Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Antikoagulační léčba

Antitrombotická léčba předcházející akutní ischemické cévní mozkové příhodě a její vliv na následný zdravotní stav u pacientů s fibrilací síní

Antitrombotická léčba předcházející akutní ischemické cévní mozkové příhodě a její vliv na následný zdravotní stav u pacientů s fibrilací síní

Správně vedená antitrombotická léčba funguje u pacientů s fibrilací síní jako prevence cévní mozkové příhody (CMP), bohužel v klinické praxi není předepisována tak často, jak by měla. Práce publikovaná nedávno v prestižním časopisu JAMA se proto zabývala prevalencí ischemické CMP u pacientů s fibrilací síní bez antitrombotické léčby v období před iktem a vlivem antitrombotické terapie na závažnost CMP a výsledky léčby v průběhu hospitalizace.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Dabigatran, apixaban a rivaroxaban v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

Dabigatran, apixaban a rivaroxaban v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

Porovnáním účinku a bezpečnosti jednotlivých orálních antikoagulancií nezávislých na vitaminu K (NOAC) podávaných ve standardních a redukovaných dávkách u pacientů s fibrilací síní se zabývala studie dánských autorů.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu u pacientů vyžadujících urgentní chirurgický či intervenční výkon − série kazuistik

Idarucizumab v reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu u pacientů vyžadujících urgentní chirurgický či intervenční výkon − série kazuistik

Idarucizumab je humanizovaný fragment protilátky, který se váže specificky k molekulám dabigatranu a po podání prakticky okamžitě ruší jeho antikoagulační účinek. Prezentovaná série kazuistik popisuje použití idarucizumabu v reverzi antikoagulačního efektu dabigatranu u 3 pacientů podstupujících urgentní chirurgický výkon a u 1 pacienta podstupujícího intravenózní trombolýzu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Možnosti monitorování účinku dabigatranu

Možnosti monitorování účinku dabigatranu

Nová antikoagulancia přinášejí řadu benefitů, ale také otazníků, týkajících se například monitorování jejich účinku. Příkladem je dabigatran. Následující článek se zabývá možnostmi testování jeho antikoagulačního efektu.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Míra závažného krvácení u osob s fibrilací síní léčených warfarinem – data z reálné praxe

Míra závažného krvácení u osob s fibrilací síní léčených warfarinem – data z reálné praxe

Autoři kanadské studie se soustředili na výskyt závažného krvácení u pacientů s fibrilací síní léčených warfarinem. První měsíc léčby se ukázal být z hlediska možného krvácení nejrizikovější.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

V průběhu dvou klinických hodnocení perorálních inhibitorů faktoru Xa pro antikoagulační léčbu pacientů s fibrilací síní (FIS) bylo pozorováno zvýšené riziko cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů, kteří byli po ukončení studie převedeni na warfarin. Prezentovaná studie zkoumala data z reálné klinické praxe ve Spojeném království a toto pozorování potvrdila.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie