Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Terapie dabigatranem při podávání podle evropského SPC – post-hoc analýza studie RE-LY

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 4.9.2017

Terapie dabigatranem při podávání podle evropského SPC – post-hoc analýza studie RE-LY

Studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem. Post-hoc analýza této studie srovnává pouze pacienty, kteří podstupovali terapii dabigatranem podávaným v souladu s evropským SPC. Z výsledků analýzy vyplývá, že dabigatran v dávkách 110 mg i 150 mg je oproti podávání warfarinu pro pacienta velkým přínosem, neboť je v obou dávkách účinnější (snižuje statisticky významně výskyt cévních mozkových příhod a systémových embolií i celkové mortality) a zároveň i bezpečnější (statisticky významně redukuje výskyt závažných krvácení a intrakraniálních krvácení při srovnatelném výskytu závažných krvácení do gastrointestinálního traktu).

Úvod

V prospektivní randomizované studii RE-LY byla hodnocena účinnost a bezpečnost dabigatranu v dávce 110 mg nebo 150 mg podávaného 2× denně oproti terapii warfarinem (terapeutická hladina INR 2–3) v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů s fibrilací síní. Z výsledků této studie vyplynulo, že dabigatran v dávce 150 mg je oproti warfarinu superiorní v prevenci CMP a systémové embolie, a to s podobnou mírou závažného krvácení. Terapie dabigatranem v dávce 110 mg dosáhla noninferiority v porovnání s warfarinem, s o 20 % nižším výskytem závažného krvácení.

Post-hoc analýza se více blíží klinické praxi a srovnává pouze pacienty, kterým byl dabigatran podáván v souladu s evropským SPC. Dle evropského SPC je doporučeno podávat dabigatran v dávce 110 mg 2× denně pacientům ve věku ≥ 80 let, jedincům ve zvýšeném riziku krvácení a nemocným užívajícím verapamil. Ostatní pacienti by měli dostávat preferovanou dávku 150 mg dabigatranu 2× denně.

Metodika analýzy

Studie RE-LY se zúčastnilo celkem 18 113 pacientů. Z post-hoc analýzy byli vyloučeni pacienti, kteří byli vlastně předávkováni, tzn. že dostávali dabigatran v dávce 150 mg, přestože by správně podle současného evropského SPC měli dostávat dávku nižší, tj. 110 mg 2× denně. Zároveň byli vyloučeni i pacienti, kteří byli poddávkováni, protože byli randomizováni k dávce 110 mg, přestože podle SPC měli dostávat dávku vyšší. Pro účely post-hoc analýzy byla tedy použita data 6004 pacientů užívajících dabigatran (1 708 v dávce 110 mg a 4 296 v dávce 150 mg) a 6 022 užívajících warfarin. Riziko krvácení bylo stanoveno pomocí skóre HAS-BLED. V 77,2 % případů rozhodoval o podání dávky dabigatranu věk pacienta.

Mezi primární ukazatele účinnosti terapie patřilo riziko CMP, systémové embolie, úmrtí, vaskulárního úmrtí a akutního infarktu myokardu. Mezi primární ukazatele bezpečnosti patřilo riziko závažného krvácení, intrakraniálního krvácení, život ohrožujícího a gastrointestinálního krvácení.

Výsledná zjištění

Podávání dabigatranu 150 a 110 mg v souladu s evropským SPC bylo oproti terapii warfarinem spojeno se signifikantním poklesem rizika CMP a systémové embolie (HR 0,74; 95% CI 0,60–0,91), hemoragické CMP (HR 0,22; 95% CI 0,11–0,44), úmrtí (HR 0,86; 95% CI 0,75–0,98) a vaskulárního úmrtí (HR 0,80; 95% CI 0,68–0,95).

Podávání dabigatranu v obou dávkách bylo také spojeno s nižším rizikem závažného krvácení (HR 0,85; 95% CI 0,73–0,98), život ohrožujícího krvácení (HR 0,72; 95% CI 0,58–0,91), intrakraniálního krvácení (HR 0,28; 95% CI 0,17–0,45) a „jakéhokoliv“ krvácení (HR 0,86; 95% CI 0,81–0,92). Ve výskytu závažných gastrointestinálních krvácení nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi podáváním dabigatranu a tradiční léčbou.

Závěr

Výsledky post-hoc analýzy prokázaly, že při dodržování SPC jsou obě dávky dabigatranu (150 mg a 110 mg) oproti warfarinu velkým přínosem pro pacienta z hlediska účinnosti i bezpečnosti, neboť jsou významně účinnější (snižují statisticky významně výskyt cévních mozkových příhod a systémových embolií i celkové mortality) a zároveň i bezpečnější (statisticky významně redukují výskyt závažných krvácení a intrakraniálních krvácení při srovnatelném výskytu závažných krvácení do gastrointestinálního traktu).

(holi)

Zdroj: Lip G. Y., Clemens A., Noack H. et al. Patient outcomes using the European label for dabigatran. A post-hoc analysis from the RE-LY database. Thromb Haemost 2014 May 5; 111 (5): 933–942, doi: 10.1160/TH13-09-0734.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Superiorita nepřerušovaného podávání dabigatranu oproti warfarinu při ablační léčbě fibrilace síní

Nová data ze studie RE-CIRCUIT publikovaná velmi recentně v New England Journal of Medicine prokázala lepší bezpečnostní profil dabigatranu etexilátu ve srovnání s warfarinem u nemocných s fibrilací síní, kteří absolvovali katetrizační ablační výkon. Tito pacienti podstoupili výkon bez přerušení podávání dabigatranu; počet závažných krvácení byl významně nižší než u pacientů, kteří měli nasazenu nepřerušovanou léčbu warfarinem.Všechny novinky