Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Antikoagulační léčba

Dabigatran versus warfarin u pacientů s fibrilací síní – analýza pacientů podstupujících kardioverzi

Dabigatran versus warfarin u pacientů s fibrilací síní – analýza pacientů podstupujících kardioverzi

Elektrická i farmakologická kardioverze je u pacientů s fibrilací síní spojená se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod. Post-hoc analýza studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem u nemocných s nevalvulární fibrilací síní podstupujících kardioverzi.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Vyrušení efektu dabigatranu pomocí idarucizumabu u pacienta podstupujícího transplantaci srdce

Odhaduje se, že v Evropě postihuje fibrilace síní téměř 6 milionů lidí. Velký pokrok v prevenci tromboembolických příhod a jejich devastujících následků u těchto pacientů přinesla na vitaminu K nezávislá nová perorální antikoagulancia (NOACs). Jejich použití ovšem dlouhou dobu komplikovala absence antidota, které by umožňovalo zrušit jejich antikoagulační účinek v případě závažného krvácení nebo před neplánovanou operací. Autoři následujícího článku recentně publikovaného v Thrombosis Journal představují kazuistiku muže léčeného dabigatranem, u kterého bylo použito nové antidotum idarucizumab ke zrušení antikoagulačního účinku tohoto NOAC před transplantací srdce.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
První případ podání antidota dabigatranu před intravenózní trombolýzou u CMP v ČR

První případ podání antidota dabigatranu před intravenózní trombolýzou u CMP v ČR

Dosud bylo zdokumentováno 6 případů provedení intravenózní trombolýzy (IVT) při akutní ischemické cévní mozkové příhodě (iCMP) po podání idarucizumabu včetně nedávno publikovaného prvního případu v České republice, který prezentuje následující kazuistika.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Srovnání orálních antikoagulancií v terapii nevalvulární fibrilace síní

Srovnání orálních antikoagulancií v terapii nevalvulární fibrilace síní

Orální antikoagulancia jsou u nevalvulární fibrilace síní předepisována v rámci prevence cévní mozkové příhody (CMP). Cílem níže prezentované studie bylo komplexní zhodnocení a kvantifikace léčebné hodnoty jednotlivých orálních antikoagulancií.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Horké novinky v antikoagulační léčbě

Horké novinky v antikoagulační léčbě

Na konci října 2017 se v Kongresovém centru v Praze konal XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Přinášíme krátký přehled sdělení ze sympozia „Horké novinky v antikoagulační léčbě se zaměřením na dabigatran“.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Pacienti mají o antidotum zájem. Pokud o něm vůbec vědí…

Pacienti mají o antidotum zájem. Pokud o něm vůbec vědí…

Antikoagulační léčba nám poskytuje možnosti, o kterých jsme si ještě relativně nedávno mohli nechat jen zdát. Nicméně se zdá, že pacienti našim záměrům ne vždy rozumějí.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie