Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Krátkodobý kardioprotektivní efekt fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris: výsledky PAPA-CAD studie

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 4.4.2017

Krátkodobý kardioprotektivní efekt fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris: výsledky PAPA-CAD studie

Cílem observační studie publikované vloni na podzim v časopisu Advances in Therapy bylo zhodnocení vlivu fixní kombinace perindopril/amlodipin na závažnost anginy pectoris dle CCS (Canadian Cardiovascular Society) a hodnocení zátěžové kapacity pacientů se stabilní anginou pectoris v podmínkách běžné klinické praxe.

Metodika studie

Multicentrické prospektivní neintervenční otevřené studie se zúčastnilo 3472 pacientů. Trvala 6 měsíců, během nichž nemocní podstoupili 4 klinické kontroly (vstupní, následně po 1, 3 a 6 měsících). Sbírány byly následující klinické informace: rizikové faktory, komorbidity, krevní tlak (TK) a srdeční frekvence měřené u ošetřujícího lékaře, dále medikamentózní léčba, nežádoucí příhody, laboratorní testy a zátěžová elektrokardiografie (EKG).

Výsledky

Průměrný systolický/diastolický TK poklesl z 157,5 ± 12,9 / 92,9 ± 8,6 na 130,3 ± 8,3 / 79,8 ± 6,1 mmHg (p < 0,0001). Během 6měsíčního sledování byla pozorována příznivá změna závažnosti anginy pectoris: ve skupině CCS I došlo k nárůstu množství pacientů ze 42,6 na 71,4 %; ve skupině CCS II k poklesu ze 46,4 na 26,5 %; ve skupině CCS III k poklesu z 10,2 na 2,0 %; ve skupině CCS IV pak k poklesu z 0,8 na 0,1 % (pro všechna srovnání p < 0,0001).

197 pacientů podstoupilo zátěžové EKG vstupně a po 6 měsících sledování. Průměrná zátěžová kapacita se zvýšila z 88,9 ± 37,9 na 110,5 ± 38,4 W (+24,4 %; p < 0,001) a metabolický ekvivalent (MET) narostl z 7,86 ± 2,95 na 8,78 ± 2,92 (+11,7 %; p < 0,001).

Během léčby nebyly zaznamenány žádné závažné nežádoucí příhody a tato kombinace léčiv měla pozitivní vliv na metabolický profil pacientů.

Závěr

Na základě známých antiproliferativních, antitrombotických a antiaterogenních účinků obou látek se autoři zaměřili na výzkum krátkodobých kardioprotektivních účinků fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris. Léčba vedla ke zlepšení u pacientů v rámci klasifikace závažnosti anginy pectoris a také ke zlepšení zátěžové kapacity po 6 měsících léčby. Studie potvrdila, že tato kombinace příznivě ovlivňuje kardiovaskulární systém, a to nejen skrze snížení TK, ale i díky celkovému vaskulárnímu a kardioprotektivnímu působení. 

(kry)

Zdroj: Forster T., Dézsi C. A. Short-term cardioprotective effects of the original perindopril/amlodipine fixed-dose combination in patients with stable coronary artery disease: results of the PAPA-CAD Study. Adv Ther 2016 Oct; 33 (10): 1771−1781, doi: 10.1007/s12325-016-0392-8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ICHS

Adherencí k léčbě a účinkem fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem na krevní tlak a orgánové poškození u pacientů s hypertenzí a ICHS se zabývaly dvě studie prezentované na 26th Meeting of the European Society of Hypertension.

Fixní kombinace inhibitoru renin-angiotenzinového systému a blokátoru kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Ve velkých klinických studiích bylo kontroly hypertenze monoterapií dosaženo pouze u 20 % nemocných. V doporučeních pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze je proto zdůrazněna nutnost dosažení normálních hodnot krevního tlaku, a to většinou využitím kombinace antihypertenziv, např. inhibitoru renin-angiotenzinového systému (ACEi) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).

Účinnost fixní kombinace perindoprilu/amlodipinu na krevní tlak a jeho variabilitu

Dle velkých klinických studií a současných doporučených postupů zlepšují fixní kombinace antihypertenziv účinnost léčby. Předkládaná ruská studie se věnovala vlivu nahrazení neefektivní medikace fixní kombinací perindopril/amlodipin na krevní tlak u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.Všechny novinky