Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Antikoagulační léčba

Míra závažného krvácení u osob s fibrilací síní léčených warfarinem – data z reálné praxe

Míra závažného krvácení u osob s fibrilací síní léčených warfarinem – data z reálné praxe

Autoři kanadské studie se soustředili na výskyt závažného krvácení u pacientů s fibrilací síní léčených warfarinem. První měsíc léčby se ukázal být z hlediska možného krvácení nejrizikovější.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

Zvýšené riziko ischemické CMP při zahájení léčby warfarinem u pacientů s fibrilací síní

V průběhu dvou klinických hodnocení perorálních inhibitorů faktoru Xa pro antikoagulační léčbu pacientů s fibrilací síní (FIS) bylo pozorováno zvýšené riziko cévní mozkové příhody (CMP) u pacientů, kteří byli po ukončení studie převedeni na warfarin. Prezentovaná studie zkoumala data z reálné klinické praxe ve Spojeném království a toto pozorování potvrdila.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Rivaroxaban versus dabigatran nebo warfarin v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

Rivaroxaban versus dabigatran nebo warfarin v prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní

V časopisu Stroke byly publikovány výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo porovnat účinnost a bezpečnosti rivaroxabanu s dabigatranem a warfarinem u pacientů s fibrilací síní v podmínkách reálné praxe.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Antidotum dabigatranu v terapii srdeční tamponády po katetrizační ablaci – kazuistika

Antidotum dabigatranu v terapii srdeční tamponády po katetrizační ablaci – kazuistika

Katetrizační ablace je doporučenou metodou terapie symptomatické paroxysmální či perzistentní fibrilace síní. Recentně publikovaná studie RE-CIRCUIT podporuje provedení výkonu bez přerušení terapie dabigatranem. Přinášíme klinickou kazuistiku iatrogenní srdeční tamponády v důsledku katetrizační ablace, v jejíž léčbě byla použita monoklonální protilátka proti dabigatranu – idarucizumab.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Dabigatran versus warfarin u pacientů s fibrilací síní – analýza pacientů podstupujících kardioverzi

Dabigatran versus warfarin u pacientů s fibrilací síní – analýza pacientů podstupujících kardioverzi

Elektrická i farmakologická kardioverze je u pacientů s fibrilací síní spojená se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod. Post-hoc analýza studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem u nemocných s nevalvulární fibrilací síní podstupujících kardioverzi.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Odhaduje se, že v Evropě postihuje fibrilace síní téměř 6 milionů lidí. Velký pokrok v prevenci tromboembolických příhod a jejich devastujících následků u těchto pacientů přinesla na vitaminu K nezávislá nová perorální antikoagulancia (NOACs). Jejich použití ovšem dlouhou dobu komplikovala absence antidota, které by umožňovalo zrušit jejich antikoagulační účinek v případě závažného krvácení nebo před neplánovanou operací. Autoři následujícího článku recentně publikovaného v Thrombosis Journal představují kazuistiku muže léčeného dabigatranem, u kterého bylo použito nové antidotum idarucizumab ke zrušení antikoagulačního účinku tohoto NOAC před transplantací srdce.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie