aktivace destiček může přispívat ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění tvorbou trombu a také prostřednictvím navození endotelové dysfunkce a snížením dostupnosti oxidu dusnatého. Klopidogrel brání aktivaci trombocytů, a autoři následující práce se tak pokusili ověřit, zda má účinek i na endotelovou funkci v oblasti mikrocirkulace.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Fixní kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové u pacientů s ICHS

Fixní kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové u pacientů s ICHS

Níže prezentovaná studie sleduje ovlivnění destičkových funkcí u pacientů po perkutánní koronární intervenci s užitím lékem potahovaného stentu (DES) při léčbě fixní kombinací kyseliny acetylsalicylové (ASA) a klopidogrelu ve srovnání se separátním podáváním jednotlivých účinných látek.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Porovnání farmakokinetiky klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové ve fixní kombinaci a v samostatných lékových formách

Porovnání farmakokinetiky klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové ve fixní kombinaci a v samostatných lékových formách

Podávání klopidogrelu spolu s kyselinou acetylsalicylovou je doporučeno k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem. Cílem nedávno zveřejněné studie bylo porovnat farmakokinetiku těchto látek podaných jednotlivě ve dvou samostatných lékových formách a ve fixní kombinaci.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

Každý rok na celém světě podstupují milióny pacientů s onemocněním koronárních cév perkutánní koronární intervenci. V současné době je duální protidestičková léčba, skládající se z nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) a inhibitoru receptoru P2Y12, považována za standard při prevenci trombotických komplikací u pacientů se stabilním onemocněním koronárních cév po zavedení stentu nebo po akutním koronárním syndromu.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Aktivace trombocytů se jeví jako jeden z faktorů patogeneze roztroušené sklerózy (RS) zejména vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s RS. V procesu aktivace trombocytů hraje klíčovou roli kaskáda kyseliny arachidonové (ARA) a enzym cyklooxygenáza (COX). Ve studii publikované v září 2016 v časopisu Molecular and Cellular Biochemistry autoři popsali zvýšenou metabolickou aktivitu v rámci této kaskády u pacientů s RS.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Japonští autoři se ve své práci zveřejněné v Circulation Journal zaměřili na vliv kouření na mortalitu při hospitalizaci, výskyt časných komplikací a účinnost klopidogrelu u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS).   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé