Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Antikoagulační léčba

Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Podáním idarucizumabu u pacientů léčených dabigatranem a následnou trombolýzou v případě ischemického iktu nebo k zabránění zvětšování léze u intracerebrálního krvácení se zabývaly dvě práce zveřejněné v International Journal of Stroke.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Terapie dabigatranem při podávání podle evropského SPC – post-hoc analýza studie RE-LY

Terapie dabigatranem při podávání podle evropského SPC – post-hoc analýza studie RE-LY

Studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem. Post-hoc analýza této studie srovnává pouze pacienty, kteří podstupovali terapii dabigatranem podávaným v souladu s evropským SPC. Z výsledků analýzy vyplývá, že dabigatran v dávkách 110 mg i 150 mg je oproti podávání warfarinu pro pacienta velkým přínosem, neboť je v obou dávkách účinnější (snižuje statisticky významně výskyt cévních mozkových příhod a systémových embolií i celkové mortality) a zároveň i bezpečnější (statisticky významně redukuje výskyt závažných krvácení a intrakraniálních krvácení při srovnatelném výskytu závažných krvácení do gastrointestinálního traktu).   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Srovnání dabigatranu s rivaroxabanem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné klinické praxe

Srovnání dabigatranu s rivaroxabanem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné klinické praxe

Dabigatran a rivaroxaban patří mezi nová perorální antikoagulancia (NOACs) indikovaná k prevenci ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Tým autorů z amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA), oddělení pro bezpečnost léků pod vedením dr. Davida J. Grahama se ve své rozsáhlé retrospektivní studii zaměřil na porovnání dabigatranu s rivaroxabanem v podmínkách reálné klinické praxe.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Superiorita nepřerušovaného podávání dabigatranu oproti warfarinu při ablační léčbě fibrilace síní

Superiorita nepřerušovaného podávání dabigatranu oproti warfarinu při ablační léčbě fibrilace síní

Nová data ze studie RE-CIRCUIT publikovaná velmi recentně v New England Journal of Medicine prokázala lepší bezpečnostní profil dabigatranu etexilátu ve srovnání s warfarinem u nemocných s fibrilací síní, kteří absolvovali katetrizační ablační výkon. Tito pacienti podstoupili výkon bez přerušení podávání dabigatranu; počet závažných krvácení byl významně nižší než u pacientů, kteří měli nasazenu nepřerušovanou léčbu warfarinem.   celý článek
Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie