Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antipyretika a analgetika: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Antipyretika a analgetika

Paracetamol a jeho doporučené dávkování, riziko předávkování i poddávkování

Paracetamol a jeho doporučené dávkování, riziko předávkování i poddávkování

Paracetamol se řadí mezi po celém světě nejužívanější analgetika a antipyretika. Důvodem této obliby je především jeho vysoká účinnost a snášenlivost, možnost využití u velmi malých dětí, těhotných a kojících žen i geriatrických pacientů. Vzhledem k tomu, že jde o lék, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, se objevují případy předávkování s následným těžkým jaterním poškozením, ale také poddávkování s nedostatečným terapeutickým efektem.   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Porovnání účinnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii horečky u dětí

Porovnání účinnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii horečky u dětí

Paracetamol a ibuprofen v několika lékových formách se využívají k terapii horečky u dětí různých věkových kategorií. Podle některých výzkumů vykazuje ibuprofen vyšší účinnost než paracetamol. Randomizovaná dvojitě zaslepená studie francouzských a britských lékařů však potvrdila, že oba léky vykazují ekvivalentní terapeutický účinek i bezpečnostní profil.   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Metabolismus paracetamolu u mladých žen

Metabolismus paracetamolu u mladých žen

Farmakokinetická fenotypizační studie se zaměřila na metabolismus paracetamolu u mladých žen s cílem ověřit intra- a interindividuální variabilitu v závislosti na hladinách pohlavních hormonů v různých specifických obdobích života ženy.   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Febrilní stavy u dětí: možnosti terapie

Febrilní stavy u dětí: možnosti terapie

Febrilní stavy u dětí jsou mnohem častější než u dospělých. Příčinou bývají především infekční choroby a kontakt s pyrogeny různé etiologie. Kromě kauzální terapie se uplatňuje i symptomatická léčba v podobě fyzikálních metod a farmakoterapie pomocí přípravků na bázi paracetamolu a ibuprofenu.   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Poslední doporučení pro správné podávání paracetamolu v pediatrii

Poslední doporučení pro správné podávání paracetamolu v pediatrii

Přehledový článek shrnuje aktuální poznatky o správném podávání perorálního paracetamolu při léčbě horečky a bolesti u pediatrických pacientů. Shrnuty jsou základní farmakokinetické i farmakodynamické údaje, jejich klinické implikace a nová zjištění z klinických studií. Diskutována je především optimální dávka, která má zajistit dostatečný terapeutický efekt léčiva při zachování minimálních nežádoucích účinků.   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Porovnání účinnosti a bezpečnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii bolesti a horečky u dětí

Porovnání účinnosti a bezpečnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii bolesti a horečky u dětí

Metaanalýza australských vědců se zaměřila na porovnání bezpečnosti a účinnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii horečky nebo bolesti u dětí. Z výsledků studie vyplývá, že oba léky vykazují v porovnání s jinými antipyretiky a analgetiky ekvivalentní výsledky v terapii bolesti mírné až střední intenzity při stejném bezpečnostním profilu.   celý článek
Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost