Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Postavení fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu v léčbě hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 7.4.2016

Postavení fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu v léčbě hypertenze

Hypertenze představuje celosvětově jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulární a renální morbidity i mortality. Kontrola tlaku je proto jednou z hlavních globálních priorit zdravotnictví. Značná část pacientů potřebuje k optimální kontrole hypertenze kombinaci více antihypertenziv. Čím dál oblíbenější jsou fixní kombinace účinných látek podávaných v jedné tabletě. Velkou výhodou těchto přípravků je zejména zlepšení adherence i perzistence, což vede k lepším terapeutickým výsledkům.

Perindopril je lék patřící do skupiny inhibitorů ACE, amlodipin se řadí mezi blokátory kalciových kanálů 3. generace. Fixní kombinaci perindoprilu s amlodipinem byl v roce 2015 věnován příspěvek v časopisu Expert Opinion on Pharmacotherapy, jehož cílem bylo shrnout aktuální pohled na jejich efektivitu a bezpečnost.

Efektivita fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu byla doložena v řadě studií. V USA byla nejaktuálněji prověřena z iniciativy Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA) v lednu roku 2015, a to v randomizované multicentrické prospektivní klinické studii, do které bylo zahrnuto 837 pacientů. 14 mg perindoprilu a 10 mg amlodipinu denně bylo podáváno samostatně nebo v kombinaci po dobu 6 týdnů. Na konci sledovaného období došlo u pacientů ve skupině léčené kombinovaným preparátem k signifikantně nejvyššímu poklesu systolického i diastolického tlaku. Zároveň bylo při použití kombinace amlodipinu s perindoprilem zaznamenáno méně nežádoucích příhod a byla zjištěna nižší incidence otoků dolních končetin než při terapii samotným amlodipinem.

Další významnou prací dokládající výhodnost kombinace perindoprilu s amlodipinem je studie ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial). Do této randomizované studie bylo zahrnuto 19 257 pacientů s hypertenzí ve věku mezi 40 a 79 lety, kteří vykazovali 3 a více kardiovaskulárních rizikových faktorů. Jedné polovině nemocných byla podávána kombinace atenololu s bendroflumethiazidem, druhé kombinace amlodipinu s perindoprilem. Skupina užívající perindopril + amlodipin vykazovala významnější pokles tlaku, nižší incidenci iktu (p = 0,0003), fatálních a nefatálních koronárních příhod nezahrnujících němý infarkt myokardu (p = 0,04), všech koronárních příhod (p = 0,007) a rovněž měla nižší celkovou mortalitu (p < 0,03).

Ze závěru expertního hodnocení fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem vyplývá, že použití tohoto kombinovaného preparátu představuje bezpečnou a efektivní možnost terapie hypertenze.

(zzka)

Zdroj: Elliott W. J. Perindopril arginine + amlodipine for the treatment of hypertension in the USA. Exp Opin Pharmacother 2015; 16 (14): 2217−2229; doi: 10.1517/14656566.2015.1083978.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání fixních kombinací látek v iniciální léčbě závažné hypertenze

Farmakoterapie hypertenze začíná většinou monoterapií, a pokud není dosaženo cílových hodnot, pokračuje se kombinací látek. V případě závažné hypertenze a u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem je doporučeno použít kombinaci antihypertenziv již pro úvodní léčbu. Studie zveřejněná v časopisu Clinical and Experimental Hypertension hodnotila, která z dostupných fixních dvojkombinací látek je pro tuto skupinu pacientů nejvhodnější.

Inhibitor ACE a blokátor kalciového kanálu jsou moderní kombinací pro léčbu esenciální hypertenze

Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko řady onemocnění včetně cévní mozkové příhody, chronické renální insuficience nebo infarktu myokardu. U mnoha pacientů pro zvládnutí hypertenze monoterapie nestačí, a je tak nutné léčiva kombinovat, ideálně formou fixní kombinace. Data pro použití perindoprilu a amlodipinu v tabletách s fixním dávkováním přinesla také letos publikovaná studie CONTROL.

Bezpečnost a účinnost fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem u pacientů s hypertenzí

Studie čínských autorů recentně uveřejněná v prestižním časopisu Cardiology se věnuje použití fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem u pacientů s hypertenzí, u kterých nebylo monoterapií jedním či druhým lékem dosaženo dostatečné kontroly krevního tlaku.Všechny novinky