Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antitrombotika

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Aktivace trombocytů se jeví jako jeden z faktorů patogeneze roztroušené sklerózy (RS) zejména vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s RS. V procesu aktivace trombocytů hraje klíčovou roli kaskáda kyseliny arachidonové (ARA) a enzym cyklooxygenáza (COX). Ve studii publikované v září 2016 v časopisu Molecular and Cellular Biochemistry autoři popsali zvýšenou metabolickou aktivitu v rámci této kaskády u pacientů s RS.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Japonští autoři se ve své práci zveřejněné v Circulation Journal zaměřili na vliv kouření na mortalitu při hospitalizaci, výskyt časných komplikací a účinnost klopidogrelu u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS).   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Kyselina acetylsalicylová v profylaxi žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících totální kloubní plastiku

Kyselina acetylsalicylová v profylaxi žilního tromboembolismu u pacientů podstupujících totální kloubní plastiku

Cílem studie amerických autorů publikované v The Journal of Arthroplasty bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti kyseliny acetylsalicylové (ASA) a warfarinu u pacientů ve vysokém riziku žilního tromboembolismu (VTE) podstupujících totální kloubní plastiku (TKP).   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Výrazné zlepšení antitrombotické odpovědi na klopidogrel s použitím nového konjugátu

Výrazné zlepšení antitrombotické odpovědi na klopidogrel s použitím nového konjugátu

Klopidogrel je široce používán v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v duální antiagregační léčbě u pacientů s akutním koronárním syndromem. Navzdory svému uplatnění v kardiologii má jeho použití některé nevýhody, jako jsou velká interindividuální variabilita a opožděný nástup účinku a nežádoucí interakce s jinými léky. Tyto nevýhody by měl překonat nový konjugát.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Ovlivňuje obezita udržovací léčbu klopidogrelem?

Ovlivňuje obezita udržovací léčbu klopidogrelem?

Obezita je příčinou řady patologických procesů, které mají za následek vznik různých orgánových poruch, typicky kardiovaskulárních onemocnění. Je tedy velmi důležitou otázkou, jak obézní osoby reagují na farmaka užívaná v jejich léčbě.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Metaanalýza studií hodnotících podávání ASA v rámci profylaxe trombózy po náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Metaanalýza studií hodnotících podávání ASA v rámci profylaxe trombózy po náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu

Následující přehledový článek hodnotí podávání kyseliny acetylsalicylové (ASA) v prevenci tromboembolismu pomocí metaanalýzy klinických studií vybraných z elektronických databází.   celý článek
Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé