Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rozhodnutí o revaskularizaci lze u pacientů s anginou pectoris provést na základě neinvazivního vyšetření

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 20.9.2015

Rozhodnutí o revaskularizaci lze u pacientů s anginou pectoris provést na základě neinvazivního vyšetření

U pacientů se stabilními anginózními příznaky a suspektní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) lze velmi přesně indikovat léčbu podle vyšetření perfuze myokardu pomocí hybridní SPECT/CTCA (jednofotonová emisní výpočetní tomografie/CT koronární angiografie) bez nutnosti invazivní koronární angiografie. Již před 2 lety publikované výsledky nizozemské studie ukázaly vysokou shodu mezi indikací k revaskularizaci na základě výsledků SPECT/CCTA a invazivní koronární angiografie.

Význam SPECT/CTCA v diagnostice ICHS byl prokázán již dříve. Tato prospektivní studie se pokusila zhodnotit, zda hybridní neinvazivní vyšetření vede ke stejným terapeutickým rozhodnutím jako samotná SPECT a klasická koronární angiografie.

Zařazeno bylo 107 pacientů průměrného věku 62,8 roku, z nichž 69 % tvořili muži. Pacienti si stěžovali na stabilní anginózní příznaky a měli před přístrojovým vyšetřením středně nebo vysoce suspektní ICHS. U všech pacientů byla provedena SPECT/CTCA a poté invazivní koronární angiografie. Sledovaným parametrem bylo rozhodnutí o léčbě klasifikované jako bez revaskularizace, perkutánní koronární intervence (PCI) nebo implantace koronárního bypassu (CABG). Terapeutické rozhodnutí prováděli dva intervenční kardiologové a jeden kardiochirurg na základě výsledků jednotlivých vyšetření zvlášť.

Revaskularizace byla dle výsledků SPECT a koronární angiografie indikována u 50 % pacientů. Procentuální shoda v terapeutickém rozhodnutí o nutnosti revaskularizace s hybridní SPECT/CTCA dosáhla 92 %.

Autoři došli k závěru, že rozhodnutí o indikaci k revaskularizaci lze u pacientů s anginou pectoris a suspektní ICHS učinit na základě neinvazivního vyšetření SPECT/CTCA.

(zza)

Zdroj: Schaap J., de Groot J. A., Neman K., et al. Hybrid myocardial perfusion SPECT/CT coronary angiography and invasive coronary angiography in patients with stable angina pectoris lead to similar treatment decisions. Heart. 2013 Feb; 99 (3): 188–94. Epub 2012 Oct 19.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nitráty mají i dnes své místo v symptomatické léčbě anginy pectoris

Nitráty jsou nejdéle a stále často užívanými léky u anginy pectoris. I když již nepatří mezi léky nejdůležitější, mají stále své nezastupitelné místo. Jejich indikací je především symptomatické zmírnění ischemie myokardu, a to jak okamžité ovlivnění anginózní bolesti, tak profylaxe ischemie myokardu při chronické stabilní angině pectoris.

Probíhá první síťová metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií s přípravky pro symptomatickou léčbu stabilní anginy pectoris

Očekáváme výsledky síťové metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií s beta-blokátory (BB), blokátory Ca kanálů (CCB) a nitráty v léčbě stabilní anginy pectoris. Současná klinická doporučení pro antianginózní léčbu (např. NICE) vycházejí pouze z jednotlivých klinických studií a párových metaanalýz.

Přístup kardiologů k léčbě pacientů se stabilní ICHS by měl zohledňovat vliv anginózních záchvatů na kvalitu života

Nedostatečná kontrola anginy pectoris u ambulantních pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) významně snižuje kvalitu života. Podle turecké celonárodní observační studie PULSE dávají pacienti při zmírnění příznaků přednost krátkodobě a dlouhodobě působícím nitrátům a ivabradinu před beta-blokátory a blokátory Ca kanálů.Všechny novinky